Nyhedsbrev nr. 6-1, 2020

Uge 1 efter åbning 
Der er indtil videre etableret 5 inrigger-hold, der har påbegyndt roningen, og der er kommet gang i kajakroningen, dog helt overvejende roning i private kajakker.
Det er indtrykket, at procedurerne i bådhallen og omkring rengøring/afspritning fungerer.

Hvis der mangler sprit, handsker, klude eller andet, kontakt husforvalter Jørgen Kleisdorff på husforvalter@birkeroed-roklub.dk.  Kontakt Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk hvis der er uklarhed omkring procedurerne, etc. Kludene til rengøring af bådene er engangsklude, og skal efter brug smides i den store affaldscontainer ved indgangen.

Vi er blevet kontaktet af enkelte medlemmer omkring muligheden for at komme på et inriggerhold. Hertil kan siges, at en korttursstyrmand  jo er nødvendig. Det er helt afgørende, at ingen styrmand skal føle sig presset til at melde sig på banen. Men hvis der er styrmænd, der ønsker at stå for et 2+inriggerhold til en eller flere ugentlige roninger, kan der rettes henvendelse til Torben Gunge på kasserer@birkeroed-roklub.dk.

Vi har fået stillet forsigtige spørgsmål om muligheden for at lempe på visse af restriktionerne. Svarene har været et klart nej. Det er alvorlige sager, vi har med at gøre. Det kan give stof til eftertanke, at hverken Furesø Roklub eller Holte Roklub, ifølge deres hjemmesider, har åbnet for inriggerroning. Så pas på Jer selv og hverandre.

Den eneste tilmeldte til inrigger-roskolen er en meget erfaren inrigger- og scullerroer. Vedkommende starter som scullerroer i løbet af maj måned.  Om der senere vil blive gennemført en roskole afhænger så af, om der kommer tilmeldinger og af udmeldingerne fra Dansk Forening for Rosport (DFfR).

Som før skrevet starter kajakskolen tidligst 10. maj. Vi kæmper stadigvæk med om/hvordan læringsmålene kan nås i lyset af 2 meter reglen. I løbet af maj måned starter der nye allerede erfarne kajakroere. Disse skal lige vise, at de mestrer selv- og makkerredningerne og en effektiv fremadroning, inden de slippes løs.

En stor task til medlemmerne for udvist solidaritet overfor klubben i en svær tid. Der er kun ganske få, der endnu ikke har betalt kontingent. Det kan nås endnu med sidste frist torsdag før Store Bededag. De nuværende regler og retningslinjer gælder til og med 10. maj. Vi følger udviklingen, og tilpasser vores regler og retningslinjer i lyset af udmeldingerne fra myndigheder, DFfR og DGI.