Nyhedsbrev 29.04.2022

Langt nyhedsbrev
Vi har meget på hjertet, så denne gang bliver det et langt nyhedsbrev med alt fra Nye båder, Formandspost og Ture på fremmed farvand. Så hold ud til sidste punktum!

Antal medlemmer
Vi er nu 212 medlemmer, og ønsker dermed 31 nye medlemmer siden årsskifte velkommen. Dejligt at det er flere der sætter pris på vor klub og dejlige natur!

Og vi sætter stor pris på at årets kontingent er betalt og ikke mindst at der er kommet yderligere kr 17.350 ind på vores jubilæumskonto.

Inriggerskolen
Vi nærmer os Introduktionsaften til Inriggerskolen som er d 5. maj og med weekend rokursus d 7. – 8. maj. Tilmelding er på klubbens hjemmeside: https://birkeroed-roklub.dk/

Nye båder på søen
Søndag d 24. april havde vi besøg af 4 lækre både af mærke LifeBoats; en single, en dobbelt, en 2ér med styrmand som kan ændres til en 3ér uden styrmand (TRIO), og endeligt den store Quattro med 4 roere og styrmand.

Hvis der var nogle der desværre ikke fik prøvet en lækker båd, fortvivl ikke, der er fremdeles en eller flere muligheder.

Klubben har lejet en LiteTRIO frem til d 10. juni, så vi kan prøve, om det er noget for os.

Båden kan ros med to roere og en styrmand, så den kræver ikke så meget træning som coastal-bådene. Man skal dog lige have lidt instruktion i at ro med to årer og i behandlingen af båden. Derfor vil der i den kommende tid være mulighed for at tilmelde sig instruktion i at ro med to årer samtidig med en del af fællesroningerne – altså;

mandage kl. 18.30, onsdage kl. 17.30 og søndage kl. 10:00.
Vi kan ikke love, at alle fællesroninger bliver dækket. Til gengæld kan der også sagtens komme andre tidspunkter på. Hold øje med rokort.dk, hvor vi slår instruktionen op under “Aktiviteter”.

Vi prioriterer interesserede instruktører først, så de hurtigt kan komme i gang med at instruere flere roere. Sådan får vi forhåbentlig meget hurtigt udvidet kredsen af roere, som kan komme ud i den nye båd.

LiteTRIO er relativt stabil, så vi forventer ingen kæntringer. Men da vi ikke har haft mulighed for at teste det endnu, er der foreløbig krav om redningsvest, når man ror i båden.

Ud på langtur med Inrigger
Med langture menes der her endagsture, hvor vi tager ud til en anden roklub og låner både til en tur i denne klubs farvand.

Turene plejer at have en længde på 15-25 km. For at deltage skal man vide med sig selv, at man kan ro den længde som turen forventes at have, også under lidt vanskelige vejrforhold. Man skal være fuldt frigivet og sikker i at skifte på vandet.

Vi har madpakker og kaffe med, som vi gør kål på ved en eller to pauser undervejs. Som regel er der et godt menneske, der har bagt en kage til turen.
Vi kører i det nødvendige antal egne biler og deler kørselsomkostningerne.

Forneden kan man se den foreløbige plan for turene. Turene er først endeligt besluttede, når de er slået op på opslagstavlen i klubben. Opslaget af den enkelte tur vil ske 2-3 uger før turen, og det vil indeholde de nærmere detaljer.

Ved tilmeldingen skal man lige tænke på, at der ligger et puslespil med antal bådpladser og bådtyper der kan skaffes, og antal langtursstyrmænd der kan deltage. Det lykkes som regel at få puslespillet til at gå op, men det kan vælte en hel del, hvis en tilmeldt melder fra i sidste øjeblik.

Tilmelding sendes til Vagn pr. mail på rydahl@newmail.dk.Vagn bekræfter tilmeldingerne også pr. mail, og hvis man ikke har modtaget en bekræftelse senest dagen efter tilmeldingsfristens udløb, skal man kontakte Vagn på tlf. 30 54 82 24.

Hvis der er knaphed på pladser, gælder princippet om ”først til mølle”, altså at pladserne bliver fordelt i den rækkefølge tilmeldingerne er kommet.

Halvdelen af turene ligger på hverdage, typisk mandag eller tirsdag, og halvdelen af turene på weekenddage, så den arbejdsramte del af medlemmerne også kan komme af sted.
Den første tur til Roskilde er nu slået op på opslagstavlen i klubben
Vi ser frem til den første langturssæson i længere tid, hvor Corona’en ikke bremser eller stopper aktiviteten.

Foreløbig plan for langture 2022

Roskilde Fjord                                        Tirsdag den 17/5                   
København Havn                                  Søndag den 12/6                     
Præstø Fjord                                          Mandag den 4/7                     
Gilleleje                                                   Lørdag den 23/7                       
Frederiksværk                                      
Roskilde- & Isefjord                              Tirsdag den 16/8                    
Kastrup, Øresund                                 Lørdag den 3/9                     

Kajakskolen
Kajakskolen er i gang og første aktivitet i vort farvand er søndag d 1. maj kl. 10:00 – 15:00 for hold I og søndag d 8. maj kl. 10:00 – 15:00 for hold II.

Efterfølgende er der kajakskole tirsdage og torsdage fra kl. 18:15 til kl. 20:30 for hhv. hold I og hold II.

Husk at kajakkerne er forbeholdt vore nye kursister på ovennævnte tidspunkter. Der deltager 12 kursister per hold.

Ud på langtur med Kajak
Med langture menes der her endagsture, hvor vi tager ud til enden vort eget eller et andet farvand. Vi medbringer egen eller en af klubbens kajakker.

Turene plejer at have en længde på 15-25 km. For at deltage skal man vide med sig selv, at man kan ro den længde som turen forventes at have, også under lidt vanskelige vejrforhold. Man skal være frigivet.

Vi har madpakker med og er vi heldige er der også en der har noget andet godt til ganen.
Vi kører i det nødvendige antal egne biler og deler eventuelle omkostninger.
Vi har foreløbig inviteret til tur i Maj og Juni. Begge begivenheder er lagt op på Facebook og tilmelding foregår også her.

Søndag den 21. maj – Tur på lokalt farvand
Søndag den 19. juni – Tur på fremmed farvand

Tid og sted følger senere og vil være afhængig af vejret.
Hvis du har spørgsmål, kontakter du Joachim eller Kell, som er ansvarlige turledere for begge turene.

Farvel til ”gammel” og velkommen til ny
Vor formand, Jon Kjeldsen, har meddelt følgende;

Jeg har valgt at forfølge en drøm om at blive fritidslandmand i Udkantsdanmark, så derfor flytter jeg til Strynø i Det Sydfynske Øhav. I vil stadig kunne støde på mig i klubben, da jeg holder fast i at have bolig i Birkerød og forbliver medlem af klubben og bestyrelsen. Men fokus vil ligge andetsteds, og jeg vil være fraværende ved mange mærkedage.

Dette kan ikke forenes med hvervet som formand for klubben, så derfor har vi i bestyrelsen valgt en ny konstituering.

Bestyrelsen takker Jon for hans tid som formand, hvor han trådte til på et svært tidspunkt. Jon kom til bestyrelsen og formandsposten med et frisk mindsæt, hvilket blandt andet har været med til at vitalisere arbejdet i bestyrelsen.

Bestyrelsen har valgt Jens Galatius, som ny formand for klubben. Jens vil i den kommende tid overdrage nogle af de opgaver han har varetaget i klubben hidtil, bl.a. rollen som materialeforvalter, men vil fortsat være at finde med værktøj i hånd, når en af inriggerne har fået en skade. Fornyelsen af flåden af robåde vil også fremover være en af de opgaver Jens driver ved siden af formandshvervet.

Lise Madsen

29. april 2022