Ole Steen Andersen stopper som formand

Vores formand Ole Steen Andersen, har på et bestyrelsesmøde, lørdag den 25. september meddelt bestyrelsen, at han ønsker at trække sig som formand grundet et stort arbejdspres.

Bestyrelsen har derefter valgt at konstituere bestyrelsesmedlem Jon Kjeldsen som formand frem til næste generalforsamling. Der indledes nu en proces for at finde frem til en ny blivende formand.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til Ole for hans indsats som formand. 

Ikke mindst for at iværksætte medlemsundersøgelsen og medlemsmødet og starte processen om en fornyelse af klubben. Et arbejde bestyrelsen vil følge op på i den kommende tid.

På vegne af bestyrelsen

Jens Galatius
Materiale forvalter