Ansvarsfordeling

(Ansvarsområder angivet i parentes varetages i det daglige af medlemmer uden for bestyrelsen, se særskilt fortegnelse).

Jon Kjeldsen: Formand
Generel ledelse, reglement, kontakt til DGI, DFfR, Rudersdal kommune mv., repræsentation, årsrapportering, fondsansøgninger, konfliktløsning

Torben Gunge: Økonomi
Bogføring, regnskab og budget, ind- og udbetalinger, tilskud fra kommunen, økonomirapportering, medlemsliste på rokort.dk, udleje af klublokalet

Niels Ørnbjerg: Sekretariat og kommunikation
Hjemmeside, nyhedsbreve, referater, markedsføring/PR, laminerede rokort, kontaktpunkt for nye medlemmer og forespørgsler, generel administrativ opbakning til rochef og kajakchef

Jørgen Kleisdorff: Husforvalter
Vedligeholdelse af klubhuset, motionsudstyr, tilsyn med rengøring, indkøb til køkken og toiletter, pasning af udendørsarealer

Marianne Vittrup: Rochef
Romappe, roskole, inrigger- coastal- og scullerroning, indstilling af kandidater til uddannelsen som kort- og langtursstyrmand, uddannelse af korttursstyrmænd,  frigivelse af baglænsroere

Kell Vedsted: Kajakchef
Kajakmappe, kajakskole, anden kajakroning, frigivelse af nye kajakroere, indstilling af kandidater til videreuddannelse, sikkerhedsudstyr til kajakroning, kajakture på fremmed farvand

Jon Kjeldsen: It og digitalisering
Rocomputer og netværk i bådhallen, rokort.dk,  digitale platforme,  klubmailadresser,   persondataforordningen, svømmeerklæringen

Jens Galatius: Materielforvalter
Vedligeholdelse af inriggere, scullere, coastalbåde og bådvogne, indkøb hertil, nøglesystemet, hejseværket, romappe

Følgende områder varetages i det daglige af medlemmer uden for bestyrelsen:

  • Selskabelige arrangementer: Ubesat
  • Webmaster: Rob Doeleman
  • Kajak vedligehold: Rob Doeleman, Klaus Kornerup
  • Sikkerhedsudstyr til inriggerroning: Lederne af seniorholdene (Jens Erik Lund og Vagn Rydahl)
  • Seniorroning: Holdlederne
  • Inrigger langture og udlån af inriggere : Vagn Rydahl

Sidst opdateret: nov 10, 2021 @ 10:26