Generalforsamling, onsdag d. 26. februar 2020, kl. 19:00

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80b, onsdag den 26. februar kl. 19.00.

Den foreløbige dagsorden er følgende:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning om den afsluttede sæson.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse.
  • Forelæggelse af det foreløbige budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsegebyr.
  • Aktivitetplan for 2020.
  • Behandling af eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt.


Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til
punkter på dagsordenen. For at give bestyrelsen mulighed for at se på forslagene forud for
generalforsamlingen, bedes forslag fremsendt snarest belejligt og ikke senere end onsdag d. 5
februar 2020.
Den siddende bestyrelse (Carsten Nilaus Pedersen, Torben Gunge, Claus Munk Mikkelsen, Jørgen Kleisdorff, Pernille Vedsted, Jens Galatius og Niels Ørnbjerg) er ikke på valg.
Vibeke Weigelt er udtrådt af bestyrelsen.
Joachim Harteg Jacobsen opstiller.

Dagsordenen, det reviderede regnskab for 2019 og forslaget til 2020 budget fremsendes per mail til klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Carsten Nilaus Pedersen, formand