Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts kl. 19:00

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts kl. 19:00
Sted: Klubhuset, Plantagevej 80B, 3460 Birkerød

Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. 2. behandling af bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter (Bilag 1)
  3. Eventuelt

Ifølge vedtægterne kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum.

På den ordinære generalforsamling torsdag den 24. februar blev forslaget behandlet første gang og enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Præsentations af ændringer i vedtægterne.