Hvordan kan du arrangere en inrigger tur i Rokort.dk

På generalforsamlingen blev der fremsat forslag (ved Jens Erik Lund) om at få udviklet et system til at aftale inriggerture digitalt, dog uden brug af Facebook. Bestyrelsen imødekom forslaget, og Pernille Vedsted har på vegne af bestyrelsen, og  i tæt dialog med Jens Erik Lund, arbejdet på at finde en brugbar løsning.

Resultatet er, at løsningen er meget nærliggende, da Rokort.dk,  som vi alle bruger i forvejen, har en facilitet til netop dette.

Samtidig kan Rokort anvendes både på smart-phone, tablet og PC.

Klik her for en vejledning til hvordan Rokort.dk  kan anvendes til at arrangere ture. Derudover vil Pernille Vedsted være til stede før fællesroning mandag den 24/6 og mandag den 1/7, og viser gerne, hvordan man gør. Vejledningen hænges op ved siden af klub-PC’en i hallen.

Vi håber, I vil tage systemet i brug, så specielt de nye frigivne inriggerroere har mulighed for at komme på ture, også  udenfor de faste fælles roningstider. Men husk venligst, at at de faste fælles roninger også er centrale for at alle kan komme på vandet. 

For kajakroere gælder det stadigvæk, at det er Facebook gruppen, der er det centrale værktøj til turplanlægning.