Juletid er her…

Og i skrivende stund ligger det en tynd hinde af is på søen. Kulde fra Sibirien har sat sit aftryk på landskabet. Det er utrolig vakkert! Men det magiske landskab, efterlader en sø man desværre ikke kan bevæge sig ud på, og dette resulterede i en aflysning af vores fælles St Lucia begivenhed.

Forhåbentlig er rosituationen lidt anderledes mellem jul og nytår, da det varsles vejromslag. Set derfor et kryds i kalenderen d 27. december, hvor vi planlægger en julehyggebegivenhed. Rotur først ved 9-10:tiden og æbleskiver & gløgg kl 11:00. Følg med på Facebook og Rokort.

eRoning
Mens stilheden hersker derude, er det god gang derinde. eRoningen er kommet godt i gang, og prøveperioden er nu overstået. Den officielle lancering udestår, og denne er i en travl juletid, rykket til januar. Set derfor også et kryds i kalenderen d 28. januar kl. 14.00.

”Nytårskur” i form af lancering af eRoning vil beskrives yderligere i vores nyhedsbrev i januar.

Men vi kan allerede røbe nu, at vi arbejder på at få en af vores kendte mesterroere til at komme og fortælle om, og vise, hvordan eRoning er en vigtig del af en roers træning, Det gælder både for baglænsroere og kajakroere.

Og hvor skal håndtaget sidde, når romaskinen ikke bruges? Efter dialog med eksperter, herunder leverandør, er konklusionen at håndtaget trygt kan sættes i holderen foran sædet.

Julehilsen fra vores formand
2022 er ved at rinde ud. Jul og Nytår står for døren.
Mens disse linjer skrives, ligger sneen over landskabet og isen begynder at dannes på Furesøen og sætter grænser for vores aktiviteter.

Så det er tid at krybe indendørs, hvor mulighederne for at få motion er blevet forbedrede. Romaskinerne er blevet opgraderet, eRoning – nu med træner på skærm, nye måtter til gulvøvelser samt 2 stepbænke til balancetræning.

Når samvittigheden er i orden, så er der fortsat mulighed for at drikke en kop te eller kaffe sammen over en god snak og få det værdifulde samvær som vores klub også giver mulighed for.

Det er helt op til en selv at udnytte det.

Jeg vil gerne benytte lejligheden, det sidste nyhedsbrev i 2022, til at ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Lad 2023 bringe mange gode stunder på Furesøen og i klublokalet. Som en personlig note, vil jeg gerne takke for de mange venlige kommentarer jeg har modtaget, siden jeg overtog formandsposten i klubben i foråret. I skal vide det varmer.

Mange julehilsner fra Jens Galatius

Rokort
Der arbejdes med en arvtager af Rokort, som desværre ”forsvinder” i marts. Det nye system vil forventelig blive Memberlink, som mange andre foreninger benytter. Der fremsendes yderligere information, når dette er på plads. Og eventuelt en seance eller 2 i vores lokaler, således at vi alle bliver komfortable med hvordan det nye system kommer til at fungere.

Inrigger og vintervedligeholdelse
Det årlige vedligehold af bådene til baglænsroning er nu begyndt. I år er der dannet 4 hold, der hver skal klare vedligehold af 2 eller 3 både. Alfa er den første båd under vedligehold. De øvrige både kommer løbende frem til standerhejsningen hvor vi håber at være færdige.

Vinterkulde
Energikrisen kradser fremdeles, så husk at holde døre lukket.

Og husk at vi skal særskilt passe på os selv i denne kolde tid. Med vandtemperatur tæt på nul, overlever man ikke mange minutter i vandet. Vær klædt godt på, og ro sammen med andre.

Læs mere om kulde og beklædning hos Søsportens Sikkerhedsråd:

Læs om kulde og beklædning (soesport.dk)

Lise Madsen

18.12.2022