Kontingent 2022

Standerhejsningen og den ny ro-sæson står for døren, og det er tid til betaling af årskontingent for ro-sæsonen 2022, som starter ved standerhejsningen lørdag den 26. marts.

Kontingenterne er:
Fuldgyldige medlemmer                                                   kr.           1.650
Seniormedlemmer (onsdag/torsdag formiddag)         kr.              950
Støttemedlemmer / Passive medlemmer                     kr.              500
Plads i klubbens kajakstativ (hvis tildelt)                       kr.              750
For medlemmer, der ønsker at overgå fra status som Seniormedlem til Fuldgyldigt medlem, er der et tillægsgebyr på kr 300.
(For ny indmeldte medlemmer er der endvidere et indmeldelsesgebyr på kr. 500 respektive kr. 200 for Seniormedlemmer. De ny indmeldte modtager/har modtaget separat opkrævning for dette.)

Opfordring til særligt bidrag til klubbens jubilæums-bådfond.
Som bl.a. nævnt i årets første nyhedsbrev, og som det mere detaljeret blev gennemgået på generalforsamlingen, står klubben overfor en større udgift til fornyelse af inriggerflåden.

For at få denne udskiftning godt i gang inden klubbens 75 års jubilæum i 2024, er der oprettet en særlig jubilæums-bådfond, hvor der ved særlige donationer allerede er indsat kr 105.000.

Vi tillader os derfor en lille opfordring til, at alle overvejer at indbetale et ekstra beløb til jubilæums-bådfonden (konto 2252 – 0296 200 069), gerne ved at indbetale et beløb på nævnte konto, eller ved at betale et forøget beløb i forbindelse med kontingentbetalingen, som kassereren herefter vil overføre til nævnte konto.

Det kan oplyses, at kontingentet ved medlemskab af en af Furesøens 2 andre roklubber er henholdsvis kr 2.000 og 2.100, så du kan eventuelt lade dig inspirere af disse beløb ved din betaling.

Vi beder dig venligst inden Standerhejsningen d. 26. dennes overføre det relevante beløb til klubbens konto i Nordea, reg. nr. 2252 – konto 0170 102 745 eller til klubbens MobilePay 187823.
Husk at oplyse medlemsnummer og/eller navn i feltet “besked til modtager”.
Hvis husstanden har flere medlemmer, letter det vores registrering, hvis I betaler med separate overførsler.

Husk dit medlemsnummer, som giver adgang til klubbens registrerings- og tilmeldingssystem for ture på vandet, www.rokort.dk. Skulle du have glemt dit medlemsnummer, kan du rette henvendelse til undertegnede via kasserer@birkeroed-roklub.dk.

Skulle du ikke længere ønske at være medlem af klubben, bedes du bruge klubbens udmeldelsesformular eller sende besked derom til kasserer senest den 31. dennes.

Med venlig hilsen

Torben Gunge – Kasserer