Nyhedsbrev nr. 5, 2020

Klubben åbner igen – i begrænset omfang
Lørdag d. 25. april 2020 åbner vi igen for adgang til klubhuset og til ro-aktiviteter, men under strikte begrænsninger og forsigtigheds foranstaltninger.
Der er udarbejdet generelle retningslinjer for al roning; særlige retningslinjer for roning i inrigger, sculler og coastal; vejledning i rengøring af disse bådtyper samt specifikke retningslinjer for roning i kajak.
De vil også være at finde i klubhuset.
Medlemmerne bedes sætte sig grundigt ind i reglerne og ikke mindst overholde dem.
Roning i kajak, singlesculler og ener-coastal vil uden de helt store problemer kunne ske med respekt for det overordnede råd fra sundheds myndighederne om fysisk afstand. Det kan inriggerroning ikke. Dansk Forening for Rosport har imidlertid vurderet det som forsvarligt af fravige dette råd under nærmere angivne omstændigheder. Klubbens bestyrelse har ikke følt sig kaldet til at være mere restriktiv end DFfR. Vi har jo hele tiden haft den linje, at vi følger myndighedernes og idrætsorganisationernes anvisninger.
Man bør tænke sig godt om, før man går i gang med inriggerroning, som uundgåeligt i en eller anden grad indebærer øget smitterisiko for en selv og andre. Og man skal følge retningslinjerne til punkt og prikke. Hvis dette ikke sker, kan der igen blive lukket for inriggerroning.
Retningslinjerne er baseret på følgende principper og grundregler:
Personligt ansvar som roer for eget helbred og overfor andre – Er man i tvivl, så anvend et forsigtighedsprincip
Strikse hygiejneregler
Roning i faste teams på op til tre personer
Grundig rengøring af både og materiel efter turen
Ingen indendørs aktiviteter – ud over at tage både ud og ind af bådhallen.

Seniorroningen
Seniorroningen kan ikke opretholdes i denne periode i noget, der bare ligner det kendte format. I stedet kan vi tilbyde, at seniorroere kan ro én gang ugentlig når som helst , naturligvis med respekt for de retningslinjer, der gælder alle andre inriggerroere. Bl.a. skal der jo altid være en korttursstyrmand ombord.

Svømmeerklæringen
For at minimere smitterisikoen springer vi i første omgang underskriften på svømmeerklæringen over. Nye medlemmer har ”underskrevet” på indmeldelsesformularen og for øvrige medlemmer må den fra sidste år gælde. Når svømmehallerne åbner, ville det nok være en god ide lige at få bekræftet overfor sig selv, at man stadigvæk kan klare svømmekravet.

Kajakskolen
Denne kommer tidligst igang 10. maj. Vi skal nok holde en tæt kontakt til de forståeligt nok lidt utålmodige nye medlemmer.

Nyt om langtursprogrammet
Vagn Rydahl meddeler følgende: 2-dages-turen for de gråhårede er nu faldet på plads. Det bliver mandag den 3. og 4. august. Vi tager til Odsherred på den måde, at vi låner både i Nykøbing Sjælland’s Roklub og har lejet en hytte, Ejnersbo, der ligger i Ellinge Lyng på den anden side af Odsherred. Hyttens størrelse og indretning svarer nogenlunde til Skovhytten i Nivå. Corona-situationen kan jo gå begge veje fra nu til august. Turens gennemførelse er naturligvis afhængig af, at den kan gennemføres forsvarligt, også i forhold til Corona-situationen til den tid.

Reservation af båd.
Vi ved efterhånden alle, hvad ordet hudsult betyder. Men i de retningslinier, der blev udsendt tidligere idag, har vi måske nok undervurderet graden af rosulten i klubben. Det indtryk har vi fået på baggrund  af en række  tilbagemeldinger fra flere inriggerroere.

Vi indfører derfor et system på rokort.dk til reservering af 2+ inriggerne. Vedhæftet denne mail findes retningslinien samt en instruktion til systemet. I skal IKKE udskrive båden, I skal reservere den.  Indtil videre indføres ikke et tilsvarende system for kajakkerne, da vi tror, at antallet slår til. Måske får du ikke lige din foretrukne kajak, men det går jo nok endda.

Husk, som det før er blevet udtalt, vi asfalterer vejen mens vi kører på den. Vi vil løbende vurdere, om retningslinierne giver mening, og justere hvor nødvendigt. Og justeringerne kan jo gå begge veje, afhængig af presset på bådene, vores alles adfærd, udmeldingerne fra DGI og DFfR, og udviklingen i det omgivende samfund iøvrigt.

Igen, pas på Jer selv og hinanden, ikke mindst på dem af os, der på grund af f.eks alder befinder sig i risikogruppen.