Nyhedsbrev nr. 3, 2020

Fortsat lukning

Vores klub skal nok komme godt igennem krisen. Behovet for motion, fællesskaber og naturoplevelser bliver bestemt ikke mindre, når vi kommer ud på den anden side. Men vi må fortsat væbne os med tålmodighed. Regeringen har som bekendt netop annonceret fortsat lukning af foreningslivet i Danmark frem til d. 10. maj 2020, og DFfR og DGI anbefaler derfor fortsat, at alle aktiviteter, såvel indendørs som udendørs, stilles i bero. I BRK følger vi disse anbefalinger. I samspil med myndighederne sonderer DIF og DGI dog nu muligheden for at åbne op for udendørsaktiviteter uden kropskontakt i meget små grupper og på en sundhedsansvarlig måde. Vi afventer resultatet af disse sonderinger.

Når vi engang kan begynde at åbne op igen, vil vi få hjælp af DFfR og DGI. Disse organisationer er i færd med at udarbejde retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd, som vi kan tage udgangspunkt i.  DFfR planlægger et fælles reklamefremstød for roskoler i forventning om, at mange til den tid vil ønske at melde sig ind i en roklub. Vi har også i bestyrelsen haft de første overvejelser over, hvordan vi kan komme i gang igen på en måde, hvor vi fortsat bidrager til at mindske smittespredningen.

Vi følger udviklingen nøje, og melder selvfølgelig ud, så snart vi kan skimte en mulig genoptagelse af roningen i BRK. Og vi glæder os til at åbne op for såvel velkendte som nye aktiviteter på vandet, efterhånden som udviklingen muliggør dette.

Hvis nogen undrer sig over, at der bliver registreret ture på rokort.dk har dette en god forklaring. Der er tale om ture i private kajakker, der ikke længere ligger i klubhuset.  

Kontingent

Lidt over tre fjerdedel af medlemmerne har betalt kontingent, og mange tak for det. De resterende medlemmer opfordres hermed til også at betale, medmindre man ønsker at melde sig ud. Vi kan jo ikke ret længe have en situation, hvor nogle medlemmer betaler kontingent og andre ikke gør. Det er ikke fair over for dem, som betaler og naturligvis et problem for klubbens økonomi.

Roreglement, romappe og kajakmappe

Vi har arbejdet hårdt de sidste måneder for at kunne præsentere et opdateret roreglement, en markant udvidet romappe og en nyskabelse i form af en kajakmappe ved sæsonstarten. Dokumenterne ligger nu på klubbens hjemmeside, og trykte eksemplarer ligger og venter i klubhuset.

For så vidt angår reglementet og romappen er der ikke taler om revolutionerende ændringer, men de nye dokumenter er mere pædagogisk udformet og foreligger i et lækkert layout. Kajakmappen sætter en helt ny ramme for kajakroningen i BRK. Spændende læsning.

Foreløbig plan for inrigger langture 2020

Vagn Rydahl, der står for at planlægge klubbens inrigger langture, har fremsendt følgende:

På nuværende tidspunkt er der ingen der ved, hvor længe og hvor mange restriktioner Corona’en lægger på vores bevægelsesfrihed. Men, som de ukuelige optimister vi er, kommer her den foreløbige plan for sommerens langture, men turene har som klar forudsætning, at der på turdatoen er åbnet generelt for den type aktiviteter.

Turplanen er altså kun foreløbig, og man kan ikke melde sig til før den enkelte tur bliver slået op via Nyhedsbrevet.

Kastrup/Dragør Mandag den 18/5Uge 21
Roskilde Lørdag den 6/6Uge 23
GillelejeMandag den 6/7Uge 28
KøbenhavnTirsdag den 21/7 Uge 30
FrederiksværkSøndag den 9/8Uge 32
2 dages tur i augustÅben
PræstøMandag den 7/9Uge 37

Den sædvanlige ”2 dages tur for de gråhårede” i august er uafklaret. Det skyldes at Hellerup Roklub har sat Skovhuset i Nivå til salg, og de kan derfor ikke love os noget om, hvorvidt vi kan låne det i August. Vi arbejder på at lave anden tilsvarende mulighed, og vi kommer tilbage når der foreligger en forhåbentlig positiv afklaring.

Godt humør og god kamp imod og med Coronaen, vi ses senere på året.

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg