Generalforsamling, torsdag d. 24. feb.

Generalforsamlingen finder i år sted torsdag den 24. februar kl. 19.00. Det er planen, at den afholdes med fysisk fremmøde, men Corona restriktioner kan betyde, at den igen i år må afholdes digitalt. Udsættelse vil ikke komme på tale.

Klubbens medlemmer kan stille forslag om optagelse af punkter på dagsordenen. Disse forslag sendes til Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk.  senest tre uger før generalforsamlingen, og de medtages i den endelige dagsorden i deres fulde ordlyd. Ønske om at opstille til bestyrelsen sendes også til Niels Ørnbjerg.