Nyhedsbrev 7

Assistance til Sankthansaften arrangementet
Som tidligere nævnt tændes grillen kl. 18.30, fakkelbådene ror ud kl. 21.30, båltalen holdes kl. 21.50 og bålet tændes kl. 22.00. Årets båltaler er professor emeritus Holger Bernt Hansen. Talen holdes fra balkonen.

Bestyrelsen vil meget gerne have hjælp til

  • Omdeling af sangbladet og klubbens folder til de mange fremmødte
  • Salg af øl, vin, kaffe, vand og kage. Positive tilbagemeldelser på den i sidste nyhedsbrev fremsatte anmodning om assistance hertil har været yderst fåtallige. Hvis der ikke meget snart kommer folk på banen, vil salgsboden være lukket i år. Kontakt venligst Kim Frøkjær på tlf. 21817172 eller på arrangementer@birkeroed-roklub.dk. På forhånd tak.
  • Med et ønske om rettidig omhu vil vi meget gerne have sat bådene inden arrangementet løber af stabelen.  Tilmelding til deltagelse i fakkelroningen sendes til Klaus Kornerup, der koordinerer. Klaus kan kontaktes på tlf. 28763470 eller på klaus.kornerup@gmail.com  . 

DGI kajakaften
Tirsdag den 7. juni stævnede en hel armada af kajakker ud fra  klubben. Et overordentligt smukt syn, der blev dokumenteret af vores fotograferende formand. Resultatet kan ses på klubbens hjemmeside. Klubben var vært for et DGI arrangement, hvor medlemmer af andre kajakklubber kunne prøve Furesøen.  Vi nåede både Vejlesø og til Frederiksdal. Arrangementet var en stor success. Gæsterne var meget begejstrede for klubben og dens omgivelser, og (ikke mindst) for det af Hanne Doeleman fremtryllede overdådige kaffebord efter hjemkomsten til klubben.

DGI kajakkursus
DGI låner klubhuset samt alt klubbens kajakmateriel til afholdelse af et kajakkursus i weekenden den 11. og 12. juni.  Det er således ikke muligt for klubbens egne medlemmer at ro i klubbens kajakker i den weekend. Inriggerroningen påvirkes naturligvis ikke.

Programmet for årets langture er på trapperne
Vagn Rydahl er kommet rigtigt langt med planlægningen, og  programmet for årets  langture offentliggøres meget snart. Hold øje med hjemmesiden og med næste nyhedsbrev. Langturene er kun for frigivne, fuldgyldige medlemmer.

Flytning af seniorroernes aftenroning
Seniorroernes aftenroning i denne måned er flyttet til tirsdag den 14. juni kl 19.00-21.00. Se opslaget i klubhuset. 

Indvielse af fugletårnet
Fugletårnet, der officielt betegnes Vasetårnet,  indvies søndag den 12. juni kl. 12.15 til 13.00. Der vil være taler af borgmester Jens Ive og direktøren i Aage V. Jensens Naturfond, Anders Skov samt snacks og kolde drikke. Tidligere på dagen indvies også den nye Chr. Winthers Sti og fugleskjulet ved Olsens Sø.

Tænk engang
Store Kalv er et meget fuglefattigt område. For at retfærdiggøre opførelsen af fugletårnet skal der ændres herpå.  Derfor sænkes vandstanden til mindre end en halv meter i hele Store Kalv. Dette vil øge artsrigdommen og antallet af fugle markant.  Det er specielt vadefuglene, der får gavn af tiltaget. Som en sidegevinst vil det også gøre livet uendeligt surt for vandskiløberne. Reetablering af Vejle Sø’s  oprindelige udløb i Lille Kalv vil sikre vores fortsatte adgang til Vejlesø. Mere herom efter kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget på det førstkommende møde.