Nyhedsbrev Nr. 6-2, 2020

Vi afventer fortsat nyt fra Dansk Forening for Rosport  som baggrund for eventuelle ændringer i de gældende retningslinier. Men indenfor rammerne af gældende retningslinier, har Torben Gunge sat sig i spidsen for følgende initiativ:

I fortsættelse af nyhedsbrevet for en uge siden kan vi oplyse, at der nu er dannet i alt 7 inriggerhold, hver bestående af 3 roere, som ror fast sammen på tidspunkter de enkelte hold aftaler.

Yderligere 2 styrmænd har meldt sig til at stå for hver sit 3-mandshold, og i mindre omfang vil de allerede dannede hold kunne omorganiseres, så der derved bliver frigivet styrmænd til yderligere et antal både.

Vi kan således tilbyde, at et mindre antal roere kan blive del af sådanne nye 3-mandshold.

Tilbuddet gælder alle, inklusive Senior-roerne, og omfatter typisk en til to ugentlige roninger.

Det er som sagt et fast hold man deltager på, så der forventes mødepligt til de i fællesskab aftalte tidspunkter, som afhængig af styrmanden kan blive aften og/eller weekend. Ligeledes skal klubbens regler vedrørende brug og rengøring af materiellet som beskrevet i Nyhedsbrev nr. 5 af den 24. april – og som også opslået i klubhuset – respekteres.

For at komme i betragtning til ovenstående skal man melde sig til Torben Gunge (kasserer@birkeroed-roklub.dk). Pladser bliver  tildelt efter et ”først til mølle” princip, så du opfordres til snarest muligt at tilmelde dig, hvis du er interesseret i deltagelse.

Systemet til reservation af både har klart vist sin berettigelse. Husk dog, at man kun kan reservere 1 uge frem, d.v.s. 7 dage.