Standerhejsning på 70-års fødselsdag

Balkontale

I går havde vi datoen d. 29. marts, en dag som så ud til at blive historisk. Storbritannien skulle udtræde af EU. Nå, det blev så ikke til noget i denne omgang. Men datoen d. 29. marts 2019 er alligevel historisk. Lige netop i går fyldte vores roklub nemlig 70 år.

Birkerød Roklub kom til verden på en kro – af alle steder. De fine gamle håndskrevne protokoller fra dengang findes stadig. På side 1 i den ældste protokol kan man læse følgende om den stiftende generalforsamling:

“Med depotejer Arne Holst som dirigent vedtog en kreds af borgere i Birkerød, på et indkaldt møde på Hotel Birkerød Kro tirsdag d. 29 marts 1949 at stifte en roklub i Birkerød. Mødet var berammet af isenkræmmer Aage Pabst, bestyrer Arne Jacobsen og redaktør Herluf Larsen ..” – og så følger en dagsorden med ni punkter og velkomst til en hel del særlige gæster, ikke mindst sognerådsformand Kaj Jensen.

Der var orden på sagerne og på titlerne, f.eks. depotejer. Det må være skønt at eje sit eget depot, for så mangler man vel aldrig noget.

Hvis klubben havde været et menneske, ville de 70 år jo være blevet behørigt fejret, men foreninger fejrer ikke 70 års jubilæum. Man venter til de 75 år. Vi kan således begynde at glæde os til, at den næste bestyrelse tager fat på planlægningen.

70 år – mon ikke vi allesammen tidligere i vores liv har betragtet 70 år som en høj alder; et punkt i livet, hvor gjaldt om at slappe af i gyngestolen med et par ternede sutsko på fødderne, og så bare vente på det uafvendelige.

Men vi er blevet klogere. Vi forkaster gyngestolen og sutskoene, Vi foretrækker roningen, vi holder os i live, i form og ved godt mod. Da klubben blev oprettet, var mange af os knap nok født, og andre lå i vuggen eller sad i kravlegården. Men ét af vores medlemmer var på det tidspunkt en voksen ung mand på 25 år – Ole Jul-Rasmussen, som står klar ved flagsnoren og snart skrider til handling.

Til dem der måske ikke ved det, vil jeg sige, at vi har Ole at takke for, at vores klub råder over den reneste og pæneste bådebro på søen. Hver onsdag morgen kommer Ole med kosten og fjerner, hvad ænder, svaner og skarver har efterladt på broen.

Vi har haft en usædvanlig aktiv vinterperiode. Der er blevet roet op mod 8.000 km., og lavet mange forskellige og nyttige ting inde i klubhuset. Og hvad der måske stadig mangler at blive ordnet, prydet og fejet – det klarer vi på arbejdsdagen i morgen.

Inden da åbner vi sommersæsonen med de første ture på vandet og med kaffe og kage. I aften er der middag, og der er fuldt hus.

Nu vil Ole vise, at det aldrig er for sent at prøve noget nyt. Ole, vil du være så venlig at hejse standeren og få sat sommersæsonen i gang?