Indkaldelse til generalforsamling, mandag den 27. februar kl 19.00

Der er i dag udsendt indkaldelse og dagsorden (vedlagt) til årets generalforsamling, der afholdes mandag den 27. februar kl 19:00 i klublokalet på 1. sal i klubhuset.

Generalforsamlingen blev adviseret i mail af 14. januar, hvor det bl.a. blev meddelt at fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen var 6. februar, i det vedtægterne bestemmer at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
Bestyrelsen har pr. 8 februar ikke modtaget nogle forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen har heller ikke selv fremsat forslag.
Det er muligt at opstille til bestyrelsen helt frem til og på selve generalforsamlingen.

Jeg håber at flest muligt af medlemmerne vil deltage på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Jens Galatius Formand