Medlemsmøde onsdag d. 8. september

Det tidligere annoncerede medlemsmøde afholdes onsdag den 8. september fra kl. 19.00 til 21.30 i klubhuset.

Mødet indledes med en kort gennemgang af de væsentligste resultater af medlemsundersøgelsen. 

Baseret på undersøgelsen har bestyrelsen identificeret 6 områder/temaer, som vi på mødet vil adressere i gruppearbejde i 2 runder med 3 temaer i hver. Mellem runderne vil der være lidt at drikke og spise.

Runde 1

  1. Fastholdelse af medlemmer
  2. Vinteraktiviteter
  3. Takt og tone

Runde 2

  1. Bådstrategi
  2. Fælles aktiviteter 
  3. Indgåelse af ro aftaler 

For hvert tema vil et bestyrelsesmedlem præsentere et kort oplæg med emner til diskussion. Efterfølgende er ordet frit blandt de fremmødte. Et andet medlem fra bestyrelsen vil tage referat af de fremkomne synspunkter.

Mødet afsluttes med, at hver gruppe melder tilbage om de fremsatte synspunkter og evt. konklusioner inden for deres tema.

Der er plads til 45 deltagere, og ”først til mølle” praktiseres.

[si-contact-form form=’8′]

Alle tilmeldte får tilsendt et detaljeret program for aftenen, så man kan overveje hvilke temaer, man vi prioritere at deltage i.

Vi håber på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Ole Steen Andersen