Nyhedsbrev nr. 2, 2020

Generalforsamling
Generalforsamlingen fandt sted onsdag d. 26. februar med deltagelse af ialt 43 medlemmer af
klubben. Formandens beretning for 2019 blev godkendt, og det samme var tilfældet med regnskabet for 2019 og det foreløbige budget for 2020, inklusive kontingentsatserne (regnskab og budget er tidligere udsendt til alle medlemmer). Klubben er helt bestemt i en god gænge. Dog kan rekrutterings udfordringer på inriggersiden, kombineret med den relativt høje gennemsnitsalder på medlemmerne, på sigt udgøre en udfordring for klubben.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses på klubbens hjemmeside.

Indbetaling af kontingent
Kontingentopkrævningen vil snarest blive udsendt. Sidste frist for indbetaling er d. 1. april. Rettidig indbetaling vil være en stor hjælp for kassereren – og for klubben i det hele taget. Eventuel udmeldelse sker bedst ved brug af blanketten på hjemmesiden.

Sæsonstart
Standerhejsningen finder sted lørdag d. 28. marts kl 15.00. Der er åbent for tilmelding til
standerstrygningsmiddagen. Der er arbejdsdag søndag d. 29. marts med start kl 9.00. Her er der ikke tilmelding.

Reglement og romappe
Baggrunden for opdateringen af reglement og romappe kan læses i referatet fra
generalforsamlingen. Høringsfristen er udløbet. Bestyrelsen lægger nu sidste hånd på reglement og romappe, så de er klar ved sæsonstart. Tak til alle I medlemmer, der har bidraget med konstruktiv kritik. Alle vil have rigtigt godt af at studere indholdet.

Kajakmappen
Udkastet til en kajakmappe, som jo er en nyskabelse, går nu i en høringsfase med sidste frist for
kommentering d. 20. marts. Udkastet kan rekvireres ved henvendelse til kajakchefen på
kajakchef@birkeroed-roklub.dk. efter d. 5. marts. Mappen færdiggøres efterfølgende, således at
denne også er klar til sæsonstarten.

Ro- og kajakskolerne i foråret 2020
Kajakskolen er overtegnet, mens der er masser af plads på roskolen. Indtil videre er der kun én
tilmeldt. Bestyrelsen tager initiativ til annoncering af roskolen i lokale medier. Men spred venligst budskabet om roningens lyksaligheder, så vi også kan få flere nye inriggerroere.

Check af private redningsveste
Det er klubbens ansvar at gennemføre et årligt check af redningsvestene, herunder også de
private. Så I med private redningsveste skal rette henvendelse til Jens Erik Lund eller Vagn Rydahl.
Nu hvor vi er ved det med redningsvestene. Veste, hvor lynlåsen er gået op, skal lægges i kassen
under arbejdsbordet i bådhallen. De kan faktisk godt repareres og de koster immervæk 800 kr
stykket.

Mulighed for at øve kajakredninger
Der er stadigvæk ledige pladser på ”redningsholdet” 15. marts i Trørød svømmehal. Dette er et
rigtig god tilbud til alle. Se opslaget på facebook eller kontakt kajakchefen.