Regler for opbevaring af private kajakker

Klik her for pdf version til print: regler for opbevaring af private kajakker

1: Hvis der er en ledig plads i et af kajakstativerne, tilbyder klubben opbevaring
af en – og kun en – privat havkajak til frigivne medlemmer, der er roaktive (
d.v.s. at de har roet, respektive forventes at ro, mindst 75 km i rosæsonen
på klubbens daglige rofarvand).

2: Er der ikke en ledig plads, kan man blive skrevet op på en venteliste. Man
skal være frigivet medlem, før det kan ske. Opskrivningen foregår efter
”først til mølle princippet”.

3: Kajakken skal være mærket med bådens navn.

4: En nummereret plads anvises af kajakchefen.

5: Prisen for opbevaring fastsættes af bestyrelsen.

6: Hvis der mangler egnede klubkajakker ved en roning (især størrelse og
stabilitet) skal medlemmer med en privat kajak bruge denne.

7: Klubben kan opsige pladsen med en måneds varsel med virkning fra næste
standerhejsning, hvis medlemmet ikke har været roaktiv i den opbevarede
kajak på klubbens daglige rofarvand i den foregående sæson.

8: Klubben kan opsige pladsen med en måneds varsel med virkning fra næste
standerhejsning, hvis klubben har brug for pladsen til klubkajakker. I dette
tilfælde vil antallet af roede kilometer i den foregående sæson være
afgørende.

9: Pladsen er personlig og kan ikke overdrages. Heller ikke ved salg eller
overdragelse af kajakken.

10: Klubben kan ikke drages til ansvar for skader på eller tyveri af kajakken.
Forsikring af kajakken er ejerens ansvar. Kajakken er dog dækket af
klubbens brandforsikring.

11: Tidligere indgåede aftaler om opbevaring af kajak (f. eks. af turkajak) er
indtil videre gældende.

Overvejer du at købe din egen kajak, så prøv først så mange kajakker som muligt og læs rapporten fra Rodskov kajakklub (ekstern link som ikke opdateres mere, nogle modeller forhandles ikke mere)