Nyhedsbrev nr. 11

Foredrag om Vaserne
Den 29. januar 2020 kl. 19.30 kommer biolog i Rudersdal Kommune, Stig Englund, og fortæller om Vasernes natur, fugle-, insekt- og planteliv, og hvordan kommunen plejer og forvalter området.
 
Vaserne er det vigtigste naturområde i Rudersdal Kommune og indgår i Natura 2000-området:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natura 2000 er et netværk af de vigtigste
naturområder i EU-landene.
I Vaserne er der registeret over 180 forskellige fuglearter, heraf flere sjældne og sky arter, som
plettet rørvagtel og vandrikse. I ellesumpen yngler den lille flagspætte med en pæn bestand. Også vandinsekterne er repræsenteret med sjældne arter af vandkalve og guldsmede. 
 
Foredraget ledsages af fotos. 
Tilmelding kan ske fra 1. januar på hjemmesiden. Ægtefæller er velkomne.

Grødebeskæring
Vandskiklubben har nu foretaget grødebeskæring på den strækning, hvor afstanden mellem bredvegetationen og vandskibanen har været mindst i år. Grødebeskæringen vil blive gentaget til foråret, og vi må så håbe på, at effekten er så stor, at problemet minimeres.

Standerstrygning og arbejdsdag
Begge arrangementer gik fint med stor deltagelse. Formandens tale ved standerstrygningen kan læses på klubbens hjemmeside. Og såvel klubhuset som dets omgivelser er nu klar til at møde vinteren. Formiddagsholdene har også holdt sæsonafslutning. Sociale aktiviteter fylder heldigvis meget i klubben.

Ny kajak
Der er anskaffet en ny kajak. Denne gang er der tale om en kajak til store roere. Det betyder, at klubben nu kan tilbyde medlemsskab til roere i alle størrelser.

Vinterroning
Vi prøver at holde fast i søndag kl. 10 som tidspunkt for fællesroning. Kajakroerne skal huske tørdragten.

Forbedringer i klubhuset
Der er monteret nye døre i køkken og depotrum. I den forbindelse har vi valgt at fjerne låsen fra
køkkendøren indtil videre. Samtidig er der kommet systemlås på depotdøren, der nu kan låses op med samme nøglebrik som anvendes til de andre døre. Hvis du har et stort behov for at have adgang til depotet, og ikke allerede fået besked om at du har adgang, så kontakt Jens Galatius på materialeforvalter@birkeroed-roklub.dk eller ring på tlf: 2617 1826.  

Kajak- og roskolerne
Der er foretaget en tilfredshedsundesøgelse blandt deltagerne i kajakskolen og deltagerne og instruktørerne på roskolen. Tilfredsheden var generelt højt blandt deltagerne. Så vi lægger ikke op til store ændringer. Instruktørerne ønsker en mere klar beskrivelse af ”pensum” og kravene omkring frigivelse. Deltagerne i undersøgelsen vil få sendt flere detaljer.
Kajakskolen 2020 er fuldt besat med flere på venteliste.

Reglement og romappe
Bestyrelsen er igang med at revidere reglementet og romappen for inrigger, sculler og coastal. En kajakmappe er endvidere under udarbejdelse. Der vil senere i processen blive indlagt en høringsfase, således at alle medlemmer vil få en mulighed for at give deres mening til kende.

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen i 2020 vil blive afholdt onsdag 26. februar.

Bådvedligeholdelse
Med indgangen til vintersæsonen er sæsonen for bådvedligehold startet. Det betyder lidt gener for alle, da vi har brug for gulvpladsen i venstre side af bådhallen til den båd vi er i gang med at vedligeholde. IOTA er sat op på øverste hylde på bådstativet ved robassinet, og er derfor svært tilgængelig. Det har frigjort en bådvogn.
 
EPSILON er første båd der har været under behandling. Den har fået nye bundbrædder for og agter, samt en ny bundprop. Så nu er den mere stabil at færdes i og holder tæt. Den har desuden fået repareret en del småskader udvendigt, der ser ud til at være opstået under håndteringen ned i og op af vandet, samt når den har ligget ved bro. Desuden er årebladene malet. EPSILON er nu frigivet til roning igen.
 
ZETA er næste båd der kommer under behandling. Også her står den på nye bundbrædder for og agter og et nyt ror. Endelig skal den have repareret skrammer.
 
Har du lyst til at arbejde med vedligeholdelse af vore både af glasfiber?
I starten af næste år vil vi arbejde med vedligeholdelse af scullerne, så de kan stå flotte til den nye sæson. Det betyder, at vi skal arbejde med glasfiber. Har du lyst til at deltage i denne bådvedligeholdelse, er du meget velkommen til at melde dig. Har du erfaring med arbejdet med glasfiber, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt materialeforvalter Jens Galatius på e-mail  eller ring på tlf: 2617 1826.

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg