Langtur

Sommerens langture
Sommervejret er begyndt godt, og bestyrelsen har lovet, at det fortsætter – så nu skal vi i gang med nogen langture. Der er lidt nyt og gammelt blandet sammen.
Nyt er, at vi kalder turene for hhv. ”Hverdagsture” og ”Weekend-dagture” og, med en enkelt lille undtagelse, er der er ikke forskel på hvem der kan deltage i de 2 slags ture. Der vil dog typisk være flere kilometer i Weekend-dagturene i forhold til ”Hverdagsturene”:

Generelt om langturene
Deltagelse: Deltagelse i langturene kræver fuldt medlemskab og frigivelse – og man skal vide med sig selv, at man kan skifte forsvarligt i båden – selv om det måske ikke foregår som en gemse på en bjergside.

Eventuelle omkostninger, f.eks. gebyr for lån af både, betales af deltagerne.

Planlægning og opslag.
Længere henne i ”skrivet” er der en oversigt over de planlagte langture. Det er en plan, og i planer kan der ske ændringer. Vi er afhængige af velvilje og kapacitet i andre roklubber, vejret, deltagelse af langtursstyrmænd, mm. (I år har vi dog forhåndstilsagn om både til alle de planlagte ture). I Nyhedsbrevet vil der blive udsendt et ”Opslag” ca. 2 uger før den enkelte tur med detaljer om turen og tilmelding.

Planen

Hverdagsture
Mandag den 11 juli
– Amager
Vi låner både i Roklubben Øresund i Kastrup, turen kan gå nordpå via Lagunen i strandparken til Prøvestenen eller sydpå til Dragør – det er hensigten at holde distancen under 15 km.

Tirsdag den 26 juli – Københavns havn
Vi låner både i København Roklub og ror igennem havnen, vendepunkt kanonbådsskurene eller Trekroner. – det er hensigten at holde distancen under 20 km.

Mandag/tirsdag den 22-23 august 2-dagestur til Skuldelev.
Vi låner Roskilde Roklubs hytte i Skuldelev og både i Frederikssund Roklub (der er 8 km fra Frederikssund til hytten, men 17 km fra Roskilde). Antallet af bådpladser til rådighed er i skrivende stund 11 – der arbejdes med at skaffe flere, men hvis det ikke lykkes, og vi bliver flere end 11 deltagere (og det gør vi jo nok) – så må vi finde ud af at deles om de både der er.

Det er på denne tur, at vi har den lille undtagelse om deltagelsen – normalt gælder ”først til mølle”-princippet, når turen er slået op, men i dette tilfælde vil de roere, som har skabt 2-dages-tur- traditionen i tidligere år automatisk være ”først til mølle”, men vi håber, at få plads til alle, der ønsker at deltage. (Ronny & Annette står for grillen mm).

Turen vil blive slået op så snart der er styr på antal bådpladser – altså hensigten er at lave opslaget noget tidligere end de normale 2 uger før.

Weekend-dagture:
Søndag den 10. juli Københavns Havn
Vi låner både i København Roklub og ror igennem havnen, vendepunkt formentlig Margretheholmens havn – hvis vi ta’r slusen i Sydhavnen med på hjemturen bliver turen små 30 km ellers ca. 25.

Søndag den 24. juli – Kalundborg Fjord
Vi har fået en invitation fra Marie Valeur, Kalundborg Roklub, som medlemmer med høj anciennitet (vi har ingen ”gamle” medlemmer) vil huske bl.a. som en fremragende sculler-roer i BR og urørlig i den årlige VenskabsMatch. Turen kan gå til Røsnæs eller Asnæs afhængigt af vejret – Asnæs retur er på 25 km Røsnæs retur er på 37 km – men man kan jo vende, før man når helt ud til Røsnæs – det må vi aftale med hinanden og Marie – så alle deltagere har det godt.

Søndag den 7. august – Roskilde Fjord
Vi låner både i Roskilde Roklub – turen kan f.eks. gå til Krogen ved Selsø Slot, og vi kan smutte op og se slottet – der skulle være sket lidt nyt, siden vi var der sidst. Det bliver små 30 km. Hvis nogen, på grund af uvederhæftig rygtespredning, har set frem til et besøg på Venslev Bryghus, må vi skuffe dem – det var ikke muligt at få en aftale.

Søndag den 21. august Big Mama
Den årlige klassiker hvor vi ror ned til Frederiksdal, bærer bådene (omhyggeligt og forsigtigt) igennem slusen og ror videre til landgangspladsen ved Lyngby Hovedgade – går op til Big Mama og får noget frokost, og ror hjem igen. Turen ned går direkte 8-9 km – turen hjem er fri for den enkelte båd – så det samlede km-tal er afhængigt af, hvad man vælger.

Vagn 12.06.2016