Implementering af Persondataforordningen i BRK

Som man vil vide fra dagspressen mv., trådte EU’s persondataforordning i kraft d. 25. maj 2018. Forordningen og den danske lov om databeskyttelse pålægger myndigheder, virksomheder og foreninger en række forpligtelser, når det gælder registrering og anvendelse af data om borgere, kunder og – i vores tilfælde – medlemmer.

Klubben har gennemgået sine procedurer og sin praksis på dette område for at sikre, at vi overholder reglerne. Et af kravene er, at vi offentliggør en såkaldt privatlivspolitik på en måde, så den er lettilgængelig for medlemmerne. Det gør vi på klubbens hjemmeside under punktet INFO/Persondataforordning. Forordningen er endvidere vedhæftet denne mail.

Privatlivspolitikken angiver, hvilke data vi registrerer og med hvilke formål, og hvordan vi behandler disse data.  Her har vi den store fordel, at vi alene benytter såkaldte “almindelige personoplysninger” og ikke personoplysninger, som kræver en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold, CPR-numre).

Forordningen ligger i vid udstrækning på linje med bestemmelserne i persondataloven fra  2000. Men den pålægger os også nye forpligtelser, bla. til at kunne dokumentere, hvordan vi behandler persondata og til at orientere dem vi registrerer. Det sidste fremgår af privatlivspolitikken, som vi opfordrer medlemmer til at sætte sig ind i.
Se mere under INFO/Persondataforordning

Birkerød Ro- og Kajakklub/Carsten Nilaus Pedersen