Nyhedsbrev nr. 6, 2018

Opbevaring af private kajakker
Kajakstativet er ved at være fyldt god op. Inden de sidste få pladser tilbydes nye medlemmer, får eksisterende medlemmer lige chancen. Så hvis du går med en plan om at købe egen kajak og få den opbevaret i klubhuset er det NU der skal reageres. Kontakt kommunikation@birkeroed-roklub.dk .

Uddannelsen til korttursstyrmand i BRK
Indtil videre har 12 af de eksisterende korttursstyrmænd fået status som B styrmand, altså med
ret til at tage en 2+ gennem slusen. En beskrivelse af uddannelsen til A- og B- styrmand ligger på hjemmesiden under INFO/Korttursstyrmand .

Græsslåning
Jørgen Kleisdorff har taget sig den frihed, og uden bestyrelsens godkendelse, at ville tilbringe en
del af sommeren i det store udland. Derfor efterlyses et par velvillige medlemmer, der vi slå græs i uge 28 og uge 31. Kontakt kommunikation@birkeroed-roklub.dk. Hvis man taler pænt til
slåmaskinen, der står i bådhallen, plejer den at starte uden problemer. Hvem kan sige nej til et par timers god og sund motion?

Ro- og kajakskolerne
Det går rigtigt godt på begge skoler med mange deltagere, stor entusiasme, og gode fremskridt. Vi øger faktisk medlemstallet både på kajakkerne og inriggerne. Så kassereren sover godt om
natten…
Som så tit nævnt. Husk at bakke op omkring fællesroningerne. Fællesroningerne på
hverdagsafterne er meget afgørende for fastholdelse af de nye medlemmer efter afsluttet skole.
Det er besluttet at indkøbe 2 nye kajakker for at imødekommet behovet. Når de leveres, skulle der også være kajakker til rådighed for allerede frigivne kajakroere på aftenerne med kajakskole.

Ungdommens brug af græsarealet
NATTERAVNENE i Rudersdal Kommune har nu lagt et besøg ved klubben ind i deres
”patruljeringsplan”. Hvor tit de kommer ved jeg ikke, og om de lige ”rammer” en af
problemafterne er jo også usikkert. Derudover er kommunens SSP blevet gjort bekendt med
situationen.

BREAKING NEWS
Der er bestilt 4 nye kaffemaskiner.

Nyt om huset
Elinstallationerne i køkkenet bliver snarest fornyet, således at komfur, ovn, vandkoger og
kaffemaskiner kan bruges på samme tid. Det afsluttende malerarbejde er igangsat med Jørgen
Kleisdorff som styrmand og med god hjælp fra nogle af klubbens medlemmer.
Der pågår stadigvæk forhandlinger med kommunen omkring fældning af de to skyggende træer
samt hævning af flisearealet foran klubhuset. Der er endvidere overvejelser igang omkring
installation af en brandalarm i klubhuset.

7. juni 2018

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg