Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Vintertid er her…

hvorfor indendørs- og lysaktiviteter starter op!

e-Roning
Opstilling i forbindelse med E-roning er på plads. De enkelte romaskiner er placeret efter nummer og er endvidere placeret således at de har skærmen/lærredet foran sig. Venligst ikke flyt på maskinerne. Hvis der er kommentarer, hører vi gerne fra dig på eroning@birkeroed-roklub.dk.
Vi kører en testperiode i november og starter op med et fast træningstidspunkt tirsdage kl 19:00.
Aktiviteten lægges op på Facebook. Tilmelding er nødvendig, da det kun er 6 muligheder per gang. Der er også yderligere dage i støbeskeen!
Hvis man får lyst til at bruge e-Roning på egen hånd, er der udarbejdet instruktioner. Disse finder du i vindueskarmen der hvor også PC er tilkoblet. Og bare vendt, der kommer også en samlet komplet manual samt træningsprogrammer for alle aldersgrupper.
Hvis man har behov for at se hvordan man kommer i gang på egen hånd, kan man også møde op en tirsdag og få hjælp og instruktioner til opstart. Og til sidst, Marit eller Jens kan også kontaktes på eroning@birkeroed-roklub.dk
Efter endt testperiode kommer der en endelig opstilling, aktivitetskalender og en Grand Opening.

Inrigger og vintervedligeholdelse
Der planlægges at gennemføre vedligeholdelse i vinteren 22/23, hvor der udpeges 4 bådhold, hver bestående af 2-4 personer. Hvert bådehold får ansvaret for den normale vedligeholdelse af 2 træbåde eller 3 glasfiberbåde.
Vedligeholdelsen omfatter rengøring, gennemgang af båden for skrammer og skader udvendigt og indvendigt, slibning og lakering, voksning og andre arbejder der ikke kræver særligt håndelag.
Egentlige reparationer på træ-eller glasfiberbådene udføres af medlemmer der har gennemgået materielkurset eller andre der har relevant viden og færdigheder.
De personer, der udpeges, er medlemmer der i 2022-sæsonen har roet over ca. 150 km i inrigger-, Coastal- eller Hybridbåd.
Bestyrelsesmedlemmer, instruktører der har været aktive i forbindelse med årets roskole, holdledere og andre der i forvejen udfører væsentlige opgaver for klubben og medlemmerne, friholdes fra bådhold.
En foreløbig gennemgang af rostatistikken viser at der kan opstilles en liste på ca. 40 medlemmer der ud fra disse kriterier kan udpeges til at deltage i vedligeholdelsen.
Ud fra de hidtidige erfaringer skønner vi at hvert hold skal bruge 8-12 timer på vedligeholdelsen.
Tiden kan, alt efter holdenes egne ønsker og muligheder, opdeles f.eks. i eftermiddage á 3 timer.
For at sikre at det størst mulige antal både er sejlklare til vinterroningen, kan kun 1 eller højst 2 både udtages til vedligeholdelse ad gangen, og bådeholdene skal derfor i hovedsagen arbejde et ad gangen. Den nærmere planlægning heraf bliver foretaget af materielforvalteren og holdene i fællesskab.
Arbejdet skal gennemføres i de 5 måneder november-marts, og det sættes i værk i nærmeste fremtid.
Hvis der er eventuelle spørgsmål til vedligeholdelse og bådhold, kan disse rettes til
materialeforvalter@birkeroed-roklub.dk

Kajak
Der er ingen planlagt vintervedligeholdelse af kajakker i år, men vi gentager en lille husker!
Husk at tage den finne op, når man kommer i land. Manglende optræk af finne, resulterer desværre i alt for mange ødelagte der må skiftes ud.
Og for de vinterfrigivne – varm beklædning, tørdragt og eventuel lidt varm drikkelse på turene, giver nogle fantastiske ture.
Vi ser på muligheden for at have en fast fællestur også i vintermånederne, søndage kl 10:00. Følg med på Facebook eller tage tjansen og mød op.

Og de der gik glip af vinterfrigivelsesbegivenhed, fortvivl ikke. Der bliver en
opsamlingsbegivenhed også næste weekend. Kontakt eventuelt på kommunikation@birkeroed-roklub.dk eller følg med på Facebook.



Vinterregler
Vær klar over at der gælder særlige regler ved roning i vintersæsonen. Disse tager udgangspunkt i retningslinjer fra DFfR og DGI. Reglerne er nøje beskrevet i vores ro- og kajakmapper samt opsummeret i opslag på vores informationstavler i klubben.
Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Det er obligatorisk at anvende svømme/redningsvest samt våddragt hvis du skal ud i en kajak. Husk reduceret afstandskrav til land på max 100 meter.
Is er ikke godt for vores fine både, for hverken en inrigger eller en kajak. Det er derfor forbudt at ro i områder med is.
Uanset om du er vinterfrigivet, anbefaler vi at du roer sammen med nogen. Det er da også meget hyggeligere at følges ad.


Og ikke glem St. Lucia!
tirsdag den 13. december kl. 17:00. En hyggelig begivenhed for både forlænsroer og baglænsroere.

Standerstrygningsmiddag, lørdag d. 29. oktober, kl. 18:30

Standerstrygningen finder sted lørdag de 29. oktober 2022

Vi starter kl. 18.30 med velkomstdrink. Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen.
Middagen starter kl. 19.00 og leveres fra Buffetkompaniet, drikkevarer kan købes i klubben eller evt. medtages.
Prisen: 230 kr. per person, der dækker velkomstdrink og middag.
Beløbet indbetales på Nordea: 2252, Konto: 0170 102 745. Mærk indbetalingen med navn, antal deltagere og ”Standerstrygning”.

Tilmelding er afsluttet. Der er desværre ikke flere pladser.

Nyhedsbrev, september 2022

Energikrisen er også nået til Ro & Kajakklubben.
Som alle andre i samfundet har vi udsigt til en stærkt stigende energiregning. Vi må derfor skrue ned for varmen i klubbens lokaler og henstille til ikke at tage bad i klubben. Som I ser i grafen til højre har vi oplevet stærkt stigende energiomkostninger de senere år, med en forventning om at det eksploderer i år og næste år.
Det trækker penge ud af klubbens regnskab og reducerer mulighederne for at investere i ro- og motionsaktiviteter.

Henstilling til ikke at benytte klubben til varme bade.
For at spare på varmeudgifterne henstiller vi til at man undlader at benytte klubben til varme bade, så vi sparer denne udgift. Vi kan ikke umiddelbart lukke for det varme vand specifikt til brusebadene, uden at skulle involvere en VVS’er. Det koster penge, og det vil vi godt spare. Vi håber derfor at denne henstilling vil være nok.

Ny temperaturstyring i lokalerne
Under hensyn til de aktuelle meget høje gaspriser samt myndighedernes anbefalinger om at holde en temperatur i opholdslokaler på ca. 19 °C, er den automatiske temperaturregulering sat til at styre efter følgende temperaturer:

  • Dagtimer med kendt brug                                  19 °C
  • Dagtimer med tilfældigt brug                            17 °C
  • Nat                                                                     14 °C


Hvis man kommer til lokalet, og temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan man ændre ”setpunktet” for temperaturen på den lille vægtermostat, der er monteret på væggen ud mod køkkenet. Vejledning hænger ved termostaten.
Udover de to førnævnte tiltag, så hjælp klubben med at spare ved:

  • At slukke lyset efter dig
  • Når den kolde tid kommer og ude temperaturen kommer under 12 grader, så hold portene lukket mest muligt, så vi ikke fyrer for gråspurvene mere end højst nødvendigt.

På forhånd tak for jeres hjælp med at holde energiregningen nede.

Standerstrygning finder sted lørdag den 29. oktober
Sommersæsonen går på hæld, og den sidste fællesroning både for kajak og inrigger, starter kl. 14.30 denne dag. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl. 16.00.
Standeren stryges kl. 16.30. Her vil der også blive uddelt nåle (årer) til de mange der har roet mere end 1000km (guldårer) og 750km (sølvårer). Kom og vær med.

Om aftenen kl. 18.30 er der traditionen tro standerstrygningsmiddag.
Tilmelding til standerstrygningsmiddagen sker på hjemmesiden. Klik her  Her kan du også angive, hvad du vil hjælpe med i forbindelse med arrangementerne på denne dag

Arbejdsdag, søndag den 30. oktober fra kl. 9.30
Traditionen tro holder vi arbejdsdag dagen efter standerstrygningen. Der indledes med morgenbrød og kaffe. Vi skal have gjort klubhuset og omgivelserne klar til vinteren, og bådene skal gennemgås med henblik på at planlægge vintervedligeholdelsen. Tilmelding til arbejdsdagen sker til husforvalter Jørgen Kleisdorff på husforvalter@birkeroed-roklub.dk .Vi håber på et stort fremmøde.

E-roning
På baggrund af en donation fra DGI har vi fået råd til at anskaffe udstyr til E-roning. Der er således sat et stort lærred op i loftet i klublokalet med en fastmonteret projektor og en PC til at styre den fra. Vi vender tilbage på et senere tidspunkt med mere konkrete planer for E- roningen i den kommende vinter.

Implementering af det nye logo
Implementeringen af det nye logo skrider fremad. Således er kajakkerne nu blevet forsynet med det nye logo.
Det opmærksomme medlem vil også have bemærket at det gamle navn på klubhuset ved indgangsdøren er blevet taget ned, væggen er blevet malet, og nyt navn er sat op. Samtidig er der sat det nye logo op mellem portene ud mod vandet.
Næste skifte er til nye standere til inriggerne og til flagstangen på huset. Sidstnævnte tager vi jo ned til standerstrygningen i slutningen af oktober, derfor venter vi med at skifte til den nye stander til standerhejsningen næste år.

Fin modtagelse af LiteBoat TRIO og roning med 2 årer
Midt i juli fik vi leveret den nye LiteBoat Trio der i august blev døbt TAU af rochef Marianne Vittrup. Båden er blevet godt modtaget. Siden ankomsten har båden været ude på 43 ture, og tilbagelagt 310km. Mere end 65 forskellige roere har været ude i båden. Navnet TAU er det 19. bogstav i det græske alfabet og har tidligere i klubbens historie været båret af en sculler, der var bygget i træ.

2 nye glasfiber inriggere på vej
Klubben har afgivet ordre på 2 nye inriggere bygget med glasfiberskrog. Planen er, at de leveres så de kan tages i brug ved standerhejsningen den 25. marts.

Kajakskolen 2023 fuldtegnet
Der er flere nye medlemmer på vej ind til den kommende sommersæson. Kajakskolen er således allerede fuldtegnet, og der er oprettet venteliste. Der er fortsat plads til flere på næste års inrigger roskole.

Jens Galatius
Formand

  1. september 2022

Nyhedsbrev 23.05.2022

Nyt logo
Bestyrelsen udsendte i januar 2022 forskellige forslag til fornyelse af vores logo. Dette med henblik på at opnå et logo der afspejler, at klubben omfatter både baglæns roning og kajakroning. Ingen af forslagene opnåede imidlertid en overbevisende tilslutning. Bestyrelsen har derfor siden generalforsamlingen arbejdet med et nyt logo, der mere klart harmonerer med vort navn; Birkerød Ro- og Kajakklub.

Vi har været igennem en proces, hvor vi sammen med en grafiker, Linda Hagedorn, har bearbejdet vort gamle logo og indenfor rammens ydre prøvet at modernisere det.

Det gode logo består, som udgangspunkt, af flere elementer. Man har lov til at være kreativ, hvorfor et logo ikke behøver at være sproglig korrekt. Det væsentlige er, at Birkerød Ro- og Kajakklubs målgruppe kan spejle sig i det nye logo.
Der er blevet arbejdet med følgende 3 parametre for at skabe det ny logo;

  • Det gode logo skal stå frem og være genkendeligt
  • Det gode logo er som regel enkelt i sit design
  • Det gode logo efterlader et indtryk og har et formål

Hvorfor jeg er faldet for logoet?

Da vi så udkastet første gang, faldt vi, i bestyrelsen, med det samme for dets enkelthed og klarhed, fortæller formand Jens Galatius. Der er ingen tvivl om hvad det handler om, eller hvad det repræsenterer. Personligt synes jeg at logoet er flot og det er ‘frisk’ med “Ro & Kajak”. Der er sikkert nogle der vil påpege, at det grammatisk er noget miks-mask at sammensætte en ”handling” med en ”genstand”. Men det kan jeg godt leve med, da ingen kan være i tvivl om hvad klubben byder på.

Det logo, vi præsenterer her, har hele bestyrelsens opbakning. Det er planen, formelt at vedtage det nye logo på klubbens kommende bestyrelsesmøde den 16. juni, så skulle der være nogen, der har særlige kommentarer eller bemærkninger, bedes disse fremsat senest en uge før (senest den 9. juni) på mail til: formand@birkeroed-roklub.dk

Vi er selvfølgelig bæredygtige
Næste trin er at implementere det nye logoet der hvor vi skal anvende vort logo. Dette inkluderer alt fra facadeskilte, stander og hjemmeside Det vil være en gradvis udskiftning.

Vi kan selvfølgelig bruge vort klubtøj med vor tidligere logo. Men nyt klubtøj, som fremover tilbydes, vil være baseret med nyt logo.

Endelig mulighed til at fejre Sankthans
Efter en række år med Covid-19 og tørke med afbrændingsforbud, forsøger vi i år at afholde det ellers så traditionsrige Sankthansbål,

Sankthans Aften, torsdag d 23. juni.
Bålet gennemføres sammen med Birkerød Sejlklub. Vi samles fra kl. 21.00 ved klubben, hvor der vil være mulighed for, at medlemmerne af de to foreninger kan købe øl og vand i bådhallen.
Båltalen holdes ca. 21.40 i år af vor formand, hvor fakkelroerne samtidig kommer frem bag pynten.
Fakkelroerne går i land og tænder bålet kl. 22. Når bålet brænder lystigt, synger vi alle sammen Midsommersangen. Kopier vil blive delt ud.

Ingen Sankthans uden bål
Har du nogle lange og gerne tørre grene liggende i haven eller være behjælpelige med transport af grene ned til bålet? Vil du være med til at stille bålet op, passe det og slukke det, så meld dig direkte til Vagn Rydahl på: vagnrydahl@outlook.dk

Vi har også brug for frivillige til at sælge øl og vand, samt rydde op efter arrangementet. Meld dig til: formand@birkeroed-roklub.dk

Inriggerlangtur
Nu kommer den traditionelle tur i Københavns Havn, søndag den 12. juni,
Husk at følge med på opslagstavlen for nærmere information. Sidste frist for tilmelding onsdag den 8. juni kl. 18:00.

Derefter går næste langtur til Præstø Fjord mandag den 4. juli. Opslag kommer lidt ind i juni.

Lise Madsen

Nyhedsbrev 29.04.2022

Langt nyhedsbrev
Vi har meget på hjertet, så denne gang bliver det et langt nyhedsbrev med alt fra Nye båder, Formandspost og Ture på fremmed farvand. Så hold ud til sidste punktum!

Antal medlemmer
Vi er nu 212 medlemmer, og ønsker dermed 31 nye medlemmer siden årsskifte velkommen. Dejligt at det er flere der sætter pris på vor klub og dejlige natur!

Og vi sætter stor pris på at årets kontingent er betalt og ikke mindst at der er kommet yderligere kr 17.350 ind på vores jubilæumskonto.

Inriggerskolen
Vi nærmer os Introduktionsaften til Inriggerskolen som er d 5. maj og med weekend rokursus d 7. – 8. maj. Tilmelding er på klubbens hjemmeside: https://birkeroed-roklub.dk/

Nye båder på søen
Søndag d 24. april havde vi besøg af 4 lækre både af mærke LifeBoats; en single, en dobbelt, en 2ér med styrmand som kan ændres til en 3ér uden styrmand (TRIO), og endeligt den store Quattro med 4 roere og styrmand.

Hvis der var nogle der desværre ikke fik prøvet en lækker båd, fortvivl ikke, der er fremdeles en eller flere muligheder.

Klubben har lejet en LiteTRIO frem til d 10. juni, så vi kan prøve, om det er noget for os.

Båden kan ros med to roere og en styrmand, så den kræver ikke så meget træning som coastal-bådene. Man skal dog lige have lidt instruktion i at ro med to årer og i behandlingen af båden. Derfor vil der i den kommende tid være mulighed for at tilmelde sig instruktion i at ro med to årer samtidig med en del af fællesroningerne – altså;

mandage kl. 18.30, onsdage kl. 17.30 og søndage kl. 10:00.
Vi kan ikke love, at alle fællesroninger bliver dækket. Til gengæld kan der også sagtens komme andre tidspunkter på. Hold øje med rokort.dk, hvor vi slår instruktionen op under “Aktiviteter”.

Vi prioriterer interesserede instruktører først, så de hurtigt kan komme i gang med at instruere flere roere. Sådan får vi forhåbentlig meget hurtigt udvidet kredsen af roere, som kan komme ud i den nye båd.

LiteTRIO er relativt stabil, så vi forventer ingen kæntringer. Men da vi ikke har haft mulighed for at teste det endnu, er der foreløbig krav om redningsvest, når man ror i båden.

Ud på langtur med Inrigger
Med langture menes der her endagsture, hvor vi tager ud til en anden roklub og låner både til en tur i denne klubs farvand.

Turene plejer at have en længde på 15-25 km. For at deltage skal man vide med sig selv, at man kan ro den længde som turen forventes at have, også under lidt vanskelige vejrforhold. Man skal være fuldt frigivet og sikker i at skifte på vandet.

Vi har madpakker og kaffe med, som vi gør kål på ved en eller to pauser undervejs. Som regel er der et godt menneske, der har bagt en kage til turen.
Vi kører i det nødvendige antal egne biler og deler kørselsomkostningerne.

Forneden kan man se den foreløbige plan for turene. Turene er først endeligt besluttede, når de er slået op på opslagstavlen i klubben. Opslaget af den enkelte tur vil ske 2-3 uger før turen, og det vil indeholde de nærmere detaljer.

Ved tilmeldingen skal man lige tænke på, at der ligger et puslespil med antal bådpladser og bådtyper der kan skaffes, og antal langtursstyrmænd der kan deltage. Det lykkes som regel at få puslespillet til at gå op, men det kan vælte en hel del, hvis en tilmeldt melder fra i sidste øjeblik.

Tilmelding sendes til Vagn pr. mail på rydahl@newmail.dk.Vagn bekræfter tilmeldingerne også pr. mail, og hvis man ikke har modtaget en bekræftelse senest dagen efter tilmeldingsfristens udløb, skal man kontakte Vagn på tlf. 30 54 82 24.

Hvis der er knaphed på pladser, gælder princippet om ”først til mølle”, altså at pladserne bliver fordelt i den rækkefølge tilmeldingerne er kommet.

Halvdelen af turene ligger på hverdage, typisk mandag eller tirsdag, og halvdelen af turene på weekenddage, så den arbejdsramte del af medlemmerne også kan komme af sted.
Den første tur til Roskilde er nu slået op på opslagstavlen i klubben
Vi ser frem til den første langturssæson i længere tid, hvor Corona’en ikke bremser eller stopper aktiviteten.

Foreløbig plan for langture 2022

Roskilde Fjord                                        Tirsdag den 17/5                   
København Havn                                  Søndag den 12/6                     
Præstø Fjord                                          Mandag den 4/7                     
Gilleleje                                                   Lørdag den 23/7                       
Frederiksværk                                      
Roskilde- & Isefjord                              Tirsdag den 16/8                    
Kastrup, Øresund                                 Lørdag den 3/9                     

Kajakskolen
Kajakskolen er i gang og første aktivitet i vort farvand er søndag d 1. maj kl. 10:00 – 15:00 for hold I og søndag d 8. maj kl. 10:00 – 15:00 for hold II.

Efterfølgende er der kajakskole tirsdage og torsdage fra kl. 18:15 til kl. 20:30 for hhv. hold I og hold II.

Husk at kajakkerne er forbeholdt vore nye kursister på ovennævnte tidspunkter. Der deltager 12 kursister per hold.

Ud på langtur med Kajak
Med langture menes der her endagsture, hvor vi tager ud til enden vort eget eller et andet farvand. Vi medbringer egen eller en af klubbens kajakker.

Turene plejer at have en længde på 15-25 km. For at deltage skal man vide med sig selv, at man kan ro den længde som turen forventes at have, også under lidt vanskelige vejrforhold. Man skal være frigivet.

Vi har madpakker med og er vi heldige er der også en der har noget andet godt til ganen.
Vi kører i det nødvendige antal egne biler og deler eventuelle omkostninger.
Vi har foreløbig inviteret til tur i Maj og Juni. Begge begivenheder er lagt op på Facebook og tilmelding foregår også her.

Søndag den 21. maj – Tur på lokalt farvand
Søndag den 19. juni – Tur på fremmed farvand

Tid og sted følger senere og vil være afhængig af vejret.
Hvis du har spørgsmål, kontakter du Joachim eller Kell, som er ansvarlige turledere for begge turene.

Farvel til ”gammel” og velkommen til ny
Vor formand, Jon Kjeldsen, har meddelt følgende;

Jeg har valgt at forfølge en drøm om at blive fritidslandmand i Udkantsdanmark, så derfor flytter jeg til Strynø i Det Sydfynske Øhav. I vil stadig kunne støde på mig i klubben, da jeg holder fast i at have bolig i Birkerød og forbliver medlem af klubben og bestyrelsen. Men fokus vil ligge andetsteds, og jeg vil være fraværende ved mange mærkedage.

Dette kan ikke forenes med hvervet som formand for klubben, så derfor har vi i bestyrelsen valgt en ny konstituering.

Bestyrelsen takker Jon for hans tid som formand, hvor han trådte til på et svært tidspunkt. Jon kom til bestyrelsen og formandsposten med et frisk mindsæt, hvilket blandt andet har været med til at vitalisere arbejdet i bestyrelsen.

Bestyrelsen har valgt Jens Galatius, som ny formand for klubben. Jens vil i den kommende tid overdrage nogle af de opgaver han har varetaget i klubben hidtil, bl.a. rollen som materialeforvalter, men vil fortsat være at finde med værktøj i hånd, når en af inriggerne har fået en skade. Fornyelsen af flåden af robåde vil også fremover være en af de opgaver Jens driver ved siden af formandshvervet.

Lise Madsen

29. april 2022

LiteBoat DEMO søndag d. 24. april

Den danske forhandler af LiteBoat CO-ROW kommer til Birkerød Ro- & Kajakklub søndag den 24. april kl. 10. til ca. 14 med 4 forskellige LiteBoats.
Har du lyst til at deltage så tilmeld dig på Jens@galatius.dk
Hvilke både kan du opleve og prøve?
Først og fremmest de 2 store både, der kan ros både med en og to årer pr roer. Nemlig LiteQuattro med 4 roere og styrmand, og LiteTrio med 2 roere med styrmand (eller 3 roere med 2 årer).

Videre kommer den spritnye LiteDuo med. En Coastal 2X, som er bygget ekstra let – kun 42 kg – og med det aftagelige
LiteBoat rig-system, hvor riggene kommer på og af igen på under et minut. Det giver en coastal 2X, som kan lægges
på hylde i bådhalIen uden fare for at støde hovedet på riggen. I tillæg er båden super hurtig med et godt glid.

Og endnu en spændende nyskabelse. LiteSport1X coastal. En båd som bygget i ren carbon kommer også med. Den
vejer kun 26 kg – det samme som en havkajak og kan nemt løftes ned fra bådhylderne og tages på vandet. En hurtig
og sjov båd for den roer der gerne vil ro med 2 årer.

Er det en bådserie vi gerne vil have ind i flåden? Vær med til at bestemme!
Som nævnt på generalforsamlingen er LiteBoat-serien en bådserie vi overvejer at supplere vore inriggere og scullere med for at fremme roning med 2 årer. Demoen giver os en mulighed for at prøve bådene og danne os et godt indtryk af om de er noget for vores klub.
Da det kan være svært at danne sig en mening på en enkelt prøvetur, har vi truffet aftale med CO-ROW om at vi lejer en eller 2 af bådene i en måned fra og med den 24. april. Hvilke både beslutter vi på dagen!

Læse mere om Co-Row,.
Se flere billeder, klik her

Birkerød Ro- og Kajakklub
Jens Galatius

Nyhedsbrev 27. marts 2022

Nye vedtægter
Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter blev enstemmig vedtaget til Generalforsamling d 24. februar og igen til Ekstraordinær Generalforsamling d 17. marts.
De nye vedtægter er på klubbens hjemmeside.

Standerhejsning
Standerhejsning blev afholdt d 26. marts. Vejret var på vor side, hvilket forhåbentlig lægger rammene for denne sæson. De første anemoner er observeret ved Næsseslottet. Vi går en dejlig tid i møde – med forhåbentlig mange og gode ture!

DIF og DGI´s foreningspulje
Birkerød Ro- og Kajakklub har søgt støtte til etablering af eRoning for hold og individuelle udøvere. Formålet er at tiltrække nye medlemmer samt selvfølgelig at give bedre træningsmuligheder for eksisterende medlemmer. Ansøgningen er godkendt med fuld bevilling.

Forbedring af træningsmulighederne er primært rundt de eksisterende romaskiner. Maskinparken vil blive udvidet og der vil blive monteret projektor og lofthængt lærred. Arbejdet planlægges færdigt start september.

Hjertestarterkursus
Vil du lære at redde liv? Klubben tilbyder kursus i hvordan en hjertestarter fungerer fredag d 29. april kl 16:00 – 17:00. Det er max 30 deltagere. Første mand til mølle! Det er foreløbig 9 tilmeldte. Tilmelding sker på Facebook, send en mail på lisememadsen@gmail.com eller kontakt Jørgen (mobil: 40 53 52 09)
Deadline for tilmelding er d 20. april.

Inriggerskolen
Første markedsføring af Inriggerskolen gav hurtige resultater. Introduktionsaften er d 5. maj og med weekend rokursus d. 7. – 8. maj. Tilmelding er på klubbens hjemmeside.

Kajakskolen
Kajakskolen er i gang. De nye kursister har allerede været 2 gange i Trørødskolen Svømmehal, hvor de har gennemgået vandtilvænning og kæntringsøvelser. Næste gang bliver det i vort dejlige farvand hhv. søndag d 1. maj for hold I og søndag d 8. maj for hold II.

Lise Madsen
27. marts 2022

Kontingent 2022

Standerhejsningen og den ny ro-sæson står for døren, og det er tid til betaling af årskontingent for ro-sæsonen 2022, som starter ved standerhejsningen lørdag den 26. marts.

Kontingenterne er:
Fuldgyldige medlemmer                                                   kr.           1.650
Seniormedlemmer (onsdag/torsdag formiddag)         kr.              950
Støttemedlemmer / Passive medlemmer                     kr.              500
Plads i klubbens kajakstativ (hvis tildelt)                       kr.              750
For medlemmer, der ønsker at overgå fra status som Seniormedlem til Fuldgyldigt medlem, er der et tillægsgebyr på kr 300.
(For ny indmeldte medlemmer er der endvidere et indmeldelsesgebyr på kr. 500 respektive kr. 200 for Seniormedlemmer. De ny indmeldte modtager/har modtaget separat opkrævning for dette.)

Opfordring til særligt bidrag til klubbens jubilæums-bådfond.
Som bl.a. nævnt i årets første nyhedsbrev, og som det mere detaljeret blev gennemgået på generalforsamlingen, står klubben overfor en større udgift til fornyelse af inriggerflåden.

For at få denne udskiftning godt i gang inden klubbens 75 års jubilæum i 2024, er der oprettet en særlig jubilæums-bådfond, hvor der ved særlige donationer allerede er indsat kr 105.000.

Vi tillader os derfor en lille opfordring til, at alle overvejer at indbetale et ekstra beløb til jubilæums-bådfonden (konto 2252 – 0296 200 069), gerne ved at indbetale et beløb på nævnte konto, eller ved at betale et forøget beløb i forbindelse med kontingentbetalingen, som kassereren herefter vil overføre til nævnte konto.

Det kan oplyses, at kontingentet ved medlemskab af en af Furesøens 2 andre roklubber er henholdsvis kr 2.000 og 2.100, så du kan eventuelt lade dig inspirere af disse beløb ved din betaling.

Vi beder dig venligst inden Standerhejsningen d. 26. dennes overføre det relevante beløb til klubbens konto i Nordea, reg. nr. 2252 – konto 0170 102 745 eller til klubbens MobilePay 187823.
Husk at oplyse medlemsnummer og/eller navn i feltet “besked til modtager”.
Hvis husstanden har flere medlemmer, letter det vores registrering, hvis I betaler med separate overførsler.

Husk dit medlemsnummer, som giver adgang til klubbens registrerings- og tilmeldingssystem for ture på vandet, www.rokort.dk. Skulle du have glemt dit medlemsnummer, kan du rette henvendelse til undertegnede via kasserer@birkeroed-roklub.dk.

Skulle du ikke længere ønske at være medlem af klubben, bedes du bruge klubbens udmeldelsesformular eller sende besked derom til kasserer senest den 31. dennes.

Med venlig hilsen

Torben Gunge – Kasserer