Roning

Den almindelige rosæson starter når vi går over til sommertid og slutter ved overgang til vintertid.

I sæsonen er der fællesroning flere gange om ugen med et fast starttidspunkt, morgen, eftermiddag og aften på hverdage og i weekenden. Se skemaet med Faste rotider. Her kommer man bare ned til klubben og ror sammen med de andre fremmødte. Man kan også aftale roning på  andre tidspunkter, så skal man blot sørge for at antallet af roere passer, at der en en godkendt “styrmand” i hver båd og at bådene er tilbage inden fællesroningen starter.

Det såkaldte “daglige ro farvand” består af Furesøen, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø, og Lyngby Sø og forbindelserne imellem søerne. Det giver enestående muligheder for at variere turene. Du kan finde en oversigt med Roture på vores farvand med tilhørende længde i km.

Klubben arrangerer ture i inrigger for fuldgyldige medlemmer udenfor det daglige rofarvand     f. eks. på Øresund, rundt om Kronborg, i Københavns Havn eller ved Roskilde Fjord. Der er også mulighed for i samarbejde med DfFR for at komme til at ro i udlandet, f. eks. i Norge, Tyskland.

20150503-_DSC0132

foto: Carsten Nilaus Pedersen