Generelle retningslinjer

 • Det er alles ansvar at bidrage til at forhindre Coronasmitte i klubben. Alle skal passe på sig selv og hinanden. Det er selvsagt ens eget valg, om man ønsker at deltage i roningen.
 • Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme. Hvis man har været syg med Corona, skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man kan komme i klubben igen.
 • Overhold myndighedernes anbefalinger for fysisk afstand (2 meter), hygiejne, og hoste/nyse-etik. Der dispenseres for afstandskravet på 2 meter ved inriggerroning.
 • Al adgang til klubhuset starter med enten en grundig håndvask, afspritning af hænderne, eller med at tage engangshandsker på. Sprit og handsker er sat frem i entreen. Engangshandskerne tages først af, når man forlader klubhuset igen. Vask eller afsprit hænderne grundigt, når du forlader klubhuset.
 • Det anbefales at bære visir eller mundbind i bådhallen, på forpladsen og på bådebroen, med andre ord indtil man sidder i båden.
 • Adgang til klubhuset er begrænset til bådhallen og brug af toiletter.Det sidste med efterfølgende grundig afspritning af dørhåndtag, toiletsæde og håndvask.
 • Der må maksimalt være 5 personer til stede samtidigt i entré og bådhal, og maksimalt 25 personer samtidigt på forplads og på bådebroen. Anvend derfor så lidt tid i bådhallen, på forpladsen og på bådebroen som hensigtsmæssigt og muligt.
 • Ro i en fast gruppe på op til 25 personer, men gerne færre. Hvis man er både kajak- og inriggerroer, skal gruppen stadigvæk være på maksimalt 25 personer. Indenfor gruppen kan der ros i alle kombinationer.
 • Turen udskrives i rokort.dk på mobiltelefonen eller på din PC hjemmefra. Hvis computeren i bådhallen undtagelsesvis benyttes, skal der enten bruges handsker eller ske gentagen afspritning af hænderne. Der står sprit fremme ved rocomputeren.
 • Det anbefales at bruge egen vest og sprayskirt, der medbringes hjemmefra.
 • Klubbens redningsveste, svømmeveste, sprayskirts og pagajflydere bruges efter et rotationsprincip: Tag den der hænger forrest på stangen/snoren og hæng den op bagest, når den returneres.
 • Efter brug skal bådene afvaskes hvor berørt med hænderne, og hvor dråber kan være blevet afsat. Benyt børste og en stærk (godt skummende) opløsning af sæbevand. Til det formål står der spande, børster og opvaskemiddel fremme i bådhallen. Anvend en spand nylavet sæbevand, (varmt vand kan tappes fra hanen under håndvasken på herretoilettet). Efter brug hældes vandet ud i kloakken ligeledes under vasken på herretoilettet. Pagajskaftet, årehåndtagene og styrelinerne er specielt vigtige. Kajakkerne spules med rent vand efter afvaskning med sæbevand. Der tørres grundigt efter med klud. Båden skal tages op og rengøres efter hver tur, også selv om der står en ny besætning parat til at overtage den. Brugte klude hænges til tørre på stativet.
 • Redningsvestene afsprittes efter brug. Brug køkkenrulle vædet med sprit.
 • Svømmeveste, sprayskirts og pagajflydere skal efter brug skylles i en stærk opløsning af sæbevand. Til det formål står der en balje fyldt med sæbevand fremme. Efterfølgende skylles sæbevandet af ved neddypning i den opstillede balje med rent vand, og tingene hænges til tørre. Fyld baljerne op, når de er ved at være tomme.
 • Det anbefales, at man altid bruger rohandsker. Hvis dette ikke er tilfældet, og hvis der skiftes plads i inriggeren, skal der foretages afspritning af håndtaget med medbragt eget sprit mellem hvert skift. Indstilling af fodstøtterne i kajakkerne skal også ske med handsker på.

sidst opdateret: mar 2, 2021 @ 11:25