Nyhedsbrev nr. 10

Medlemsmøde
Det tidligere annoncerede medlemsmøde afholder onsdag den 8. september fra kl. 19.00 til 21.30 i klubhuset. Invitationen er vedhæftet og ligger også på klubbens hjemmeside. Der er plads til 45 deltagere og ”først til mølle” princippet anvendes. Tilmelding sker på tilmeldingsblanketten på hjemmesiden. Sidste frist for tilmelding er 3. september.

Lyserød Lørdag-Støt brysterne
Klubben er blevet opfordret til at deltage i Lyserød Lørdag-Støt Brysterne kampagnen, der finder sted på hovedgaden i Birkerød den 9. oktober. Er der medlemmer, der kunne tænke sig at løfte denne opgave i en god sags tjeneste? Henvendelse til formanden snarest.

Brug af hejsesystemet
Når hejsesystemet anvendes er det meget vigtigt at placere sig således, at man ikke får båden ned over sig i det tilfælde, at båden skulle falde ned. Det er aldrig sket, men det kunne jo ske. Placer Jer ved stævn og agterende i god afstand fra båden.

Hvad sker der i klubben
Udover en stor ”almindelig” roaktivitet kan vi sige velkommen til 10 nye kajakmedlemmer, der er blevet friroet i løbet af august måned efter eksternt grundkursus. Der er afholdt kursus i kajakroning med grønlænder pagaj og afholdt en introduktion til roning i sculler og coastal, og både inriggerne og kajakkerne har været på langture på fremmed farvand.

Facebook grupperne for kajakroere og for inriggerroerne har vist sig aldeles udmærkede til at arrangere ture på det daglige rofarvand, og til kommunikation omkring andre aktiviteter. Så medmindre man af principielle grunde ikke ønsker at være på Facebook, vil det være en god ide at få meldt sig til klubbens Facebook grupper.

Beta skal på repareres
I forbindelse med den store reparation af Beta opstilles et stort telt på forpladsen. Reparationen er pladskrævende, og ved brug af teltet sikres, at den daglige roning ikke påvirkes.

Jens Galatius og Ole Jannerup, der står for reparationen under kyndig vejledning af en erfaren bådebygger, kunne sagtens bruge flere hænder til denne og andre opgaver med at vedligeholde materiellet.