Nyhedsbrev nr. 10

Broanlægget
Den nye belægning på bådsliskerne er nu på plads, og hele broanlægget er ved at blive olieret. Det gøres etapevis, således at broanlægget på intet tidspunkt afspærres helt. Den del, der sidst har fået olie, og som derfor ikke må betrædes, er tydeligt markeret ved hjælp af bukke.
Den ny olierede bro kan være lidt glat, så pas på.

Yogahold i klubben?
Der er begyndende overvejelser omkring muligheden for at lave et yogahold i regi af Aktive Birkerød Seniorer (ABS) i klubben i den kommende vintersæson. Det skulle i givet fald være et sent eftermiddag/tidligt aftenhold. Er der mon interesse herfor? Eventuelle positive tilbagemeldinger og holdninger til tidspunkt bedes snarest sendt til Jens Erik Lund på lund@lundpartnere.dk. For at blive gennemført skal der være mindst 10 deltagere.

Læse her referat fra Roskilde langtur , søndag d. 7. august

På bestyrelsens vegne
Niels Ørnbjerg