Nyhedsbrev nr. 15

Lucia roning
Bestyrelsen dispenserer for forbuddet mod at ro efter mørkets frembrud og der kan derfor arrangeres Lucia roning mandag den 13. december kl. 17.00.  Hvis ellers vejret er med os ror vi til Furesøbad. Inriggere, kajakker og bådebroen udstyres med lys. Efter roningen er der udendørs servering af æbleskiver og gløgg.

For kajakroere er der tilmelding via kajakroernes Facebook side. Kun vinterfrigivne kajakroere kan deltage. For inriggerroere er der tilmelding til Jens Erik Lund på jenserik@vallebona.dk eller SMS på 40251910. Sidste frist for tilmelding er 13. december kl. 12.00.

Skift på holdlederposten på onsdagsholdet
Vagn Rydahl har valgt at træde tilbage som leder af onsdagsholdet. Jan Hansen overtager posten. Velkommen til Jan, og en kæmpe tak til Vagn for hans mangeårige store indsats. Vagn fortsætter heldigvis med at arrangere ture på fremmed farvand og med at lave korttursstyrmandskurser i klubben.

Ro- og kajakskolerne i 2022
Hvis der blandt inriggerroerne er nogen som ønsker at deltage på kajakskolen i 2022 er det nu der skal rettes henvendelse til Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk. Niels kan også kontaktes, dersom der blandt kajakroerne er nogen, der ønsker at deltage på inrigger roskolen. Her er der dog ikke det store hastværk.

Corona situationen
Smittetallene i samfundet stiger voldsomt og en ny variant har meldt sin ankomst. I klubben følger vi myndighedernes retningslinjer, og de nye retningslinjer indført 29. november giver ikke anledning til ændringer i aktiviteterne i klubben. Men når det er sagt, pas god på jer selv og hinanden, ved at følge de generelle anbefalinger omkring adfærd og hygiejne.

Bådebroen kan være glat
Bådebroen kan lejlighedsvis, og specielt i morgentimerne, være endog meget, meget glat. Pas på, og kravl om nødvendigt. For på vandet, det skal vi da……

Ændring af tiderne for reservation af inriggerne
I december og januar måned ændres reservationstiderne for inriggerne til 8.30-10.30 og 10.30 til 13.00. Dette skyldes at solen står senere op.

Ændring i bestyrelsens sammensætning
Ole Steen Andersen har nu valgt at trække sig helt fra klubbens bestyrelse. En stor tak til Ole for indsatsen. Ole tog initiativet til medlemsundersøgelsen og medlemsmødet, og har således i væsentligt omfang bidraget til klubbens videre udvikling.