Birkerød Ro- og Kajakklub

Inrigger- og kajakskolen for 2024 er startet!

Men du kan sætte dig på venteliste eventuelt for 2025.

Kontakt rochef Marianne Vittrup 2055 2760 eller som kajakroer bedes rettet til Niels Ørnbjerg på telefon 4244 3480Nyt af året er kajakskole for de yngre!

Hvis du er kajakroer og er frigivet fra en anden klub, kan du kontakte kajakchefen omkring muligheden for at starte som medlem. Dette gælder også hvis du en erfaren roer og ønsker at komme i gang med at ro sammen med andre.

Alle henvendelser om muligheden for at starte som inriggerroer bedes rettet til inrigger rochef Marianne Vittrup 2055 2760 eller som kajakroer bedes rettet til Niels Ørnbjerg på telefon 4244 3480.

Birkerød Ro- og Kajakklub ligger meget smukt i Rudersdal kommune på Furesøens nordlige bred for enden af Plantagevej. I huset er der bådehal med robassin, baderum og klublokale med et lille køkken.
I det daglige ror vi i de smukke omgivelser på Furesøen og omliggende søer. Nogle gange om året tager vi på langtur på havet eller andre søområder. Det giver mange forskellige og spændende naturoplevelser.
Robåde Her råder vi både over de smalle, hurtige og lette outriggere: single scullere og double scullere, coastal m.fl, og de stabile og sødygtige inriggere, 2-er med styrmand og 4-er med styrmand. Særligt inriggerne er udtryk for et fornemt bådebygger-håndværksarbejde.
Havkajakker Klubben ejer 20 havkajakker. Vi koncentrerer os om en type havkajakker af glasfiber, som på en gang er forholdsvis let, men alligevel har stor stabilitet.

Medlemmerne Alle 200+ klubmedlemmer har, efter den nødvendige uddannelse, adgang til at benytte de bådtyper eller kajakker som de er frigivet til.

Læs mere om vores inrigger roskole og kajakskole.