Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 13

Corona-situationen
Vi har haft tre smittede medlemmer, hvoraf kun to har haft relevans i forhold til måske at starte en smittekæde i klubben. De nære kontakter i klubben er blevet testet, og alle tests har vist sig negative.  Smittekæderne er således brudt. Det har været en stor hjælp i smitteopsporingen, at antallet af nære kontakter har været meget begrænset. Men smitten er altså derude, og overhold derfor, også fremover, Corona-regelsættet.

Sæsonafslutning og standerstrygning
Sæsonafslutning og standerstrygning vil blive afviklet så tæt på det normale, som corona-situationen nu engang tillader. Den traditionelle middag har vi selvsagt måttet aflyse. Om eftermiddagen lørdag d. 24. oktober kan man gennemføre sæsonens sidste roninger.  Fra kl 16.30 vil der være sandwich, øl og vand på forpladsen. Kl. 17.00 holder formanden en kort tale fra balkonen, og  Ole  Jul-Rasmussen tager standeren ned. Sæsonens  guld- og sølvnåle vil blive uddelt med behørig afstand.

Arbejdsdagen
Arbejdsdagen gennemføres søndag d. 25 oktober fra kl 9.00 til 12.00 i en slanket udgave. Forplejningen vil være begrænset til øl og vand.  Der er brug for 12 medlemmer, der opdeles i tre hold, der kan holde afstand (vinduespudsning, beskæring af træer og buske, samt tømning/fyldning af robassinet). Det kan blive aktuelt med både mundbind og handsker. Andre opgaver må så fordeles hen over vinteren. Tilmelding sker per mail til Jørgen Kleisdorff på husforvalter@birkeroed-roklub.dk.

Vinterroning
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere.  Rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af redningsvest/svømmevest er obligatorisk. Afstanden til land

må aldrig overstige 100 meter. Dog er det tilladt for vinter-frigivne kajakroere at passere Store Kalv ud for roklubben. Endvidere skal der holdes forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Vinterroning i kajak kræver tørdragt, tilfredsstillende gennemførelse af et vinterfrigivelseskursus, samt minimum 150 km roning i forgangne sæson. For medlemmer på EPP3 eller lignende niveau (sidste fordrer kajakchefens godkendelse) er deltagelsen i vinterfrigivelseskurset ikke obligatorisk, men anbefales. Kurset er af et par timers varighed med fokus på redningsøvelserne. I år finder kurset sted lørdag d. 24 oktober. Yderligere information bliver lagt på Facebook. Tilmelding til kajakchefen på kajakchef@birkeroed-roklub.dk. Hvis dette tidspunkt er helt umuligt, kan andet tidspunkt aftales.

Bådvedligeholdelse og nyt i IOTA BigBlade sagen
Klubben er jo i den heldige situation, at vi har et dedikeret team, der hen over vinteren sørger for, at materiellet får en kærlig hånd. Jens Galatius tager initiativ til at komme igang.  Skulle der være  medlemmer, der gerne vil inddrages, kan henvendelse rettes til Jens på materialeforvalter@birkeroed-roklub.dk.

Som det vil være inkarnerede inriggerroere bekendt, skabte nedkortningen af IOTA’s BigBlade årer nogen opstandelse. Det er der nu rådet bod på, idet de har fået lagt 20 cm til i længden. Der er endvidere bestilt nye årer til Beta med forventet levering i november måned.

Lidt venlige anmodninger
Husk venligst at portene til bådhallen skal låses med palen indefra. Man lukker altså porten, skyder palen for, og går ud via hoveddøren. Både når man er på vej hjem, og når man lægger fra land. Portene skal med andre ord ALTID være låste, med mindre der er aktivitet i bådhallen. Husk også efter brug af spuleslangen at lukke hårdt på vandhanen på væggen og at tømme spulehovedet.

Kurser
Vil du gerne gøre mere ud af din roning? Det ser klubben gerne, og initiativet behøver ikke nødvendigvis udgå fra bestyrelsen. Dansk Forening for Rosport er  lige kommet med sit kursusprogram for 2021. Se DFfR’s hjemmeside. Måske er der noget for dig?

Nyhedsbrev nr. 11

Ændring af tidspunkterne for fællesroningerne og grillaftenerne
I september starter inriggerfællesroningerne kl 17.30 og onsdagsgrillen kl. 19.15.
I oktober måned starter inriggerfællesroningerne kl. 16.30. Onsdagsgrillen fortsætter indtil 15. oktober med start kl. 18.15.

Kajakfællesroningerne mandag og onsdag starter 17.15 fra onsdag 2. september og måneden ud. Følg iøvrigt med på klubbens side på Facebook.

Kajak- og roskolerne
Adskillige af roskolens deltagere er blevet frigivet, og flere følger. Vejret har drillet kajakskolen, med det går godt fremad. Vandet er stadigvæk til den uklare side, så der er bestilt tid i svømmehallen for at få redningerne endeligt på plads.

Nye korttursstyrmænd og kajakinstruktører
Stig Andersen, Jørgen Schiermacher, Helene Gustafsson og Marianne Vittrup er alle blevet tilkendt rettigheden Korttursstyrmand. Helene og Marianne har før været tildelt samme rettighed i anden klub, så derfor har det kunnet gå stærkt hos os.

Kell Vedsted og Allan Nygaard Pedersen er nu uddannet som Klubkajakinstruktører.

Corona situationen (lige en påmindelse)
Retningslinierne gælder fortsat. Sprit af og hold afstand og alt det andet, som kan bidrage til at holde smitten ude af klubben. Procedurerne er slået op i klubben og kan endvidere findes på hjemmesiden.

Inrigger langtur til Præstø, mandag d. 7. september

Vi låner både i Præstø Roklub.

Vi starter i Birkerød Roklub kl 0830 og regner med at være hjemme ca. kl. 19.00.

En god turmulighed er Præstø Fjord rundt med frokost i den lille havn på Feddet og en spids ud i Fakse Bugt, 20 km.

Der er gebyr til Præstø Roklub på 50,- kr pr. deltager. Det bedes betalt efter turen til Reg. 2464 Konto 0150 105 631 eller MobilePay 30 54 82 24.

Langtursstyrmændene skal nedbringe deres styrmandsbevis.

Det sædvanlige:
Deltagelse forudsætter fuldt medlemskab og frigivelse. Man skal være indstillet på at skifte i bådene undervej.
Vi kører sammen i egne biler, hvor ”chaufføren” indkasserer 2,- kr. pr. km.
Medbring madpakke og drikkevarer.

Hvis der er en, der har lyst til at bage en kage vil det være dejligt og velkomment. Det vil være godt, hvis der er en, der kommer lidt før og laver noget kaffe.

Tilmelding senest onsdag den 19, august kl 20 til rydahl@newmail.dk – tilmelding bekræftes dagen efter.

Antallet af bådpladser er begrænset, ”først til mølle”-princippet gælder.

Nyhedsbrev nr. 9, 2020

Corona retningslinjerne
Hverken DFfR eller DGI er kommet med nye udmeldinger. Derfor er klubbens nuværende Corona retningslinjer fortsat gældende.

Nyt om baglænsroningen
Eftermiddagsroningerne tirsdag og fredag er igen at finde på oversigten på hjemmesiden over faste, åbne roninger. Fredag eftermiddag er kagespisning et ikke uvæsentligt element. Roskolen med 5 deltagere har været uheldig med dårligt vejr. Men der fortsættes efter ferien. Bådreservationssystemet fortsætter, i det mindste indtil videre.

Nyt om kajakroningen
Årets kajakskole med indtil videre 8 tilmeldte starter i weekenden den 15/16 august. Efterfølgende ros der hver tirsdag og torsdag aften. På disse tidspunkter skal alle klubkajakkerne være til rådighed. I løbet af sæsonen har vi sagt velkommen til 9 nye kajakmedlemmer med tidligere kajakerfaring. Fællesroningerne onsdag aften genoptages fra starten af august måned med tilmelding via Facebook siden.

Søndagsroning med kaffe og rundstykker
Hvad med at starte deltagelsen i søndagsroningen kl 10 med kaffe og rundstykker fra  kl 9 – 10? Første gang søndag 2. august. Anden gang 13. september. Tilmelding til kaffen og rundstykkerne til Kirsten Høgh på  kirsten.hogh@gmail.com senest lørdagen før. Prisen er 20 kr. Eventuelt overskud går til klubkassen. Betales på MobilePay til 30832582.

Fejlmelding
Husk venligst at melde om skader og tabt materiel, f.eks luger på kajakkerne, under brug af funktionen hertil på rokort.dk.

BRK/Niels Ørnbjerg 25. juli 2020

Nyhedsbrev nr. 8, 2020

Nu åbnes der endnu mere op
Nu åbnes der endnu mere op for roningen i BRK. Men fortsat efterleven af myndighedernes og idrætsorgansationernes anbefalinger omkring afstand, håndhygiejne og adfærd iøvrigt er af stor betydning. Og husk, det er op til hvert enkelt medlem at beslutte, om man ønsker at tage imod tilbuddet.
Med udgangspunkt i nye anbefalinger fra DFfR og DGI har bestyrelsen udarbejdet ændrede BRK specifikke retningslinjer. På nogle punkter er meget lidt ændret, på andre punkter er meget ændret. De ændrede generelle retningslinjer og de ændrede retningslinjer for inriggerroning, kajakroning, reservation af både og rengøring af inriggerne er vedhæftet. Endvidere er reglerne for lån/leje af lokalerne også blevet opdaterede. Disse findes på hjemmesiden. De helt væsentlige ændringer er som følger:

Rengøring af romateriellet: Åreholderne i inriggerne skal benyttes, men ikke rengøres. Alle afspritter hænderne ved ankomst, og der stilles ikke mere krav om brug af engangshandsker. Det er blevet præciseret at det er årehåndtagene, essingen (rælingen), spændholter, sidelangrem, bundbrædder samt ror og rorline, der skal vaskes af. Brugt sæbevand skal hældes ud i kloakken på herretoilettet. Alle andre procedurer forbliver uændrede.

Roning: Skift i inriggerne på vandet er nu tilladt. Kravet om at afspritte håndtagene efter hvert skift ændres til en anbefaling. Kravet om en rogruppestørrelse på max 10 medlemmer gælder ikke mere, men det fornuftige i at begrænse antallet af romakkere fastholdes.

Indendørs motion: Motionsrummet og motionsmåtter må ikke anvendes, men der åbnes for brugen af robassin, romaskiner og motionscyklerne. Håndtag og kontaktflader skal afsprittes efter hver bruger. Opstillingen af romaskiner og motionscyckler ændres, således at afstandskravene kan overholdes. Tre af ergometrene vil blive taget ud af brug.

Brug af bade- og omklædningsfaciliteter: Disse må bruges med begrænsning i antal samtidige brugere. Skilte er opsat.

Toiletter og køkken: Må anvendes med efterfølgende afspritning af alle kontaktflader.

Brug af klublokale og balkon: Klublokale og balkon må anvendes, når krav til afstand og gulvareal per deltager overholdes. Der er plads til 39 personer i klublokalet, når der er tale om mødevirksomhed og tilsvarende. Krav til rengøring (afspritning, afsæbning) af kontaktflader fastholdes. Sang er ikke tilladt. Grillaftenerne kan genoptages.

Nyt om baglænsroningen for fuldgyldige medlemmer
Fællesroningerne genoptages, indtil videre uden brovagter og finder sted som aftenroninger kl. 18.30 mandag og onsdag og som søndagsroning kl. 10.00. Både styrmænd og ikke så aktive medlemmer opfordres til at deltage.
Systemet med at kunne reservere inriggerne og coastalbådene fastholdes med mindre justeringer. Roskolen vil blive gennemført, men tidspunktet og formen er ikke endeligt fastlagt. Der er på nuværende tidspunkt 5 tilmeldte samt 2 seniorroere, der ønsker at overgå som fuldgyldige medlemmer. Mere herom vil følge.

Nyt om seniorroningen
Seniorroningen forventes genoptaget inden så længe, og deltagerne på de to hold vil høre nærmere fra deres respektive holdledere.

Nyt om outriggerroning
Der er klargjort 3 singlescullere og en dobbeltsculler. Et nyt medlem er kommet igang, og flere af klubbens eksisterende medlemmer har udvist interesse. Instruktionskapaciteten er for tiden begrænset, men kontakt rochefen hvis interresseret.

Nyt om kajakroning
Der er kommet godt gang i både fællesroning (onsdage) og teknikroning (tirsdage). Tilmelding sker via Facebook siden. Begrænsningen på antallet af deltagere på fællesroningerne er ophævet, men meld alligevel til. Kajakskolen er udskudt til august/september med start i weekenden 15/16 august. Fem nye medlemmer er på et ”fast-track” forløb frem mod frigivelse på baggrund af deltagelse i eksternt EPP2 kursus.

Nyt om bådebroen
Gummilisten på den ydere del af broen er nu lavet. Der er imidlertid konstateret råd under gummilisten flere steder. Der følges op herpå.

Sankthansarrangement
Dette arrangement gennemføres ikke i år. Antallet af forventede deltagere ville langt overstige hvad der er lovligt.

Nyhedsbrev Nr. 7, 2020

Nu åbnes der mere op
Nu åbnes der op for mere roning. Fra mandag d. 18. maj kan der ros i alle bådtyper. Husk stadigvæk på de generelle regler om adfærd og hensynstagen til hinanden i en coronatid. Omklædningsrum og badefaciliteter samt førstesalen i klubhuset må fortsat ikke anvendes.
Tag hensyn og giv plads til hinanden både i bådhallen, på forpladsen og på broen. Vent til det bliver jeres tur, da der er en begrænsning på 10 personer disse steder. Husk fortsat, at det er op til den enkelte roer at takke ja eller nej til disse nye muligheder.
Brugen af rocomputeren til turregistrering er nu tilladt. Brug engangshandsker.
De justerede generelle retningslinjer er vedhæftet. Disse retningslinjer, såvel som de andre nu justerede retningslinjer bliver endvidere ophængt i klubhuset og er at finde på hjemmesiden.

Nyt om baglænsroningen
På baggrund af nye anbefalinger fra Dansk Forening for Rosport ændres retningslinjerne for baglænsroningen fra og med 18. maj. Der må fremover ros i alle bådtyper, og der må etableres faste rohold på op til 10 medlemmer, indenfor hvilke man må ro i alle tænkelige kombinationer.
Det er op til medlemmerne at styre oprettelsen af, og roningen indenfor, disse rohold. Frigivne seniorroere kan godt deltage. Men seniorroningen i traditionel forstand og fællesroningerne er fortsat indstillet indtil videre, og det er uvist, om roskolen kan gennemføres. Der er faktisk kommet enkelte nye tilmeldinger.
De justerede retningslinjer findes under Menupunkt “Corona”. Retningslinjerne for rengøring af bådene er uændrede.
Coastalbådene og scullerne må selvsagt også fortsat benyttes.
Som det fremgår nedenfor, vil der være fælles kajakroning hver onsdag aften. Der vil være behov for at udvise fleksibilitet omkring de tidspunkter, hvor kajakroningen indledes og afsluttes, så vi stadig overholder alle regler for afstand og antal personer samlet på samme tid.

Justerede regler for reservation af både
Generelt er erfaringerne med brug af reservationssystemet i Rokort gode. Men med mange reservationer bliver det hurtigt uoverskueligt, når der skal reserveres en tur. Vi begrænser derfor reservationerne til højst 3 og kun to uger frem.
Vi beder om at dette respekteres, så vi undgår for lange uoverskuelige reservationslister. De justerede regler for reservation af inriggerne m.fl. er vedhæftet.
Book bådene, så der er mindst 10 minutter mellem hver afgang for at undgå for mange personer samlet på samme tid.

Nyt om kajakroningen
Retningslinjerne for kajakroning er ændrede derhen, at klubbens svømmeveste, sprayshirts og paddleflows nu skal afvaskes i sæbevand efter brug. Materiale til dette er stillet frem. Iøvrigt gælder rotationsprincippet fortsat. De justerede retningslinjer findes under Menupunkt “Corona”.

Kajakskolen er udsat til at begynde i august med et mere intensivt forløb. Deltagerne er blevet kontaktet direkte. Der starter enkelte nye medlemmer, der tidligere har bestået EPP2 eksamen hos anden udbyder.

Fællesroning i Kajak
Der etableres fællesroning i kajak hver onsdag aften med start 20. maj. Der er tilmelding via Facebook eller ved at kontakte kajakchefen på kajakchef@birkeroed-roklub.dk eller turlederen. Der må maksimalt være 10 deltagere. På fællesroningerne er der en turleder, som vælger turen, og som eventuelt aflyser turen på grund af vejret. Der startes kl 18.15 med forventet hjemkomst til klubben senest 20.30. Mød op omklædt og husk at medbringe skiftetøj.

Nyt om langtursprogrammet
Situationen følges fortsat, men indtil videre er Kastrup/Dragør turen den 18/5 aflyst. Hvis andre ture påtænkes gennemført, vil de blive annonceret via et nyhedsbrev.

Reparation af bådebroen
En mindre skade på bådebroen vil blive udbedret 12. juni mellem kl. 8 og 12. Det skulle ikke give problemer for roningen denne formiddag.

Medlemssituationen
Klubben har 180 medlemmer. Tak til alle medlemmer for den store loyalitet.

Nyhedsbrev Nr. 6-2, 2020

Vi afventer fortsat nyt fra Dansk Forening for Rosport  som baggrund for eventuelle ændringer i de gældende retningslinier. Men indenfor rammerne af gældende retningslinier, har Torben Gunge sat sig i spidsen for følgende initiativ:

I fortsættelse af nyhedsbrevet for en uge siden kan vi oplyse, at der nu er dannet i alt 7 inriggerhold, hver bestående af 3 roere, som ror fast sammen på tidspunkter de enkelte hold aftaler.

Yderligere 2 styrmænd har meldt sig til at stå for hver sit 3-mandshold, og i mindre omfang vil de allerede dannede hold kunne omorganiseres, så der derved bliver frigivet styrmænd til yderligere et antal både.

Vi kan således tilbyde, at et mindre antal roere kan blive del af sådanne nye 3-mandshold.

Tilbuddet gælder alle, inklusive Senior-roerne, og omfatter typisk en til to ugentlige roninger.

Det er som sagt et fast hold man deltager på, så der forventes mødepligt til de i fællesskab aftalte tidspunkter, som afhængig af styrmanden kan blive aften og/eller weekend. Ligeledes skal klubbens regler vedrørende brug og rengøring af materiellet som beskrevet i Nyhedsbrev nr. 5 af den 24. april – og som også opslået i klubhuset – respekteres.

For at komme i betragtning til ovenstående skal man melde sig til Torben Gunge (kasserer@birkeroed-roklub.dk). Pladser bliver  tildelt efter et ”først til mølle” princip, så du opfordres til snarest muligt at tilmelde dig, hvis du er interesseret i deltagelse.

Systemet til reservation af både har klart vist sin berettigelse. Husk dog, at man kun kan reservere 1 uge frem, d.v.s. 7 dage.