Nyhedsbrev nr. 4, 2020

Begrænset åbning for roning
Idrættens hovedorganisationer, DIF og DGI, har i dag ændret deres vejledninger om mulighederne for genoptagelse af idrætsaktiviteter.  Der er tale om ganske detaljerede bestemmelser, som kan ses på de respektive hjemmesider (dif.dk og dgi.dk).
Blandt anbefalingerne er den velkendte grundregel om, at der skal holdes en afstand på to meter til andre personer. Dette ville jo udelukke genoptagelse af inriggerroningen og andre bådtyper, hvor der er mere end én person ombord.
Dansk Forening for Rosport har imidlertid efterfølgende også ændret sine anbefalinger, se hjemmesiden www.roning.dk.  Heri hedder det bl.a., at man i rosporten ikke kan indfri afstandskravet, men der fortsættes “Det skønnes dog, at anbefalingen om to meters afstand er forsvarlig at fravige under roning på åbent vand i mindre både”. Det hedder videre, at DFfR anbefaler, at roklubber i begrænset omfang kan sende deres medlemmer på vandet fra d.d.  Det gælder singlesculler, dobbeltsculler, to åres inrigger og coastalbåde.
Herefter følger en lang række råd, retningslinjer og forsigtighedsregler. Især for så vidt angår inriggerroning vil der være tale om ganske omfattende foranstaltninger (rengøring mv.) før man på sikker vis kan gennemføre en rotur.
Bestyrelsen har allerede forberedt udkast til klubspecifikke retningslinjer og påbegyndt praktiske foranstaltninger i forventning om en mulig genåbning.
De klubspecifikke retningslinjer vil nu blive gennemarbejdet og færdiggjort i lyset af
idrætsorganisationernes anbefalinger. Dertil kommer, at der er en hel del praktiske hjælpemidler, plakater mv. i klubhuset og bådhallen, som skal være helt på plads, før vi kan gå i gang. 
Der vil blive informeret om tidspunkt og regelsæt for genoptagelsen af roningen i et nyhedsbrev i nærmeste fremtid.

Kontingentindbetaling
Det store flertal af medlemmerne – i skrivende stund 157 – har betalt kontingent, selvom klubben jo ikke har haft meget at tilbyde. En stor tak for udvist solidaritet i en svær tid.  Vi har begrundet håb om, at omkring 20 yderligere vil indbetale inden sidste frist, som er primo maj. Og vi kan vel stadig håbe på nye medlemmer i løbet af sæsonen.