Nyhedsbrev 23.05.2022

Nyt logo
Bestyrelsen udsendte i januar 2022 forskellige forslag til fornyelse af vores logo. Dette med henblik på at opnå et logo der afspejler, at klubben omfatter både baglæns roning og kajakroning. Ingen af forslagene opnåede imidlertid en overbevisende tilslutning. Bestyrelsen har derfor siden generalforsamlingen arbejdet med et nyt logo, der mere klart harmonerer med vort navn; Birkerød Ro- og Kajakklub.

Vi har været igennem en proces, hvor vi sammen med en grafiker, Linda Hagedorn, har bearbejdet vort gamle logo og indenfor rammens ydre prøvet at modernisere det.

Det gode logo består, som udgangspunkt, af flere elementer. Man har lov til at være kreativ, hvorfor et logo ikke behøver at være sproglig korrekt. Det væsentlige er, at Birkerød Ro- og Kajakklubs målgruppe kan spejle sig i det nye logo.
Der er blevet arbejdet med følgende 3 parametre for at skabe det ny logo;

  • Det gode logo skal stå frem og være genkendeligt
  • Det gode logo er som regel enkelt i sit design
  • Det gode logo efterlader et indtryk og har et formål

Hvorfor jeg er faldet for logoet?

Da vi så udkastet første gang, faldt vi, i bestyrelsen, med det samme for dets enkelthed og klarhed, fortæller formand Jens Galatius. Der er ingen tvivl om hvad det handler om, eller hvad det repræsenterer. Personligt synes jeg at logoet er flot og det er ‘frisk’ med “Ro & Kajak”. Der er sikkert nogle der vil påpege, at det grammatisk er noget miks-mask at sammensætte en ”handling” med en ”genstand”. Men det kan jeg godt leve med, da ingen kan være i tvivl om hvad klubben byder på.

Det logo, vi præsenterer her, har hele bestyrelsens opbakning. Det er planen, formelt at vedtage det nye logo på klubbens kommende bestyrelsesmøde den 16. juni, så skulle der være nogen, der har særlige kommentarer eller bemærkninger, bedes disse fremsat senest en uge før (senest den 9. juni) på mail til: formand@birkeroed-roklub.dk

Vi er selvfølgelig bæredygtige
Næste trin er at implementere det nye logoet der hvor vi skal anvende vort logo. Dette inkluderer alt fra facadeskilte, stander og hjemmeside Det vil være en gradvis udskiftning.

Vi kan selvfølgelig bruge vort klubtøj med vor tidligere logo. Men nyt klubtøj, som fremover tilbydes, vil være baseret med nyt logo.

Endelig mulighed til at fejre Sankthans
Efter en række år med Covid-19 og tørke med afbrændingsforbud, forsøger vi i år at afholde det ellers så traditionsrige Sankthansbål,

Sankthans Aften, torsdag d 23. juni.
Bålet gennemføres sammen med Birkerød Sejlklub. Vi samles fra kl. 21.00 ved klubben, hvor der vil være mulighed for, at medlemmerne af de to foreninger kan købe øl og vand i bådhallen.
Båltalen holdes ca. 21.40 i år af vor formand, hvor fakkelroerne samtidig kommer frem bag pynten.
Fakkelroerne går i land og tænder bålet kl. 22. Når bålet brænder lystigt, synger vi alle sammen Midsommersangen. Kopier vil blive delt ud.

Ingen Sankthans uden bål
Har du nogle lange og gerne tørre grene liggende i haven eller være behjælpelige med transport af grene ned til bålet? Vil du være med til at stille bålet op, passe det og slukke det, så meld dig direkte til Vagn Rydahl på: vagnrydahl@outlook.dk

Vi har også brug for frivillige til at sælge øl og vand, samt rydde op efter arrangementet. Meld dig til: formand@birkeroed-roklub.dk

Inriggerlangtur
Nu kommer den traditionelle tur i Københavns Havn, søndag den 12. juni,
Husk at følge med på opslagstavlen for nærmere information. Sidste frist for tilmelding onsdag den 8. juni kl. 18:00.

Derefter går næste langtur til Præstø Fjord mandag den 4. juli. Opslag kommer lidt ind i juni.

Lise Madsen