Nyhedsbrev nr. 4, 2018

ETA arrangement nu også lørdag den 5. maj:
Som tidligere meddelt arrangeres roning i den nye Coastal søndag  den 6. maj for alle frigivne, fuldgyldige inriggerroere.  Dette udvides til også at omfatte lørdag den 5. maj fra 12-15. Denne dag er instruktøren Gunnar Hallsson 

Svømmeerklæringen:
Husk at udfylde svømmeerklæringen. Enkelte navne er desværre faldet ud på den fremlagte liste. Tilføj Jer venligst i hånden.

Nyt om korttursstyrmandsretten i klubben:
 I lighed med de andre klubber i vores rofarvand har vi besluttet at korttursstyrmandsretten deles i to:

A-styrmandsret  giver ret til at have styrmandsansvar på den del af det daglige rofarvand, der ligger inden slusen ved Frederiksdal, dvs. Furesøen, Vejle Sø og Farum Sø.

B-styrmandsret giver ret til at have styrmandsansvar på hele klubbens daglige rofarvand, dvs. ovennævnte søer samt Lyngby Sø og Bagsværd Sø.

B-styrmandsret kan tildeles et medlem med A-styrmandsret, når rochefen skønner, at medlemmet har den fornødne rutine og erfaring til at være styrmand over hele klubbens daglige rofarvand.  Et afgørende punkt er erfaring med passagen af slusen ved Frederiksdal. Følgende krav skal være opfyldt:

  • Medlemmet skal have været aktiv som A-styrmand i mindst ét år,
  • Medlemmet skal have været på mindst tre ture nedenfor slusen ved Frederiksdal og skal hver gang have deltaget aktivt med at få båden sikkert gennem slusen,
  • Medlemmet skal have indgående kendskab til reglerne for færdsel på Bagsværd Sø,
  • Medlemmet skal have demonstreret at kunne have ansvaret for at få en båd sikkert gennem slusen.

Baggrunden er især et ønske om at skærpe sikkerheden for såvel både som mandskab i forbindelse med passagen af slusen.

Alle klubbens nuværende korttursstyrmænd tildeles automatisk A-styrmandsret.

Nuværende korttursstyrmænd, der ønsker at opnå status som B-styrmand, skal sende en mail herom til rochefen (rochef@birkeroed-roklub.dk) med kopi til formanden (formand@birkeroed-roklub.dk) . Hvis ovenstående krav anses som værende både opfyldt og vedligeholdt, tildeles medlemmet B-styrmandsret.

Vi vender senere tilbage med nyt om uddannelsen til korttursstyrmand i BRK. 

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg