Indkaldelse til Generalforsamling, torsdag 24. februar

Hermed fremsendes indkaldelsen til generalforsamlingen i BRK den 24. februar 2022. Med indkaldelsen følger også en række bilag.

Bemærk, at generalforsamlingen afholdes på Birkerød Skole, Birkerød Parkvej 12 og IKKE i klublokalet.

Niels Ørnbjerg, der har været kommunikationsansvarlig, udtræder af bestyrelsen. Derfor efterlyses nye kræfter til bestyrelsen der kan stå for kommunikationen. Erfaring med sociale medier vil her være en fordel.

Dagsorden
Formandens beretning
Årsrapport
Budgetudkast
Forslag til ændring i vedtægterne
Ny bådstrategi
Etablering af 75-års jubilæum fond
Aktivitetsplan for inrigger
Aktivitetsplan for kajakroning
Forslag fra Vagn Rydahl
Forslag fra Jan-Erik Messmann