Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Nyhedsbrev 29.04.2022

Langt nyhedsbrev
Vi har meget på hjertet, så denne gang bliver det et langt nyhedsbrev med alt fra Nye båder, Formandspost og Ture på fremmed farvand. Så hold ud til sidste punktum!

Antal medlemmer
Vi er nu 212 medlemmer, og ønsker dermed 31 nye medlemmer siden årsskifte velkommen. Dejligt at det er flere der sætter pris på vor klub og dejlige natur!

Og vi sætter stor pris på at årets kontingent er betalt og ikke mindst at der er kommet yderligere kr 17.350 ind på vores jubilæumskonto.

Inriggerskolen
Vi nærmer os Introduktionsaften til Inriggerskolen som er d 5. maj og med weekend rokursus d 7. – 8. maj. Tilmelding er på klubbens hjemmeside: https://birkeroed-roklub.dk/

Nye båder på søen
Søndag d 24. april havde vi besøg af 4 lækre både af mærke LifeBoats; en single, en dobbelt, en 2ér med styrmand som kan ændres til en 3ér uden styrmand (TRIO), og endeligt den store Quattro med 4 roere og styrmand.

Hvis der var nogle der desværre ikke fik prøvet en lækker båd, fortvivl ikke, der er fremdeles en eller flere muligheder.

Klubben har lejet en LiteTRIO frem til d 10. juni, så vi kan prøve, om det er noget for os.

Båden kan ros med to roere og en styrmand, så den kræver ikke så meget træning som coastal-bådene. Man skal dog lige have lidt instruktion i at ro med to årer og i behandlingen af båden. Derfor vil der i den kommende tid være mulighed for at tilmelde sig instruktion i at ro med to årer samtidig med en del af fællesroningerne – altså;

mandage kl. 18.30, onsdage kl. 17.30 og søndage kl. 10:00.
Vi kan ikke love, at alle fællesroninger bliver dækket. Til gengæld kan der også sagtens komme andre tidspunkter på. Hold øje med rokort.dk, hvor vi slår instruktionen op under “Aktiviteter”.

Vi prioriterer interesserede instruktører først, så de hurtigt kan komme i gang med at instruere flere roere. Sådan får vi forhåbentlig meget hurtigt udvidet kredsen af roere, som kan komme ud i den nye båd.

LiteTRIO er relativt stabil, så vi forventer ingen kæntringer. Men da vi ikke har haft mulighed for at teste det endnu, er der foreløbig krav om redningsvest, når man ror i båden.

Ud på langtur med Inrigger
Med langture menes der her endagsture, hvor vi tager ud til en anden roklub og låner både til en tur i denne klubs farvand.

Turene plejer at have en længde på 15-25 km. For at deltage skal man vide med sig selv, at man kan ro den længde som turen forventes at have, også under lidt vanskelige vejrforhold. Man skal være fuldt frigivet og sikker i at skifte på vandet.

Vi har madpakker og kaffe med, som vi gør kål på ved en eller to pauser undervejs. Som regel er der et godt menneske, der har bagt en kage til turen.
Vi kører i det nødvendige antal egne biler og deler kørselsomkostningerne.

Forneden kan man se den foreløbige plan for turene. Turene er først endeligt besluttede, når de er slået op på opslagstavlen i klubben. Opslaget af den enkelte tur vil ske 2-3 uger før turen, og det vil indeholde de nærmere detaljer.

Ved tilmeldingen skal man lige tænke på, at der ligger et puslespil med antal bådpladser og bådtyper der kan skaffes, og antal langtursstyrmænd der kan deltage. Det lykkes som regel at få puslespillet til at gå op, men det kan vælte en hel del, hvis en tilmeldt melder fra i sidste øjeblik.

Tilmelding sendes til Vagn pr. mail på rydahl@newmail.dk.Vagn bekræfter tilmeldingerne også pr. mail, og hvis man ikke har modtaget en bekræftelse senest dagen efter tilmeldingsfristens udløb, skal man kontakte Vagn på tlf. 30 54 82 24.

Hvis der er knaphed på pladser, gælder princippet om ”først til mølle”, altså at pladserne bliver fordelt i den rækkefølge tilmeldingerne er kommet.

Halvdelen af turene ligger på hverdage, typisk mandag eller tirsdag, og halvdelen af turene på weekenddage, så den arbejdsramte del af medlemmerne også kan komme af sted.
Den første tur til Roskilde er nu slået op på opslagstavlen i klubben
Vi ser frem til den første langturssæson i længere tid, hvor Corona’en ikke bremser eller stopper aktiviteten.

Foreløbig plan for langture 2022

Roskilde Fjord                                        Tirsdag den 17/5                   
København Havn                                  Søndag den 12/6                     
Præstø Fjord                                          Mandag den 4/7                     
Gilleleje                                                   Lørdag den 23/7                       
Frederiksværk                                      
Roskilde- & Isefjord                              Tirsdag den 16/8                    
Kastrup, Øresund                                 Lørdag den 3/9                     

Kajakskolen
Kajakskolen er i gang og første aktivitet i vort farvand er søndag d 1. maj kl. 10:00 – 15:00 for hold I og søndag d 8. maj kl. 10:00 – 15:00 for hold II.

Efterfølgende er der kajakskole tirsdage og torsdage fra kl. 18:15 til kl. 20:30 for hhv. hold I og hold II.

Husk at kajakkerne er forbeholdt vore nye kursister på ovennævnte tidspunkter. Der deltager 12 kursister per hold.

Ud på langtur med Kajak
Med langture menes der her endagsture, hvor vi tager ud til enden vort eget eller et andet farvand. Vi medbringer egen eller en af klubbens kajakker.

Turene plejer at have en længde på 15-25 km. For at deltage skal man vide med sig selv, at man kan ro den længde som turen forventes at have, også under lidt vanskelige vejrforhold. Man skal være frigivet.

Vi har madpakker med og er vi heldige er der også en der har noget andet godt til ganen.
Vi kører i det nødvendige antal egne biler og deler eventuelle omkostninger.
Vi har foreløbig inviteret til tur i Maj og Juni. Begge begivenheder er lagt op på Facebook og tilmelding foregår også her.

Søndag den 21. maj – Tur på lokalt farvand
Søndag den 19. juni – Tur på fremmed farvand

Tid og sted følger senere og vil være afhængig af vejret.
Hvis du har spørgsmål, kontakter du Joachim eller Kell, som er ansvarlige turledere for begge turene.

Farvel til ”gammel” og velkommen til ny
Vor formand, Jon Kjeldsen, har meddelt følgende;

Jeg har valgt at forfølge en drøm om at blive fritidslandmand i Udkantsdanmark, så derfor flytter jeg til Strynø i Det Sydfynske Øhav. I vil stadig kunne støde på mig i klubben, da jeg holder fast i at have bolig i Birkerød og forbliver medlem af klubben og bestyrelsen. Men fokus vil ligge andetsteds, og jeg vil være fraværende ved mange mærkedage.

Dette kan ikke forenes med hvervet som formand for klubben, så derfor har vi i bestyrelsen valgt en ny konstituering.

Bestyrelsen takker Jon for hans tid som formand, hvor han trådte til på et svært tidspunkt. Jon kom til bestyrelsen og formandsposten med et frisk mindsæt, hvilket blandt andet har været med til at vitalisere arbejdet i bestyrelsen.

Bestyrelsen har valgt Jens Galatius, som ny formand for klubben. Jens vil i den kommende tid overdrage nogle af de opgaver han har varetaget i klubben hidtil, bl.a. rollen som materialeforvalter, men vil fortsat være at finde med værktøj i hånd, når en af inriggerne har fået en skade. Fornyelsen af flåden af robåde vil også fremover være en af de opgaver Jens driver ved siden af formandshvervet.

Lise Madsen

29. april 2022

LiteBoat DEMO søndag d. 24. april

Den danske forhandler af LiteBoat CO-ROW kommer til Birkerød Ro- & Kajakklub søndag den 24. april kl. 10. til ca. 14 med 4 forskellige LiteBoats.
Har du lyst til at deltage så tilmeld dig på Jens@galatius.dk
Hvilke både kan du opleve og prøve?
Først og fremmest de 2 store både, der kan ros både med en og to årer pr roer. Nemlig LiteQuattro med 4 roere og styrmand, og LiteTrio med 2 roere med styrmand (eller 3 roere med 2 årer).

Videre kommer den spritnye LiteDuo med. En Coastal 2X, som er bygget ekstra let – kun 42 kg – og med det aftagelige
LiteBoat rig-system, hvor riggene kommer på og af igen på under et minut. Det giver en coastal 2X, som kan lægges
på hylde i bådhalIen uden fare for at støde hovedet på riggen. I tillæg er båden super hurtig med et godt glid.

Og endnu en spændende nyskabelse. LiteSport1X coastal. En båd som bygget i ren carbon kommer også med. Den
vejer kun 26 kg – det samme som en havkajak og kan nemt løftes ned fra bådhylderne og tages på vandet. En hurtig
og sjov båd for den roer der gerne vil ro med 2 årer.

Er det en bådserie vi gerne vil have ind i flåden? Vær med til at bestemme!
Som nævnt på generalforsamlingen er LiteBoat-serien en bådserie vi overvejer at supplere vore inriggere og scullere med for at fremme roning med 2 årer. Demoen giver os en mulighed for at prøve bådene og danne os et godt indtryk af om de er noget for vores klub.
Da det kan være svært at danne sig en mening på en enkelt prøvetur, har vi truffet aftale med CO-ROW om at vi lejer en eller 2 af bådene i en måned fra og med den 24. april. Hvilke både beslutter vi på dagen!

Læse mere om Co-Row,.
Se flere billeder, klik her

Birkerød Ro- og Kajakklub
Jens Galatius

Nyhedsbrev 27. marts 2022

Nye vedtægter
Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter blev enstemmig vedtaget til Generalforsamling d 24. februar og igen til Ekstraordinær Generalforsamling d 17. marts.
De nye vedtægter er på klubbens hjemmeside.

Standerhejsning
Standerhejsning blev afholdt d 26. marts. Vejret var på vor side, hvilket forhåbentlig lægger rammene for denne sæson. De første anemoner er observeret ved Næsseslottet. Vi går en dejlig tid i møde – med forhåbentlig mange og gode ture!

DIF og DGI´s foreningspulje
Birkerød Ro- og Kajakklub har søgt støtte til etablering af eRoning for hold og individuelle udøvere. Formålet er at tiltrække nye medlemmer samt selvfølgelig at give bedre træningsmuligheder for eksisterende medlemmer. Ansøgningen er godkendt med fuld bevilling.

Forbedring af træningsmulighederne er primært rundt de eksisterende romaskiner. Maskinparken vil blive udvidet og der vil blive monteret projektor og lofthængt lærred. Arbejdet planlægges færdigt start september.

Hjertestarterkursus
Vil du lære at redde liv? Klubben tilbyder kursus i hvordan en hjertestarter fungerer fredag d 29. april kl 16:00 – 17:00. Det er max 30 deltagere. Første mand til mølle! Det er foreløbig 9 tilmeldte. Tilmelding sker på Facebook, send en mail på lisememadsen@gmail.com eller kontakt Jørgen (mobil: 40 53 52 09)
Deadline for tilmelding er d 20. april.

Inriggerskolen
Første markedsføring af Inriggerskolen gav hurtige resultater. Introduktionsaften er d 5. maj og med weekend rokursus d. 7. – 8. maj. Tilmelding er på klubbens hjemmeside.

Kajakskolen
Kajakskolen er i gang. De nye kursister har allerede været 2 gange i Trørødskolen Svømmehal, hvor de har gennemgået vandtilvænning og kæntringsøvelser. Næste gang bliver det i vort dejlige farvand hhv. søndag d 1. maj for hold I og søndag d 8. maj for hold II.

Lise Madsen
27. marts 2022

Kontingent 2022

Standerhejsningen og den ny ro-sæson står for døren, og det er tid til betaling af årskontingent for ro-sæsonen 2022, som starter ved standerhejsningen lørdag den 26. marts.

Kontingenterne er:
Fuldgyldige medlemmer                                                   kr.           1.650
Seniormedlemmer (onsdag/torsdag formiddag)         kr.              950
Støttemedlemmer / Passive medlemmer                     kr.              500
Plads i klubbens kajakstativ (hvis tildelt)                       kr.              750
For medlemmer, der ønsker at overgå fra status som Seniormedlem til Fuldgyldigt medlem, er der et tillægsgebyr på kr 300.
(For ny indmeldte medlemmer er der endvidere et indmeldelsesgebyr på kr. 500 respektive kr. 200 for Seniormedlemmer. De ny indmeldte modtager/har modtaget separat opkrævning for dette.)

Opfordring til særligt bidrag til klubbens jubilæums-bådfond.
Som bl.a. nævnt i årets første nyhedsbrev, og som det mere detaljeret blev gennemgået på generalforsamlingen, står klubben overfor en større udgift til fornyelse af inriggerflåden.

For at få denne udskiftning godt i gang inden klubbens 75 års jubilæum i 2024, er der oprettet en særlig jubilæums-bådfond, hvor der ved særlige donationer allerede er indsat kr 105.000.

Vi tillader os derfor en lille opfordring til, at alle overvejer at indbetale et ekstra beløb til jubilæums-bådfonden (konto 2252 – 0296 200 069), gerne ved at indbetale et beløb på nævnte konto, eller ved at betale et forøget beløb i forbindelse med kontingentbetalingen, som kassereren herefter vil overføre til nævnte konto.

Det kan oplyses, at kontingentet ved medlemskab af en af Furesøens 2 andre roklubber er henholdsvis kr 2.000 og 2.100, så du kan eventuelt lade dig inspirere af disse beløb ved din betaling.

Vi beder dig venligst inden Standerhejsningen d. 26. dennes overføre det relevante beløb til klubbens konto i Nordea, reg. nr. 2252 – konto 0170 102 745 eller til klubbens MobilePay 187823.
Husk at oplyse medlemsnummer og/eller navn i feltet “besked til modtager”.
Hvis husstanden har flere medlemmer, letter det vores registrering, hvis I betaler med separate overførsler.

Husk dit medlemsnummer, som giver adgang til klubbens registrerings- og tilmeldingssystem for ture på vandet, www.rokort.dk. Skulle du have glemt dit medlemsnummer, kan du rette henvendelse til undertegnede via kasserer@birkeroed-roklub.dk.

Skulle du ikke længere ønske at være medlem af klubben, bedes du bruge klubbens udmeldelsesformular eller sende besked derom til kasserer senest den 31. dennes.

Med venlig hilsen

Torben Gunge – Kasserer

Standerhejsning og middag, lørdag d. 26. marts 18:30

Det er svært at skjule. Vinteren er nu officielt overstået og vi er gået ind i foråret.
Klare morgener med let frost indtil solen får magt, er hvad vi oplever på søen i disse dage.
Det betyder, at ro-sæsonen snart står for døren.

Standerhejsningen finder, traditionen tro, sted lørdag den 26. marts. Formanden taler kl. 15.00, og standeren hejses umiddelbart derefter. Herefter er det tid til sæsonens første rotur. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet, er der kaffe og kage fra kl. 15.15.

Middagen starter kl. 18.30. Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen. Sidste frist for tilmelding var søndag den 20. marts. Prisen per person er 230 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen, der i år er arrangeret som en buffet fra Buffetkompaniet.  Derefter kaffe/the med lidt ”sødt”. Drikkevarer kan enten medtages eller købes i klubben.

Forpersonen for festudvalget, Jette Vestergaard, kan kontaktes på tlf. 2982 7551 for yderligere information.

Der er lukket for flere tilmeldinger

Beløbet (kr. 230.- per pers.) overføres til Nordea reg.nr 2252 og konto nr. 0170 102 745. Husk at skrive “middag”, navn og antal personer i bemærkning til kasseren.

Mange hilsner og på gensyn til standerhejsningen

Eva, Anne Marie og Jette

Nyhedsbrev nr. 3 i 2022

Generalforsamlingen afholdt

Torsdag den 24. februar afholdtes den årlige generalforsamling. Mødet var rykket til Birkerød skole i det udmærkede lokale Globen, der fint rummede de 67 fremmødte medlemmer. Dirigenten Mogens Kirkeby, styrede kompetent forsamlingen gennem den lange dagsorden i god ro og orden.

Klik her for at læse Beslutningsreferatet.
(Findes også under menupunkt “Om os/Referater“)

Formanden Jon Kjeldsen kommenterede årsberetningen der var udsendt på forhånd og glædede sig her bl.a. over at det så ud til at Corona-begrænsningerne var et overstået kapitel for denne gang. Videre glædede han sig over den megen ro-aktivitet og klubbens solide økonomi, trods et væsentligt lavere kontingent end hos vores to søsterklubber; Holte Roklub og Furesøroklub.

Endeligt takkede Jon Kjeldsen det (anonyme) medlem der har doneret 100.000kr til hjælp til fornyelse af inriggerflåden.

Da kassereren Torben Gunge havde forfald på grund af corona, fald det også i formandens lod at gennemgå regnskab og budget, der begge blev godkendt af generalforsamlingen.

Materialeforvalter Jens Galatius gennemgik arbejdet med bådstrategien for baglænsroningen, mens rochef Marianne Vittrup gennemgik aktivitetsplanerne for samme. Kajakchef Kell Vedsted gennemgik planerne på kajaksiden, hvor der allerede er gang i årets kajakskole.

Der var fra Vagn Rydahl fremsat forslag om at ændre klubbens navn tilbage til det oprindelige navn fra før 2014; Birkerød Roklub. Vagn motiverede forslaget og understregede at det på ingen måde må ses som et angreb på kajakaktiviteterne, som han selv i sin tid var med til at starte. Vagns forslag blev bakket op af flere talere, mens 3 talere argumenterede for at beholde det nuværende navn. Da forslaget er en ændring af vedtægterne skulle forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, svarende til 71 stemmer. Der blev foretaget skriftlig afstemning. 48 stemte for forslaget, mens 56 stemte imod. En stemme var blank. Forslaget var dermed faldet.

Jens Galatius forelagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Disse blev enstemmigt vedtaget.

Ved valget til bestyrelsen var der nyvalg til Lise Madsen og Kell Vedsted, samt genvalg til Jens Galatius. Allan Nygaard Pedersen og Jan-Erik Messmann blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsen består herefter af:

  • Jon Kjeldsen, Torben Gunge, Jørgen Kleisdorff, Marianne Vittrup, Kell Vedsted. Jens Galatius og Lise Madsen, mens
  • Allan Nygaard Pedersen og Jan-Erik Messmann er suppleanter.

Der var genvalg til revisorerne Jan Thomsen og , samt nyvalg af Rob Doeleman som revisor suppleant.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Da vedtægterne foreskriver at vedtægtsændringer skal vedtages 2/3-dels flertal blandt de fremmødte, på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger indkaldes der således til:
Ekstraordinær generalforsamling den 17. marts kl. 19.00 i klubhuset.
Eneste punkt på dagsordenen er vedtagelse af vedtægtsændringer. Klik her for at læse indkaldelse.

Jens Galatius

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts kl. 19:00

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts kl. 19:00
Sted: Klubhuset, Plantagevej 80B, 3460 Birkerød

Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. 2. behandling af bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter (Bilag 1)
  3. Eventuelt

Ifølge vedtægterne kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum.

På den ordinære generalforsamling torsdag den 24. februar blev forslaget behandlet første gang og enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Præsentations af ændringer i vedtægterne.

Indkaldelse til Generalforsamling, torsdag 24. februar

Hermed fremsendes indkaldelsen til generalforsamlingen i BRK den 24. februar 2022. Med indkaldelsen følger også en række bilag.

Bemærk, at generalforsamlingen afholdes på Birkerød Skole, Birkerød Parkvej 12 og IKKE i klublokalet.

Niels Ørnbjerg, der har været kommunikationsansvarlig, udtræder af bestyrelsen. Derfor efterlyses nye kræfter til bestyrelsen der kan stå for kommunikationen. Erfaring med sociale medier vil her være en fordel.

Dagsorden
Formandens beretning
Årsrapport
Budgetudkast
Forslag til ændring i vedtægterne
Ny bådstrategi
Etablering af 75-års jubilæum fond
Aktivitetsplan for inrigger
Aktivitetsplan for kajakroning
Forslag fra Vagn Rydahl
Forslag fra Jan-Erik Messmann

Nyhedsbrev nr. 2, 2022

Nu starter kajakskolen
Introduktionsmødet til kajakskolen finder sted på søndag 6. februar kl. 10.00.  Der er i år 24 deltagere. Det fordeler sig på 16 nye medlemmer og 8 eksisterende inrigger roere, der også gerne vil ro kajak. Der skal lyde en hjertelig velkommen til alle.

Navne og logo undersøgelsen
117 medlemmer deltog, helt eller delvist, i spørgeskemaundersøgelsen om navn og logo. Af dem opgave 67 at de roede mest i inrigger, 45 i kajak, mens 5 ror mest i coastal el. sculler.

Navneændring:
På spørgsmålet om hvad klubben skal hedde var der 115 der stemte, heraf ønskede
50% at beholde det eksisterende navn,
10% stemte for at beholde det nuværende navn med tilføjelse af 2 binavne
39% ønskede at gå tilbage til navnet før 2014: Birkerød Roklub.

Nyt logo:
104 svarede på dette spørgsmål.
56% valgte et evt. nyt logo skal bygge videre på det eksisterende
46% mente at logoet gerne måtte præsentere en ny stil.

Spørgeskemaet gav 3 forskellige variationer logo der byggede på det eksisterende logo Nedenfor ser du stemmefordelingen blandt 108 der stemte

I tilfælde af et flertal for et helt nyt logo var der valg mellem to muligheder, her var der en klar præference. 89 valgte at stemme her.

Endelig blev der spurgt om man efter at have set de nye varianter alligevel foretrak det eksisterende logo. Her svarede 56 ud af 111, lig 50% at de syntes at vi skulle have et nyt logo, mens 42 (38%) ville beholde de gamle logo.

100 svarede på spørgsmålet om trøjedesign. Her valgte en overvældende majoritet at pege på dette design.

Spørgsmålet om navn og logo kommer op på generalforsamlingen den 24. februar, da der bliver stillet forslag om at ændre klubbens navn tilbage til det oprindelige navn fra før 2014, nemlig Birkerød Roklub. Spørgsmålet om klubbens navn er også relevant for behandlingen på mødet af forslaget til revideret vedtægt. Her skal der i henhold til vedtægterne indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor der skal foretages endnu en afstemning.

Slut med Corona restriktioner

Nu har vi forhåbentligt hørt det sidste fra bestyrelsen omkring Coronaen. Men vi lader håndspritten stå fremme, og flytter generalforsamlingen den 24, februar til et mere ”luftigt” lokale på Birkerød Skole. Mere om dette i indkaldelsen, der sendes ud i næste uge.

Niels Ørnbjerg
3. februar 2022

Generalforsamling, torsdag d. 24. feb.

Generalforsamlingen finder i år sted torsdag den 24. februar kl. 19.00. Det er planen, at den afholdes med fysisk fremmøde, men Corona restriktioner kan betyde, at den igen i år må afholdes digitalt. Udsættelse vil ikke komme på tale.

Klubbens medlemmer kan stille forslag om optagelse af punkter på dagsordenen. Disse forslag sendes til Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk.  senest tre uger før generalforsamlingen, og de medtages i den endelige dagsorden i deres fulde ordlyd. Ønske om at opstille til bestyrelsen sendes også til Niels Ørnbjerg.