BRK lukker midlertidigt ned på grund af coronavirus

Som bekendt fremlagde statsministeren og regeringen i går et sæt stærke og indgribende anbefalinger, som skal begrænse og hæmme udbredelsen af coronavirus i befolkningen.   Idrætsorganisationerne DIF og DGI har straks fulgt op med specifikke opfordringer til medlemsorganisationer og klubber.

Organisationerne opfordrer til, at man frem til udgangen af måneden indstiller al idrætsaktivitet både udendørs og indendørs. Dette er et drastisk skridt, som strider imod idrættens normale mål om netop at bringe folk sammen, men det er også et nødvendigt bidrag.  DIF’s og DGI’s hjemmesider indeholder nærmere forklaring, argumentation og anvisninger.

Vores klub vil naturligvis følge disse opfordringer.  Det indebærer, at alle klubaktiviteter lukkes ned marts måned ud. En forlængelse herudover kan næppe udelukkes, men det vil vise sig.

Medlemmerne opfordres til at afstå fra at benytte klubbens materiel og faciliteter i denne periode.

Meget beklageligt betyder dette også, at vi må aflyse standerhejsningsceremonien lørdag d. 28. marts og arbejdsdagen søndag d. 29. marts. 

Endelig aflyses også standerhejsningsmiddagen lørdag aften, da den ville indebære, at et større antal mennesker skulle opholde sig tæt sammen i flere timer. En buffetmiddag udgør derudover en ekstra stor risiko. Medlemmer, som har tilmeldt sig middagen, kan få pengene tilbage ved at sende en mail til kasserer@birkerod-roklub med oplysning om bankkontonummer.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Carsten Nilaus Pedersen