Nyhedsbrev 27. marts 2022

Nye vedtægter
Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter blev enstemmig vedtaget til Generalforsamling d 24. februar og igen til Ekstraordinær Generalforsamling d 17. marts.
De nye vedtægter er på klubbens hjemmeside.

Standerhejsning
Standerhejsning blev afholdt d 26. marts. Vejret var på vor side, hvilket forhåbentlig lægger rammene for denne sæson. De første anemoner er observeret ved Næsseslottet. Vi går en dejlig tid i møde – med forhåbentlig mange og gode ture!

DIF og DGI´s foreningspulje
Birkerød Ro- og Kajakklub har søgt støtte til etablering af eRoning for hold og individuelle udøvere. Formålet er at tiltrække nye medlemmer samt selvfølgelig at give bedre træningsmuligheder for eksisterende medlemmer. Ansøgningen er godkendt med fuld bevilling.

Forbedring af træningsmulighederne er primært rundt de eksisterende romaskiner. Maskinparken vil blive udvidet og der vil blive monteret projektor og lofthængt lærred. Arbejdet planlægges færdigt start september.

Hjertestarterkursus
Vil du lære at redde liv? Klubben tilbyder kursus i hvordan en hjertestarter fungerer fredag d 29. april kl 16:00 – 17:00. Det er max 30 deltagere. Første mand til mølle! Det er foreløbig 9 tilmeldte. Tilmelding sker på Facebook, send en mail på lisememadsen@gmail.com eller kontakt Jørgen (mobil: 40 53 52 09)
Deadline for tilmelding er d 20. april.

Inriggerskolen
Første markedsføring af Inriggerskolen gav hurtige resultater. Introduktionsaften er d 5. maj og med weekend rokursus d. 7. – 8. maj. Tilmelding er på klubbens hjemmeside.

Kajakskolen
Kajakskolen er i gang. De nye kursister har allerede været 2 gange i Trørødskolen Svømmehal, hvor de har gennemgået vandtilvænning og kæntringsøvelser. Næste gang bliver det i vort dejlige farvand hhv. søndag d 1. maj for hold I og søndag d 8. maj for hold II.

Lise Madsen
27. marts 2022