Nyhedsbrev nr. 8, 2020

Nu åbnes der endnu mere op
Nu åbnes der endnu mere op for roningen i BRK. Men fortsat efterleven af myndighedernes og idrætsorgansationernes anbefalinger omkring afstand, håndhygiejne og adfærd iøvrigt er af stor betydning. Og husk, det er op til hvert enkelt medlem at beslutte, om man ønsker at tage imod tilbuddet.
Med udgangspunkt i nye anbefalinger fra DFfR og DGI har bestyrelsen udarbejdet ændrede BRK specifikke retningslinjer. På nogle punkter er meget lidt ændret, på andre punkter er meget ændret. De ændrede generelle retningslinjer og de ændrede retningslinjer for inriggerroning, kajakroning, reservation af både og rengøring af inriggerne er vedhæftet. Endvidere er reglerne for lån/leje af lokalerne også blevet opdaterede. Disse findes på hjemmesiden. De helt væsentlige ændringer er som følger:

Rengøring af romateriellet: Åreholderne i inriggerne skal benyttes, men ikke rengøres. Alle afspritter hænderne ved ankomst, og der stilles ikke mere krav om brug af engangshandsker. Det er blevet præciseret at det er årehåndtagene, essingen (rælingen), spændholter, sidelangrem, bundbrædder samt ror og rorline, der skal vaskes af. Brugt sæbevand skal hældes ud i kloakken på herretoilettet. Alle andre procedurer forbliver uændrede.

Roning: Skift i inriggerne på vandet er nu tilladt. Kravet om at afspritte håndtagene efter hvert skift ændres til en anbefaling. Kravet om en rogruppestørrelse på max 10 medlemmer gælder ikke mere, men det fornuftige i at begrænse antallet af romakkere fastholdes.

Indendørs motion: Motionsrummet og motionsmåtter må ikke anvendes, men der åbnes for brugen af robassin, romaskiner og motionscyklerne. Håndtag og kontaktflader skal afsprittes efter hver bruger. Opstillingen af romaskiner og motionscyckler ændres, således at afstandskravene kan overholdes. Tre af ergometrene vil blive taget ud af brug.

Brug af bade- og omklædningsfaciliteter: Disse må bruges med begrænsning i antal samtidige brugere. Skilte er opsat.

Toiletter og køkken: Må anvendes med efterfølgende afspritning af alle kontaktflader.

Brug af klublokale og balkon: Klublokale og balkon må anvendes, når krav til afstand og gulvareal per deltager overholdes. Der er plads til 39 personer i klublokalet, når der er tale om mødevirksomhed og tilsvarende. Krav til rengøring (afspritning, afsæbning) af kontaktflader fastholdes. Sang er ikke tilladt. Grillaftenerne kan genoptages.

Nyt om baglænsroningen for fuldgyldige medlemmer
Fællesroningerne genoptages, indtil videre uden brovagter og finder sted som aftenroninger kl. 18.30 mandag og onsdag og som søndagsroning kl. 10.00. Både styrmænd og ikke så aktive medlemmer opfordres til at deltage.
Systemet med at kunne reservere inriggerne og coastalbådene fastholdes med mindre justeringer. Roskolen vil blive gennemført, men tidspunktet og formen er ikke endeligt fastlagt. Der er på nuværende tidspunkt 5 tilmeldte samt 2 seniorroere, der ønsker at overgå som fuldgyldige medlemmer. Mere herom vil følge.

Nyt om seniorroningen
Seniorroningen forventes genoptaget inden så længe, og deltagerne på de to hold vil høre nærmere fra deres respektive holdledere.

Nyt om outriggerroning
Der er klargjort 3 singlescullere og en dobbeltsculler. Et nyt medlem er kommet igang, og flere af klubbens eksisterende medlemmer har udvist interesse. Instruktionskapaciteten er for tiden begrænset, men kontakt rochefen hvis interresseret.

Nyt om kajakroning
Der er kommet godt gang i både fællesroning (onsdage) og teknikroning (tirsdage). Tilmelding sker via Facebook siden. Begrænsningen på antallet af deltagere på fællesroningerne er ophævet, men meld alligevel til. Kajakskolen er udskudt til august/september med start i weekenden 15/16 august. Fem nye medlemmer er på et ”fast-track” forløb frem mod frigivelse på baggrund af deltagelse i eksternt EPP2 kursus.

Nyt om bådebroen
Gummilisten på den ydere del af broen er nu lavet. Der er imidlertid konstateret råd under gummilisten flere steder. Der følges op herpå.

Sankthansarrangement
Dette arrangement gennemføres ikke i år. Antallet af forventede deltagere ville langt overstige hvad der er lovligt.