Formandsskifte i klubben

Klubbens formand siden februar 2015, Carsten Nilaus Pedersen, er trådt tilbage som formand og medlem af bestyrelsen. I overensstemmelse med Vedtægternes § 9, Stk.1. har bestyrelsen suppleret sig ved at optage Ole Steen Andersen som medlem. Bestyrelsen har videre konstitueret sig med Ole som ny formand. 

Carsten Nilaus Pedersen
Ole Steen Andersen

Carsten udtaler:
“Det har været en stor fornøjelse af være formand for Birkerød Ro- og Kajakklub. Vi har haft seks gode år med fremgang i medlemstal og en solid økonomi; vi har fået et nyt tag på klubhuset og mange andre forbedringer af vores lokaler, udstyr og materiel. Klubbens regelsæt er blevet bragt up to date. Og det har altsammen kun været muligt takket være en kæmpestor frivillig indsats i klubbens ledelse, hos instruktører, holdledere og medlemmerne i det hele taget.

Det er ærgerligt, at coronaen forhindrede os i at holde generalforsamling i februar. Her ville jeg – som mange vist ved – være trådt tilbage, og Ole Steen Andersen ville have stillet op som kandidat til bestyrelsen med henblik på at blive ny formand.

Det er ikke til at sige, hvornår vi vil kunne holde generalforsamling, og derfor fandt jeg tiden inden til at gennemføre formandsskiftet nu.  Ole har i mange år dirigeret generalforsamlingen på bedste vis, og jeg er sikker på, at han også vil dirigere klubben i det daglige på en god måde. Tillykke med udnævnelsen, Ole.

Jeg siger tak til klubbens medlemmer og især til bestyrelsen, som har ydet en fænomenal indsats, der har gjort det nemt at være formand.

Vi har en dejlig klub. Jeg ønsker alt godt for klubben og dens medlemmer og ser frem til mange gode timer på vandet og i klubhuset de kommende år. “

Og bestyrelsen følger op:
Hver ting har sin tid, og Carsten har nu valgt at stoppe som formand i BRK.

Carsten blev indmeldt i BRK i foråret 2014 Først som seniorroer, og sidenhen som fuldgyldigt medlem efter en individuel roskole i gode hænder hos Poul Bach. Uddannelsen til inrigger instruktør ved deltagelse i kursus i Fredensborg fulgte snart efter.

Det forlød jo hurtigt i løbet af 2014, at diplomatiet havde holdt sit indtog i BRK, og den daværende formand, Toke Allentoft, tænkte klogt, at en tidligere ambassadørs sans for diplomati, struktur og ordentlighed ville være værdifulde egenskaber for en kommende formand. Og sådan blev det med tiltrædelse som formand tidligt i 2015. I sandhed en lynkarriere.

I tiden med Carsten som formand har BRK været i gode hænder og i konstant god udvikling. Medlemstallet og aktivitetsniveauet er steget markant, økonomien er ovenud sund, klubhuset er i god stand, og mange nye både er indkøbt.

Megen energi er også blevet lagt i at få opdateret klubbens skriftlige grundlag. Dette punkt havde bestemt ikke været i fokus før Carstens tiltrædelse, men det blev der hurtigt lavet om på. ABS-roningen blev lovliggjort, vedtægterne blev gjort tidssvarende, forsikringerne blev bragt på plads, og reglementet, romapperne og andre dokumenter er blevet enten nyskrevet eller opdateret i flere omgange. I sandhed er der bragt orden i tingene.

Carstens sidste år som formand har stået i Coronaens tegn.  Vi kunne godt have forundt Carsten en anderledes afrunding på formandsperioden. Udarbejdelsen af de efterhånden utallige versioner af Corona reglementet har krævet megen opmærksomhed. Men også denne udfordring er blevet klaret på bedste vis med kun periodevis nedlukning og uden etablering af BRK baserede smittekæder.

Carsten har på det sidste haft fokus på at sikre, at klubben også fremover vil være i gode hænder. Ole er på plads som ny formand. Ole er mangeårigt medlem og kender af klubben som inrigger roer, er gift med Lone, som er kajakroer i klubben, og har fra sit arbejdsliv meget stor erfaring med organisations-udvikling og ledelse. Posten som ro-chef er nybesat med Marianne Vittrup, og ”de gamle mænd” i bestyrelsen har indvilget i at stille op til endnu en omgang bestyrelsesarbejde. Så Carsten kan med fortrøstning nyde sit ”otium” i vished om, at BRK har været godt tjent med ham som formand, og at fremtiden er lagt i gode hænder. Klubbens medlemmer får mulighed for at give udtryk for deres opbakning – eller det modsatte – til den fornyede bestyrelse ved førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen ønsker Carsten alt godt i fremtiden, og vi ser frem til mange gode roture i selskab med Carsten.

På vegne af bestyrelsen i BRK

3.april 2021

Niels Ørnbjerg