Regler for opbevaring af private kajakker

Klik her for pdf version til print: regler for opbevaring af private kajakker

1: Hvis der er en ledig plads i et af kajakstativerne, tilbyder klubben opbevaring
af en – og kun en – privat havkajak til frigivne medlemmer, der er roaktive (
d.v.s. at de har roet, respektive forventes at ro, mindst 75 km i rosæsonen
på klubbens daglige rofarvand).

2: Er der ikke en ledig plads, kan man blive skrevet op på en venteliste. Man
skal være frigivet medlem, før det kan ske. Opskrivningen foregår efter
”først til mølle princippet”.

3: Kajakken skal være mærket med bådens navn.

4: En nummereret plads anvises af kajakchefen.

5: Prisen for opbevaring fastsættes af bestyrelsen.

6: Hvis der mangler egnede klubkajakker ved en roning (især størrelse og
stabilitet) skal medlemmer med en privat kajak bruge denne.

7: Klubben kan opsige pladsen med en måneds varsel med virkning fra næste
standerhejsning, hvis medlemmet ikke har været roaktiv i den opbevarede
kajak på klubbens daglige rofarvand i den foregående sæson.

8: Klubben kan opsige pladsen med en måneds varsel med virkning fra næste
standerhejsning, hvis klubben har brug for pladsen til klubkajakker. I dette
tilfælde vil antallet af roede kilometer i den foregående sæson være
afgørende.

9: Pladsen er personlig og kan ikke overdrages. Heller ikke ved salg eller
overdragelse af kajakken.

10: Klubben kan ikke drages til ansvar for skader på eller tyveri af kajakken.
Forsikring af kajakken er ejerens ansvar. Kajakken er dog dækket af
klubbens brandforsikring.

11: Tidligere indgåede aftaler om opbevaring af kajak (f. eks. af turkajak) er
indtil videre gældende.

Overvejer du at købe din egen kajak, læs rapporten fra Rodskov kajakklub