Kontingent og medlemskab

For at blive medlem af roklubben er det et krav, at man kan svømme 300 meter, hvis man ønsker at ro inrigger. Ønsker man at ro outrigger eller kajak, skal man kunne svømme 600 meter.

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr og kontingentet for 1. år. Derefter betales kontingentet hvert år senest den 1. april.

Satserne for 2024/25
Junior medlem (16 – 24 år)
– – indmeldelse- og kursusgebyr (kursus i én bådtype)
1.200
300
Fuldgyldigt medlem
– – ved indmeldelse efter 1. august

– – indmeldelse- og kursusgebyr (kursus i én bådtype)*
*for 2025
1.800
900
600
Seniormedlemmer
– – ved indmeldelse efter 1. august
– – ved indmeldelse efter 1. november
1.025
700
350
Opbevaring af en privat kajak (kajakhotel) 850
Passivt medlem 550
Depositum til nøglebrik  250
Ekstra kursus i en anden bådtype 400
Leje af klublokalet (kun for medlemmer)1.750

Klubbens Bank: Nordea  Reg. nr.:  2252  Konto nr.: 0170 102 745.
Husk at oplyse dit medlems nummer og navn i selve bankoverførsel.

Årets kontingent fastsættes på generalforsamlingen i februar måned.

Der er forskellige indgange til klubben, alt efter om man ønsker fuldt medlemskab eller vil være seniormedlem.

Hvis du har roet inrigger eller kajak før og vil være fuldgyldigt medlem
Hvis man er frigivet fra en anden roklub under Dansk Forening for Rosport eller DGI, henvender du dig til  inrigger rochef Marianne Vittrup eller kajakchef Kell Vedsted og aftaler en prøvetur. Afhængigt af forløbet bliver du frigivet med det samme, eller der aftales supplerende instruktion i det omfang, der er behov for det. Derefter vil du kunne blive frigivet og opnå de fulde rettigheder.
Inrigger rochef Marianne Vittrup kan kontaktes på 2055 2760 eller rochef@birkeroed-roklub.dk.
Kajakchef Kell Vedsted kan kontaktes på 2094 8693 eller kajakchef@birkeroed-roklub.dk. Du kan også benytte indmeldelsesblanketten her på hjemmesiden.

Hvis du ikke har roet før og vil være fuldgyldigt medlem og du vil ro i inrigger
I starten af sæsonen kan du tilmelde dig vores inrigger-roskole, som normalt finder sted i begyndelsen af maj. Hvis du ikke kan nå dette, kan du henvende dig til inrigger rochef Marianne Vittrup på 2055 2760 eller rochef@birkeroed-roklub.dk og aftale en prøvetur, som typisk vil være i forbindelse med den normale fællesroning mandag og onsdag aften. Efter prøveturen aftales et instruktionsforløb. Når man påbegynder instruktionsforløbet, skal man være meldt ind i klubben. Instruktionsforløbet afsluttes med, at man bliver frigivet og opnår rettigheder på linje med klubbens øvrige fuldgyldige medlemmer. Hvor lang tid det tager at blive frigivet afhænger af eventuel tidligere erfaring og indsatser.

I starten er det bedst at ro en eller to gange om ugen (mandag og/eller onsdag), indtil teknikken er indlært helt. Det tager typisk 6 – 8 uger. Som medlem af klubben kan du frit benytte alle vores faciliteter – romaskiner og andet fitness udstyr. Samtidig kan du nyde Birkerøds bedste udsigt over Furesøen!

Hvis du ikke har roet før og vil være fuldgyldigt medlem og du vil ro i kajak
I starten af sæsonen arrangeres det kajak-og roskole. Tilmelding sker gerne november/december.

Seniormedlemskab
Seniorroningen er for 60+ segmentet og er underlagt en række begrænsninger i forhold til det fulde medlemskab. Seniorroningen er målrettet gruppen af ældre roere og muliggør, at man kan fortsætte med at ro også højt op i alderen. Roningen foregår på faste hold onsdag og torsdag formiddag i rosæsonen . Der ros således ikke om vinteren, men holdene mødes fortsat til træning i klubhusets romaskiner, robassin m.v. – og til fælles kaffebord. I det hele taget lægges der vægt på godt socialt samvær. Kontaktpersoner for seniorroningen er
Onsdagshold: Jan Hansen på 2049 4981 eller mail ajh@youmail.dk 
Torsdagshold: Jens Erik Lund på 4025 1910 eller mail lundpartnere@gmail.com

Seniorroernes rettigheder findes i Roreglement for Birkerød Ro- og Kajakklub.

sidst ændret: apr 16, 2024 @ 22:03