Nyhedsbrev 6

Ændring i bestyrelsens sammensætning
Af personlige årsager har Niels Høyer valgt at udtræde af klubbens bestyrelse. Niels Høyer fortsætter som aktivt medlem af klubben, og vil også fremover give en hånd med ved gennemførelsen af diverse arrangementer. Tak til Niels for indsatsen. Kim Frøkjær overtager efter Niels Høyer som bestyrelsens ankerperson på klubbens sociale arrangementer.

Folderen
Birkerød Ro- og Kajakklubs nye folder er nu udkommet. Der ligger en stak foldere i klubhuset, som alle meget gerne må assistere med at få distribueret. Teksten er holdt i så generelle vendinger, at folderen kan holde i mange år. Og glæden ved roningen forbliver jo den samme….

Reparation af broen og ramperne
Problemet med broens forankring bliver udbedret d. 6. juni. En bekostelig affære der sikrer, at broen bliver hvor den skal være. Mere mærkbart er det, at tagpapbelægningen på ramperne snarest bliver udskiftet med en mere skridsikker og vejrbestandig belægning af  strækmetal.

Sankthansaften
Grillen tændes kl. 18.30 til den medbragte mad, fakkelbådene ror ud kl 21.30, og bålet tændes kl 22.00. Båltaler er i år professor Holger Bernt Hansen.

De tidligere år har vi haft salg af øl, vin, sodavand, kaffe og kage. Flere bestyrelsesmedlemmer kan ikke være til stede, så vi er meget afhængige af, at nogle medlemmer træder til og løfter denne opgave. Bestyrelsen, d.v.s. Jørgen Kleisdorff, skal nok stå for indkøbene, minus kagerne, men andre må stå for det praktiske på selve dagen. Henvendelse til Kim Frøkjær på telefon 21817172. På forhånd tak.

Birkerød Sejlklub fejrer 40 års jubilæeum
Birkerød Sejlklub fejrer sit 40 års jubilæeum ved et stort åbent hus arrangement  d. 4. juni. Der er aktiviteter fra kl 11 til 17. Se programmet på sejlklubbens hjemmeside med adressen www.bisk.dk.

Indvielse af fugletårnet
Fugletårnet, der officielt betegnes Vasetårnet,  indvies søndag d. 12. juni kl 12.15 til 13.00. Der vil være taler af borgmester Jens Ive og direktøren i Aage V. Jensens Naturfond, Anders Skov samt snacks og kolde drikke. Tidligere på dagen indvies også den nye Chr. Winthers Sti og fugleskjulet ved Olsens Sø.

DGI kajakaften i BRK
Tirsdag aften d. 7. juni arrangerer DGI en kajakaften i BRK. Der kommer mange kajakroere fra andre klubber, men arrangementet er selvfølgelig også for klubbens egne medlemmer. Se plakaten i klubhuset eller Klik her for at læse mere.

Grillaftenerne
Vi kører efter det sædvanlige onsdags-koncept med medbringelse af egen forplejning og køb af drikkevarer  i klubben. Vi er startet, så vel mødt.