Nyhedsbrev nr. 2, 2022

Nu starter kajakskolen
Introduktionsmødet til kajakskolen finder sted på søndag 6. februar kl. 10.00.  Der er i år 24 deltagere. Det fordeler sig på 16 nye medlemmer og 8 eksisterende inrigger roere, der også gerne vil ro kajak. Der skal lyde en hjertelig velkommen til alle.

Navne og logo undersøgelsen
117 medlemmer deltog, helt eller delvist, i spørgeskemaundersøgelsen om navn og logo. Af dem opgave 67 at de roede mest i inrigger, 45 i kajak, mens 5 ror mest i coastal el. sculler.

Navneændring:
På spørgsmålet om hvad klubben skal hedde var der 115 der stemte, heraf ønskede
50% at beholde det eksisterende navn,
10% stemte for at beholde det nuværende navn med tilføjelse af 2 binavne
39% ønskede at gå tilbage til navnet før 2014: Birkerød Roklub.

Nyt logo:
104 svarede på dette spørgsmål.
56% valgte et evt. nyt logo skal bygge videre på det eksisterende
46% mente at logoet gerne måtte præsentere en ny stil.

Spørgeskemaet gav 3 forskellige variationer logo der byggede på det eksisterende logo Nedenfor ser du stemmefordelingen blandt 108 der stemte

I tilfælde af et flertal for et helt nyt logo var der valg mellem to muligheder, her var der en klar præference. 89 valgte at stemme her.

Endelig blev der spurgt om man efter at have set de nye varianter alligevel foretrak det eksisterende logo. Her svarede 56 ud af 111, lig 50% at de syntes at vi skulle have et nyt logo, mens 42 (38%) ville beholde de gamle logo.

100 svarede på spørgsmålet om trøjedesign. Her valgte en overvældende majoritet at pege på dette design.

Spørgsmålet om navn og logo kommer op på generalforsamlingen den 24. februar, da der bliver stillet forslag om at ændre klubbens navn tilbage til det oprindelige navn fra før 2014, nemlig Birkerød Roklub. Spørgsmålet om klubbens navn er også relevant for behandlingen på mødet af forslaget til revideret vedtægt. Her skal der i henhold til vedtægterne indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor der skal foretages endnu en afstemning.

Slut med Corona restriktioner

Nu har vi forhåbentligt hørt det sidste fra bestyrelsen omkring Coronaen. Men vi lader håndspritten stå fremme, og flytter generalforsamlingen den 24, februar til et mere ”luftigt” lokale på Birkerød Skole. Mere om dette i indkaldelsen, der sendes ud i næste uge.

Niels Ørnbjerg
3. februar 2022