Vintertid er her…

hvorfor indendørs- og lysaktiviteter starter op!

e-Roning
Opstilling i forbindelse med E-roning er på plads. De enkelte romaskiner er placeret efter nummer og er endvidere placeret således at de har skærmen/lærredet foran sig. Venligst ikke flyt på maskinerne. Hvis der er kommentarer, hører vi gerne fra dig på eroning@birkeroed-roklub.dk.
Vi kører en testperiode i november og starter op med et fast træningstidspunkt tirsdage kl 19:00.
Aktiviteten lægges op på Facebook. Tilmelding er nødvendig, da det kun er 6 muligheder per gang. Der er også yderligere dage i støbeskeen!
Hvis man får lyst til at bruge e-Roning på egen hånd, er der udarbejdet instruktioner. Disse finder du i vindueskarmen der hvor også PC er tilkoblet. Og bare vendt, der kommer også en samlet komplet manual samt træningsprogrammer for alle aldersgrupper.
Hvis man har behov for at se hvordan man kommer i gang på egen hånd, kan man også møde op en tirsdag og få hjælp og instruktioner til opstart. Og til sidst, Marit eller Jens kan også kontaktes på eroning@birkeroed-roklub.dk
Efter endt testperiode kommer der en endelig opstilling, aktivitetskalender og en Grand Opening.

Inrigger og vintervedligeholdelse
Der planlægges at gennemføre vedligeholdelse i vinteren 22/23, hvor der udpeges 4 bådhold, hver bestående af 2-4 personer. Hvert bådehold får ansvaret for den normale vedligeholdelse af 2 træbåde eller 3 glasfiberbåde.
Vedligeholdelsen omfatter rengøring, gennemgang af båden for skrammer og skader udvendigt og indvendigt, slibning og lakering, voksning og andre arbejder der ikke kræver særligt håndelag.
Egentlige reparationer på træ-eller glasfiberbådene udføres af medlemmer der har gennemgået materielkurset eller andre der har relevant viden og færdigheder.
De personer, der udpeges, er medlemmer der i 2022-sæsonen har roet over ca. 150 km i inrigger-, Coastal- eller Hybridbåd.
Bestyrelsesmedlemmer, instruktører der har været aktive i forbindelse med årets roskole, holdledere og andre der i forvejen udfører væsentlige opgaver for klubben og medlemmerne, friholdes fra bådhold.
En foreløbig gennemgang af rostatistikken viser at der kan opstilles en liste på ca. 40 medlemmer der ud fra disse kriterier kan udpeges til at deltage i vedligeholdelsen.
Ud fra de hidtidige erfaringer skønner vi at hvert hold skal bruge 8-12 timer på vedligeholdelsen.
Tiden kan, alt efter holdenes egne ønsker og muligheder, opdeles f.eks. i eftermiddage á 3 timer.
For at sikre at det størst mulige antal både er sejlklare til vinterroningen, kan kun 1 eller højst 2 både udtages til vedligeholdelse ad gangen, og bådeholdene skal derfor i hovedsagen arbejde et ad gangen. Den nærmere planlægning heraf bliver foretaget af materielforvalteren og holdene i fællesskab.
Arbejdet skal gennemføres i de 5 måneder november-marts, og det sættes i værk i nærmeste fremtid.
Hvis der er eventuelle spørgsmål til vedligeholdelse og bådhold, kan disse rettes til
materialeforvalter@birkeroed-roklub.dk

Kajak
Der er ingen planlagt vintervedligeholdelse af kajakker i år, men vi gentager en lille husker!
Husk at tage den finne op, når man kommer i land. Manglende optræk af finne, resulterer desværre i alt for mange ødelagte der må skiftes ud.
Og for de vinterfrigivne – varm beklædning, tørdragt og eventuel lidt varm drikkelse på turene, giver nogle fantastiske ture.
Vi ser på muligheden for at have en fast fællestur også i vintermånederne, søndage kl 10:00. Følg med på Facebook eller tage tjansen og mød op.

Og de der gik glip af vinterfrigivelsesbegivenhed, fortvivl ikke. Der bliver en
opsamlingsbegivenhed også næste weekend. Kontakt eventuelt på kommunikation@birkeroed-roklub.dk eller følg med på Facebook.Vinterregler
Vær klar over at der gælder særlige regler ved roning i vintersæsonen. Disse tager udgangspunkt i retningslinjer fra DFfR og DGI. Reglerne er nøje beskrevet i vores ro- og kajakmapper samt opsummeret i opslag på vores informationstavler i klubben.
Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Det er obligatorisk at anvende svømme/redningsvest samt våddragt hvis du skal ud i en kajak. Husk reduceret afstandskrav til land på max 100 meter.
Is er ikke godt for vores fine både, for hverken en inrigger eller en kajak. Det er derfor forbudt at ro i områder med is.
Uanset om du er vinterfrigivet, anbefaler vi at du roer sammen med nogen. Det er da også meget hyggeligere at følges ad.


Og ikke glem St. Lucia!
tirsdag den 13. december kl. 17:00. En hyggelig begivenhed for både forlænsroer og baglænsroere.