Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed fremsendes den endelige dagsorden, samt bilag, til den virtuelle generalforsamling.

Et af bilagene er en introduktion til brugen af Zoom. Invitationen til Zoom mødet fremsendes til de til generalforsamlingen tilmeldte medlemmer på mandag den 26. april.

På grund af online formatet har vi besluttet, at de to beretninger IKKE forelægges mundligt. Derfor bedes I læse beretningerne grundigt og forberede spørgsmål. De vil så blive besvaret af bestyrelsen.

Endelig dagsorden til generalforsamling 2021 i Birkerød Ro- og Kajakklub
Beretning til generalforsamling 2021 for perioden frem til 23. februar 2021
Beretning til generalforsamling 2021 for perioden fra d. 24. februar til 27. april
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Aktivitetsplan 2021 (bilag 6)
Regnskab 2020
Budget 2021

Ved generalforsamlingen har alle deltagere hver en stemme, og hver deltager kan medbringe en, og kun en, fuldmagt. Fuldmagter skal inden mødet fremsendes til kommunikation@birkeroed-roklub.dk.