Nyhedsbrev nr. 6

Corona situationen
Med virkning fra 21. maj er en række restriktioner ophævet. Klubbens opdaterede Corona regler er vedhæftede. Den mest centrale ændring er at det nu, med gyldigt Corona pas, igen er muligt at udnytte klublokalet til sociale arrangementer, herunder kaffedrikning, grill spisning, etc. Klubben er lovmæssigt forpligtet til at fortage stikprøvekontrol af Corona passet. Vi har ikke ændret i reglerne omkring rengøring af både og materiel og afspritning af kontaktflader, og det anbefales at bruge mundbind indendørs. Vores regler følger anbefalingerne fra Dansk Forening for Rosport og Rudersdal Kommune.

Svømmeerklæringen
Svømmeerklæringen, der ligger ved rocomputeren, skal underskrives af alle ro-aktive medlemmer. Uden underskrift, INGEN roning.  Kravet er 300 meter for inrigger roning og 600 meter for kajak og sculler roning.

Onsdags grill
Grillen tænder efter fællesroningen onsdag aften. Medbring egen forplejning. Øl og drikke kan købes i klubben eller medbringes. Hvis maden indtages indendørs kræves gyldigt Coronapas.

Intet Skt. Hans bål i år
Selv om det nuværende forsamlingsloft på 100 mennesker udendørs muligvis hæves 11. juni, har bestyrelsen besluttet, at Skt. Hans arrangementet ikke gennemføres i år. Vi vil ikke løbe den teoretiske risiko, at et sådant arrangement med et normalt stort fremmøde, tæt sammenstimlen og sang kan bidrage til et øget smitteniveau.

Klubbens sociale arrangementer
Standerhejsningsmiddagen og standerstrygningsmiddagen plejer at være årets højdepunkter for så vidt angår sociale arrangementer i klubben. Niels Høyer er trådt tilbage som arrangement chef, efter flere års flot indsats, og vi søger derfor med lys og lygte efter hans afløser/afløsere. Det er normalt en ret overskuelig opgave, da klubbens medlemmer er meget hjælpsomme med såvel forberedelse som oprydning. Henvendelse rettes til niels@oernbjerg.dk.

Facebook gruppe for inrigger roning
Nu har vi som lovet på generalforsamlingen etableret en facebookgruppe til at indgå aftaler om inrigger roture. Facebook-siden er tænkt som et supplement til anden aftalt roning og til fælles- roningerne, som fortsætter som sædvanligt mandage og onsdage kl. 18.30 og søndage kl. 10 – hvor alle kan møde op. Det kan være sværere at finde nogen at ro med på andre tidspunkter – især hvis man ikke har været medlem meget længe. Så hvis du tænker, du kan have brug for at finde andre at ro med uden for de faste tidspunkter, så er facebookgruppen en god mulighed. Du finder den på facebook som  “Birkerød Ro- og Kajakklub – Inrigger Gruppen“. Det er en lukket gruppe, så du skal anmode om medlemskab. Lige så snart du er medlem, kan du frit skrive forslag til tidspunkter, hvor du gerne vil ud og ro – og melde dig på andres forslag. Vi håber, det giver flere gode ture på vandet – og flere gode bekendtskaber på kryds og tværs i klubben.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg