Nyhedsbrev nr. 13

Forslag om nyt logo
Bestyrelsen foreslår at ændre klubbens logo. Målet er at synliggøre, at klubben både har baglænsroning og kajakroning. Endvidere er det ønsket, at det fulde klubnavn skal trykkes på klubbens beklædning.

Bestyrelsen arbejder med forskellige forslag, men inddrager også meget gerne forslag fra klubbens medlemmer. Eventuelle forslag bedes sendt til kommunikation@birkeroed-roklub.dk senest d. 3. december. Efterfølgende arrangeres en afstemning blandt klubbens medlemmer med henblik på at vælge hvilket forslag til nyt logo, der skal fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i februar 2022. Ved afstemningen er det også muligt at stemme for at beholde det nuværende logo. I tilfælde af nyt logo vil dette successivt blive indført på klubtøj, standere, bådmærker, brevpapir, etc.

Skift på kajakchef posten
Joachim Harteg Jacobsen, har, som følge af travlhed på arbejdet, ønsket at blive erstattet på posten som kajakchef. Dette er nu faldet på plads, da Kell Vedsted har indvilget i at efterfølge Joachim. Skiftet sker allerede nu, således at Kell kan stå i spidsen for det igangsatte arbejde med at arrangere næste års kajakskole og øvrige kajakaktiviteter. Kell overtager samtidig Joachims plads i bestyrelsen. Kells medlemskab af bestyrelsen skal bekræftes på førstkommende generalforsamling.

Joachim skal have en kæmpestor tak for indsatsen som kajakchef gennem årene og kan med sindsro give stafetten videre. Kajakroningen i BRK er nu et langt bedre sted, end da Joachim overtog posten. Joachim vil fortsat bidrage til den videre udvikling af kajakroningen i klubben gennem instruktion og turledelse.

Corona situationen
I klubben følger vi myndighedernes retningslinjer, men indtil videre er det intet meldt ud omkring mulige restriktioner i idrætsklubber og foreninger. Men når det er sagt, pas god på jer selv og hinanden, ved at følge de generelle anbefalinger omkring adfærd og hygiejne.

Arbejdsdagen og standerstrygningen
Både arbejdsdagen og standerstrygningen gik fint. Tak til de fremmødte. Tak til fest-komiteen for et flot middagsarrangement og til Jane og Jan for de festlige bidrag til underholdningen.

Klubbens vedtægt
Et lille udvalg, bestående af Ervin Birk og Carsten Nilaus Pedersen, har haft til opgave at komme med et forslag til revision af klubbens vedtægter. Dette foranlediget af, at muligheden for at afholde generalforsamlingen digitalt skal fremgå af vedtægten. Samtidig benyttes lejligheden til at foretage andre mindre ændringer. Bestyrelsen ser nu på forslaget og udkastet udsendes senere til høring blandt medlemmerne inden endelig fremlæggelse på generalforsamlingen i februar måned.

Tilbagemelding på medlemsundersøgelse og -møde
1000 tak for jeres engagerede deltagelse i medlemsundersøgelse og -møde!

Vi håber at I, i den kommende tid, vil mærke at der er kommet ting frem, som vi alle kan have gavn af, men for nu vil vi nævne at:

– Vi arbejder videre med at se på nye bådtyper. Til foråret vil vi konkret bede nogle medlemmer om at afprøve mulige nye bådtyper, mens vi afventer resultatet af forsøgene på at få gang i scullerroningen. Når vi har et samlet overblik, vil vi slå til! Forventningen er pt at det sker i næste vintersæson.

– Der arbejdes i gruppen af kajakinstruktører intenst på at gøre ting som dels gør klubben interessant for medlemmerne (specielt nye medlemmer for hvem roning endnu ikke er blevet en fast del af hverdagen) dels fastholder entusiasmen for instruktørgruppen, som vi ser som central for afdelingen

– Vi kigger på rammerne for reservation af både, fællesroninger, mere sporty roninger, fleksibilitet (i både antal og tider) for baglænsroningen, etc.

– Vi ser ikke en ny bådvogn som relevant nu, da der foregår så mange ting som har indflydelse på pladsen i bådhallen (som er væsentlig for vores klub). Da der kan arbejdes uden om problemstillingen, afvises det at gøre noget nu

– Hvis der er ting fra forløbet som I står med energi til at gøre noget ved, og som I ikke ser som dækket af de ting vi har sat i gang, så tag fat i nogen fra bestyrelsen for en snak om hvad der kan gøres. Nogle af de på medlemsmødet fremsatte forslag er følgende:

  • Alternativer til Facebook grupperne til turplanlægning;
  • ”Kom i gang” events først på sæsonen;
  • Lancier dans;
  • Vandreture i vintersæsonen;
  • Udendørs fitness;
  • Fællesspisninger;
  • Ro spinning og gymnastik;
  • Førstehjælpskurser.