Standerhejsning 2020

Dette er ikke nogen balkontale, for alle arrangementer i forbindelse med standerhejsningen er jo desværre aflyst.

Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god vintersæson og især ønske alle en god sommersæson, når vi forhåbentlig snart kan komme i gang med roningen.

Det eneste vi gør i dag er stille og roligt at hejse klubstanderen og nulstille rokort.dk‘s kilometertæller. Standeren symboliserer, at sæsonen faktisk er begyndt, og at vi ikke sådan er til at slå ud. Vi er tværtimod klar til at rykke ud, så snart muligheden foreligger.

Nu gik det ellers så godt. Sæsonen 2019 – 2020 må have været en af de bedste i klubbens historie, med fremgang over hele linjen, stor ro-aktivitet, nye medlemmer, god økonomi, socialt samvær og fint humør. 

Lad os håbe, og arbejde for, at også 2020 – 2021 sæsonen bliver værd at mindes med glæde, når der skal gøres status om et år.

Jeg glæder mig til at se jer allesammen, sunde og raske.

Carsten Nilaus Pedersen
Formand
Birkerød Ro- og Kajakklub