Nyhedsbrev nr. 9

Bådsliskerne
Arbejdet med at lægge ny belægning på bådsliskerne nærmer sig sin afslutning. Den nye belægning er mere skridsikker end den tidligere. Men pas alligevel på både på sliskerne og på broen. Efteråret nærmer sig, og broen kan godt være glat.

Formanden er nu kommet hjem fra Herlev Sygehus efter vellykket operation for det brækkede lårben. Der forestår nu et længere genoptræningsforløb.

Årets langture
Opbakningen til årets langture har været fin. Nogle af deltagerne har venligst accepteret at skrive lidt om den enkelte tur. Her kan du læse beskrivelser af turene til Københavns Havn (billeder), Kalundborg Fjord (billeder) og Amager. Flere turbeskrivelser kommer i senere nyhedsbreve.

Roskolerne
De 8 deltagere på kajakroskolen er alle blevet frigivet. Desuden er der efter DGI kurset kommet 4 andre nye kajakmedlemmer. Disse nye står også umiddelbart foran frigivelse. Velkommen til alle.
Udfordringen er nu at fastholde motivationen, og at få de nye medlemmer godt integreret i klubben. Her er deltagelse af de nye medlemmer i fællesroningerne (se nedenfor) af afgørende betydning. Mandag og onsdag aften er nok de mest sikre.
Inriggerroskolen har derimod ikke givet det ønskede antal nye medlemmer. Frafaldet har været stort blandt de iøvrigt få deltagere. Her efter sommerferien har flere imidlertid henvendt sig med henblik på mulig start som inriggerroer. Rochefen overvejer hvorvidt skolen kan gribes anderledes an til næste år.

Fællesroningerne
Fællesroningerne, hvoraf nogle jo er med brovagt, er der hvor nye medlemmer rigtigt møder klubben og dens medlemmer. Tidspunkterne for fællesroningerne fremgår af hjemmesiden. Her ville det være ønskeligt med et lidt større fremmøde fra etablerede medlemmer for at skabe en stemning af entusiasme og dynamik. Måske skal det med fællesroningerne gribes anderledes an? Husk at starttidspunktet fra 1. september rykkes frem til kl. 17.30.

Skt. Hans arrangementet
Vejret var bestemt ikke med os i år, og arrangementet blev lidt derefter. Men det skal ikke forhindre os i at prøve igen næste år efter samme model. Giv bestyrelsen noget at arbejde med Det er ikke fordi, vi ligefrem synes, at der mangler opgaver for medlemmerne af bestyrelsen. Men vi vil da meget gerne have indspil fra medlemmerne. Hvordan får vi nye medlemmer? Hvordan får vi større deltagelse i fællesroningerne? Og hvad med f.eks en ”3 gange Furesøen rundt” på henholdsvis gå-ben, cykel og i inrigger/kajak på en (ikke for lun) sommerdag efterfulgt af en fællesspisning ? Vintergymnastik? Fælles ergometerroninger udenfor rosæsonen? Vinsmagningsarrangement?

Tænk engang
Som en konsekvens af formandens situation, og i accept af hans modvilje mod at falde (yderligere) ned på kilometer ranglisten, indstilles kilometer registreringen med øjeblikkelig virkning.

På bestyrelsens vegne
Niels Ørnbjerg, 10. august 2016