Nyhedsbrev Nr. 7, 2020

Nu åbnes der mere op
Nu åbnes der op for mere roning. Fra mandag d. 18. maj kan der ros i alle bådtyper. Husk stadigvæk på de generelle regler om adfærd og hensynstagen til hinanden i en coronatid. Omklædningsrum og badefaciliteter samt førstesalen i klubhuset må fortsat ikke anvendes.
Tag hensyn og giv plads til hinanden både i bådhallen, på forpladsen og på broen. Vent til det bliver jeres tur, da der er en begrænsning på 10 personer disse steder. Husk fortsat, at det er op til den enkelte roer at takke ja eller nej til disse nye muligheder.
Brugen af rocomputeren til turregistrering er nu tilladt. Brug engangshandsker.
De justerede generelle retningslinjer er vedhæftet. Disse retningslinjer, såvel som de andre nu justerede retningslinjer bliver endvidere ophængt i klubhuset og er at finde på hjemmesiden.

Nyt om baglænsroningen
På baggrund af nye anbefalinger fra Dansk Forening for Rosport ændres retningslinjerne for baglænsroningen fra og med 18. maj. Der må fremover ros i alle bådtyper, og der må etableres faste rohold på op til 10 medlemmer, indenfor hvilke man må ro i alle tænkelige kombinationer.
Det er op til medlemmerne at styre oprettelsen af, og roningen indenfor, disse rohold. Frigivne seniorroere kan godt deltage. Men seniorroningen i traditionel forstand og fællesroningerne er fortsat indstillet indtil videre, og det er uvist, om roskolen kan gennemføres. Der er faktisk kommet enkelte nye tilmeldinger.
De justerede retningslinjer findes under Menupunkt “Corona”. Retningslinjerne for rengøring af bådene er uændrede.
Coastalbådene og scullerne må selvsagt også fortsat benyttes.
Som det fremgår nedenfor, vil der være fælles kajakroning hver onsdag aften. Der vil være behov for at udvise fleksibilitet omkring de tidspunkter, hvor kajakroningen indledes og afsluttes, så vi stadig overholder alle regler for afstand og antal personer samlet på samme tid.

Justerede regler for reservation af både
Generelt er erfaringerne med brug af reservationssystemet i Rokort gode. Men med mange reservationer bliver det hurtigt uoverskueligt, når der skal reserveres en tur. Vi begrænser derfor reservationerne til højst 3 og kun to uger frem.
Vi beder om at dette respekteres, så vi undgår for lange uoverskuelige reservationslister. De justerede regler for reservation af inriggerne m.fl. er vedhæftet.
Book bådene, så der er mindst 10 minutter mellem hver afgang for at undgå for mange personer samlet på samme tid.

Nyt om kajakroningen
Retningslinjerne for kajakroning er ændrede derhen, at klubbens svømmeveste, sprayshirts og paddleflows nu skal afvaskes i sæbevand efter brug. Materiale til dette er stillet frem. Iøvrigt gælder rotationsprincippet fortsat. De justerede retningslinjer findes under Menupunkt “Corona”.

Kajakskolen er udsat til at begynde i august med et mere intensivt forløb. Deltagerne er blevet kontaktet direkte. Der starter enkelte nye medlemmer, der tidligere har bestået EPP2 eksamen hos anden udbyder.

Fællesroning i Kajak
Der etableres fællesroning i kajak hver onsdag aften med start 20. maj. Der er tilmelding via Facebook eller ved at kontakte kajakchefen på kajakchef@birkeroed-roklub.dk eller turlederen. Der må maksimalt være 10 deltagere. På fællesroningerne er der en turleder, som vælger turen, og som eventuelt aflyser turen på grund af vejret. Der startes kl 18.15 med forventet hjemkomst til klubben senest 20.30. Mød op omklædt og husk at medbringe skiftetøj.

Nyt om langtursprogrammet
Situationen følges fortsat, men indtil videre er Kastrup/Dragør turen den 18/5 aflyst. Hvis andre ture påtænkes gennemført, vil de blive annonceret via et nyhedsbrev.

Reparation af bådebroen
En mindre skade på bådebroen vil blive udbedret 12. juni mellem kl. 8 og 12. Det skulle ikke give problemer for roningen denne formiddag.

Medlemssituationen
Klubben har 180 medlemmer. Tak til alle medlemmer for den store loyalitet.