Foredrag om Vaserne, onsdag d, 29. januar kl. 19:30

Vi får besøg af Stig Englund, biolog i Rudersdal Kommune, som vil fortælle om Vasernes natur, fugle-, insekt- og planteliv, og hvordan kommunen plejer og forvalter området.
 
Vaserne er det vigtigste naturområde i Rudersdal Kommune og indgår i Natura 2000-området:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.
Natura 2000 er et netværk af de vigtigste naturområder i EU-landene.
I Vaserne er der registeret over 180 forskellige fuglearter, heraf flere sjældne og sky arter, som
plettet rørvagtel og vandrikse. I Ellesumpen yngler den lille flagspætte med en pæn bestand. Også vandinsekterne er repræsenteret med sjældne arter af vandkalve og guldsmede. 
 
Foredraget ledsages af fotos. 
Øl og vand kan købes.

Der er helt udsolgt nu.