Ansvarsfordeling

(Ansvarsområder angivet i parentes varetages i det daglige af medlemmer uden for bestyrelsen, se særskilt fortegnelse).

Jens Galatius: Formand
Generel ledelse, reglement, kontakt til DGI, DFfR, Rudersdal kommune mv., repræsentation, årsrapportering, konfliktløsning. Rocomputer og netværk i bådhallen, rokort.dk,  digitale platforme,  klubmailadresser,   persondataforordningen, svømmeerklæringen.

Torben Gunge: Økonomi
Bogføring, regnskab og budget, ind- og udbetalinger, tilskud fra kommunen, økonomirapportering, medlemsliste på rokort.dk, udlejning af klublokalet.

Lise Madsen : Info og kommunikation
Webmaster, Nyhedsbreve, markedsføring/PR, kontaktpunkt for nye medlemmer og forespørgsler, indendørs træning i svømmehal, generel administrativ opbakning til rochefen og kajakchefen.

Allan Nygaard Pedersen : Fondsmidler
Fondsansøgning, generel administrativ opbakning til kajakchefen.

Jan-Erik Messmann: Husforvalter
Vedligeholdelse af klubhuset, motionsudstyr, tilsyn med rengøring, pasning af udendørsarealer.

Marianne Vittrup: Rochef
Romappe, roskole, inrigger- coastal- og scullerroning, indstilling af kandidater til uddannelsen som kort- og langtursstyrmand, uddannelse af korttursstyrmænd,  frigivelse af baglænsroere.

Kell Vedsted: Kajakchef
Kajakmappe, kajakskole, anden kajakroning, frigivelse af nye kajakroere, indstilling af kandidater til videreuddannelse, sikkerhedsudstyr til kajakroning, kajakture på fremmed farvand.

Ole Jannerup: Materialeforvalter
Vedligeholdelse af inriggere, scullere, coastalbåde og bådvogne, indkøb hertil, nøgle systemet, hejseværket, romappe.

Følgende områder varetages i det daglige af medlemmer uden for bestyrelsen:

  • Kajak vedligeholdelse: Robert Doeleman, Klaus Kornerup
  • Sikkerhedsudstyr til inriggerroning: Lederne af seniorholdene (Jens Erik Lund og Jan Hansen)
  • Seniorroning: Holdlederne
  • Udlån af vore inriggere : Jan-Erik Messmann
  • Indkøb til køkkenet: Lenie van Duijn

Sidst opdateret: sep 28, 2023 @ 21:36